China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 1.12,75 SB
2 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.13,34 SB
3 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.13,40
4 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 1.13,97
5 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.14,28(8)
6 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 1.14,28(9)
7 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,43
8 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.14,51
9 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 1.14,74
10 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.14,93
11 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.15,03 PR SB
12 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 1.15,04
13 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.15,20
14 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.15,28
15 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.15,34
16 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.15,40
17 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.15,53
18 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 1.15,68
19 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.15,69
20 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN1 CHN CHN 1.15,75
21 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN2 CHN CHN 1.15,92
22 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 1.16,00
23 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.16,03
24 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.16,19
25 PAN Hongshui 潘洪水 MA2 CHN CHN 1.16,21
26 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.16,32
27 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 1.16,35 SB
28 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 1.16,37
29 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,39
30 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 1.16,40
31 JIN Shunri 金顺日 MA2 CHN CHN 1.16,44
32 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.16,46
33 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.16,53
34 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.16,57
35 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.16,58
36 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 1.16,65
37 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 1.16,75
38 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.16,78
39 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.16,80
40 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.16,84 SB
41 QI Baipeng 齐柏彭 MA2 CHN CHN 1.16,86(3)
42 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 1.16,86(5)
43 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 1.16,89
44 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.16,92
45 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 1.16,99
46 WANG Xiang 王项 MN1 CHN CHN 1.17,03
47 LI Boxi 李博熙 MA2 CHN CHN 1.17,26
48 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.17,52
49 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN3 CHN CHN 1.17,65
50 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 1.17,73
51 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 1.17,77
52 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 1.17,86
53 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 1.17,95
54 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 1.18,01
55 BAI Tiandi 白天迪 MA2 CHN CHN 1.18,06
56 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 1.18,11(1)
57 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.18,11(2)
58 ZHANG Jianmin 张建民 MN1 CHN CHN 1.18,19
59 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 1.18,41
60 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 1.18,44
61 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.18,48
62 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 1.18,57
63 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 1.18,58
64 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 1.18,63
65 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 1.18,67 PR SB
66 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB1 CHN CHN 1.18,88
67 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 1.18,95
68 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.18,97
69 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.19,03
70 LIU Jianan 刘嘉男 MN3 CHN CHN 1.19,13
71 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 1.19,17
72 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 1.19,28 PR SB
73 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 1.19,36
74 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 1.19,43
75 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 1.19,44
76 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.19,53
77 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 1.19,57
78 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.19,69
79 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 1.19,71
80 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 1.19,74
81 YU Shuo (1998) 于朔 MN1 CHN CHN 1.19,75
82 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.19,77 PR SB
83 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA1 CHN CHN 1.19,95
84 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 1.20,00 PR SB
85 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 1.20,25
86 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.20,29
87 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 1.20,34
88 GE Bangxi 葛帮喜 MB1 CHN CHN 1.20,43
89 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 1.20,77
90 YAO Peng 姚鹏 MA2 CHN CHN 1.20,97
91 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 1.21,04
92 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 1.21,09
93 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.21,21
94 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.21,53
95 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 1.21,62
96 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 1.21,64
97 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 1.21,69
98 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 1.22,32
99 GUO Song 郭松 MA1 CHN CHN 1.22,34 SB
100 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.22,51
101 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 1.23,66
102 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 1.25,67
103 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB1 CHN CHN 1.25,78
DQ WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN1 CHN CHN DQ
DQ ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN DQ
DQ MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN DQ
DQ JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.52,05
2 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN4 CHN CHN 7.02,50
3 GAO Pengfei 高鹏飞 MN4 CHN CHN 7.02,67
4 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 7.05,42
5 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA2 CHN CHN 7.07,36
6 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 7.07,61
7 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 7.10,37
8 LI Qiaozhi 李乔治 MA2 CHN CHN 7.14,08 SB
9 XU Yanzhe 徐延哲 MN1 CHN CHN 7.14,48
10 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.15,79 SB
11 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN 7.17,67
12 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 7.17,68
13 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 7.18,13 SB
14 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 7.18,99
15 LI Jin 李津 MA2 CHN CHN 7.19,12
16 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 7.19,15
17 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 7.20,32
18 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 7.21,53
19 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 7.21,54 SB
20 HAN Xihao 韩锡昊 MA1 CHN CHN 7.22,23
21 ZHANG Chi 张弛 MN1 CHN CHN 7.23,25
22 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 7.23,39 SB
23 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 7.23,42 PR SB
24 FENG Haiping 冯海平 MN2 CHN CHN 7.25,40
25 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 7.25,57
26 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 7.27,33
27 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 7.28,04 PR SB
28 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 7.28,47 PR SB
29 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 7.28,55 PR SB
30 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 7.28,88
31 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 7.28,96
32 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 7.29,39
33 SUI Tianyi 隋天衣 MA2 CHN CHN 7.29,49
34 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 7.30,14
35 GONG Tianhong 宫天鸿 MA2 CHN CHN 7.30,87
36 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 7.31,01 PR SB
37 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 7.31,16 PR SB
38 LIU Shaoying 刘少英 MN1 CHN CHN 7.33,78 PR SB
39 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 7.33,99
40 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 7.34,45 SB
41 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN1 CHN CHN 7.36,01 PR SB
42 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.36,19
43 LIU Yuchi 刘禹池 MA1 CHN CHN 7.39,71
44 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 7.40,35 SB
45 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 7.40,57
46 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 7.43,09
47 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 7.43,70
DQ ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 36,22 TR
2 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 36,31
3 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,40
4 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 36,42
5 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,62
6 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 36,64
7 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 36,80
8 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 37,21
9 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 37,22
10 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,29
11 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,31
12 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 37,35
13 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 37,38
14 LIU Peng 刘鹏 MN3 CHN CHN 37,39
15 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,42
16 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 37,46
17 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 37,57
18 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 37,60
19 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 37,66
20 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MN2 CHN CHN 37,67 SB
21 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 37,68
22 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,70
23 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 37,72
24 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 37,75
25 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 37,79
26 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 37,80
27 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 37,81
28 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,82
29 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 37,83
30 JIN Shunri 金顺日 MA2 CHN CHN 37,85
31 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN3 CHN CHN 37,93
32 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 37,93(6)
33 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 37,93(8)
34 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 37,95
35 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 37,97
36 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 37,99
37 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 38,03
38 LYU Zixin 吕滋新 MN3 CHN CHN 38,06
39 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN1 CHN CHN 38,07
40 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 38,12
41 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 38,17
42 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 38,20
43 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN2 CHN CHN 38,24
44 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 38,25
45 PAN Hongshui 潘洪水 MA2 CHN CHN 38,25(2)
46 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 38,27
47 QI Baipeng 齐柏彭 MA2 CHN CHN 38,38
48 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 38,42
49 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,43(2)
50 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 38,43(7)
51 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,51
52 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 38,60
53 LI Boxi 李博熙 MA2 CHN CHN 38,61
54 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 38,63
55 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN1 CHN CHN 38,69
56 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 38,73
57 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 38,77
58 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 38,81
59 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 38,82
60 LIU Jianan 刘嘉男 MN3 CHN CHN 38,84
61 YAN Naihan 闫乃晗 MA2 CHN CHN 38,91
62 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 38,94
63 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA1 CHN CHN 38,95
64 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB1 CHN CHN 38,96
65 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 39,02
66 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 39,05
67 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 39,06
68 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 39,11
69 BAI Tiandi 白天迪 MA2 CHN CHN 39,12
70 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 39,18
71 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 39,20
72 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 39,24
73 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 39,25
74 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,26
75 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 39,32
76 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 39,33
77 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 39,35
78 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 39,38
79 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 39,39
80 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 39,46
81 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 39,55
82 GUO Song 郭松 MA1 CHN CHN 39,64 SB
83 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 39,65
84 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 39,66(2)
85 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 39,66(8)
86 LIU Yuchi 刘禹池 MA1 CHN CHN 39,68
87 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,76
88 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 39,95
89 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 39,96
90 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,98
91 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 40,01
92 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 40,13
93 YU Shuo (1998) 于朔 MN1 CHN CHN 40,25
94 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 40,49
95 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 40,54
96 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 40,67 SB
97 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB1 CHN CHN 40,69
98 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 40,78
99 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 41,04

TR - Track Record, SB - Season Best

500m (2) Men 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 36,25
2 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 36,30
3 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 36,57
4 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,58
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 36,75
6 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 36,76
7 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,89
8 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 37,04
9 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,06
10 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 37,29
11 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,41
12 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 37,43
13 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 37,50
14 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,55
15 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,56
16 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 37,57
17 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 37,60
18 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 37,63 SB
19 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 37,64
20 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 37,68 SB
21 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 37,69
22 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 37,70
23 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 37,72
24 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 37,73
25 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 37,75 PR SB
26 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 37,77
27 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 37,81(4)
28 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 37,81(5)
29 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 37,85
30 PAN Hongshui 潘洪水 MA2 CHN CHN 37,87
31 LIU Peng 刘鹏 MN3 CHN CHN 37,94
32 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN2 CHN CHN 37,96(4)
33 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 37,96(8)
34 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,01(2)
35 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 38,01(4)
36 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 38,02 SB
37 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 38,03
38 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 38,05(4)
39 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 38,05(7)
40 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 38,07
41 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN1 CHN CHN 38,11(3)
42 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 38,11(9)
43 JIN Shunri 金顺日 MA2 CHN CHN 38,14
44 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 38,17
45 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 38,20
46 LYU Zixin 吕滋新 MN3 CHN CHN 38,27
47 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN3 CHN CHN 38,31
48 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MN2 CHN CHN 38,33
49 QI Baipeng 齐柏彭 MA2 CHN CHN 38,34
50 BAI Tiandi 白天迪 MA2 CHN CHN 38,40
51 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 38,41(1)
52 LI Boxi 李博熙 MA2 CHN CHN 38,41(5)
53 YAN Naihan 闫乃晗 MA2 CHN CHN 38,45
54 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,46
55 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 38,47
56 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 38,59
57 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 38,64
58 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN1 CHN CHN 38,67
59 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 38,69
60 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 38,78
61 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 38,85
62 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 38,89
63 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 38,92
64 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 38,95 PR SB
65 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 38,96
66 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB1 CHN CHN 38,98
67 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 39,01
68 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 39,03
69 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 39,06
70 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 39,07
71 LIU Jianan 刘嘉男 MN3 CHN CHN 39,10
72 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA1 CHN CHN 39,14
73 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 39,16(1)
74 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 39,16(2)
75 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 39,17
76 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,22
77 LIU Yuchi 刘禹池 MA1 CHN CHN 39,23(6)
78 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,23(8)
79 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 39,26
80 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 39,30(2)
81 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 39,30(5)
82 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 39,33
83 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 39,34
84 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 39,35
85 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 39,37
86 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 39,47
87 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 39,53
88 GUO Song 郭松 MA1 CHN CHN 39,57 SB
89 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 39,69
90 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,85
91 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 39,92
92 YU Shuo (1998) 于朔 MN1 CHN CHN 39,96
93 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 40,28
94 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB1 CHN CHN 40,48 SB
95 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 40,49
96 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 40,51
97 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 40,82
98 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 41,84
WDR FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 19 November 2017

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.53,11 TR
2 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN4 CHN CHN 1.53,53
3 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.53,98
4 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.54,93
5 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 1.56,26
6 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 1.56,36
7 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.56,47
8 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 1.56,51
9 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.56,80
10 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.56,96
11 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 1.57,43
12 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.57,44
13 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 1.57,72 SB
14 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.57,74
15 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 1.57,76
16 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.57,83 SB
17 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.57,86 SB
18 ZHANG Chi 张弛 MN1 CHN CHN 1.57,93
19 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 1.58,74
20 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.58,86 SB
21 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.58,89
22 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.59,03 SB
23 LI Qiaozhi 李乔治 MA2 CHN CHN 1.59,22
24 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.59,30
25 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN2 CHN CHN 1.59,58
26 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 1.59,62
27 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.59,68
28 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 1.59,75
29 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 1.59,94
30 FENG Haiping 冯海平 MN2 CHN CHN 2.00,07
31 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 2.00,11
32 XU Yanzhe 徐延哲 MN1 CHN CHN 2.00,21
33 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 2.00,31
34 PAN Hongshui 潘洪水 MA2 CHN CHN 2.00,48
35 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 2.00,54
36 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 2.00,55
37 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 2.00,70
38 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 2.00,71
39 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 2.00,76
40 ZHANG Jianmin 张建民 MN1 CHN CHN 2.00,77
41 LI Jin 李津 MA2 CHN CHN 2.01,00(1)
42 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 2.01,00(6)
43 WANG Xiang 王项 MN1 CHN CHN 2.01,28
44 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 2.01,50
45 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 2.01,53
46 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN1 CHN CHN 2.01,64 SB
47 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 2.01,65
48 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 2.01,78
49 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 2.02,03
50 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 2.02,10
51 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 2.02,16
52 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 2.02,25
53 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 2.02,36
54 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 2.02,47
55 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 2.02,60
56 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 2.02,76
57 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 2.02,90
58 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 2.03,03
59 SUI Tianyi 隋天衣 MA2 CHN CHN 2.03,13
60 LIU Yuchi 刘禹池 MA1 CHN CHN 2.03,24 SB
61 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 2.03,82
62 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 2.04,25
63 LIU Shaoying 刘少英 MN1 CHN CHN 2.04,41
64 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN1 CHN CHN 2.04,81
65 YAO Peng 姚鹏 MA2 CHN CHN 2.04,84
66 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 2.05,06
67 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 2.05,22
68 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 2.05,39
69 LIU Jianan 刘嘉男 MN3 CHN CHN 2.05,48
70 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 2.05,86
71 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 2.05,98
72 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 2.06,23
73 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 2.07,05
74 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 2.07,73
75 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 2.08,52
76 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 2.09,29 SB
DQ SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN DQ
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, SB - Season Best

Native Language Names