China Cup 2

Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 20 October 2017

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,97
2 ZHANG Hong 张虹 L30 CHN CHN 39,14
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 39,39
4 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 39,69 SB
5 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 39,92(4) SB
6 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 39,92(7)
7 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 40,02
8 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN2 CHN CHN 40,19
9 BAI Dan 白丹 LN2 CHN CHN 40,36
10 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 40,37
11 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 40,43
12 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,50
13 LIU Xinyue 刘馨悦 LB2 CHN CHN 40,53 SB
14 SUN Nan 孙楠 LA2 CHN CHN 40,63(3)
15 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 40,63(4)
16 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 40,67 PR SB
17 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,69
18 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,73
19 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,77
20 LI Huawei 李华伟 LA2 CHN CHN 40,90
21 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 40,93
22 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,99
23 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 41,08
24 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 41,21 SB
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 41,25 SB
26 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 41,29
27 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 41,52 SB
28 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 41,54
29 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 41,55 PR SB
30 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 41,56
31 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 41,58
32 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 41,65 PR SB
33 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 41,66
34 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 41,75 PR SB
35 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 41,79
36 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 41,80
37 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 41,85 SB
38 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,86 SB
39 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 41,96 SB
40 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 41,99 PR SB
41 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 42,02 PR SB
42 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 42,03 SB
43 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 42,04
44 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 42,07 PR SB
45 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,07(9) SB
46 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,12 SB
47 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 42,17
48 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 42,23
49 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 42,29
50 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 42,31 PR SB
51 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 42,34
52 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 42,50
53 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,51
54 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB1 CHN CHN 42,55 PR SB
55 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,68 SB
56 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 42,74
57 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 42,76
58 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 42,82 SB
59 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 42,91
60 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 42,93
61 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 42,97
62 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 42,99
63 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 43,09
64 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 43,14
65 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 43,28 PR SB
66 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 43,30
67 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 43,32
68 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 43,36
69 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,52(3) SB
70 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 43,52(4)
71 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,56
72 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 43,66
73 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 43,70
74 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,78
75 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 43,82
76 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,84
77 ZHANG Huijun 张惠俊 L? CHN CHN 43,85
78 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 43,87
79 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 43,98
80 ZHENG Ziyi 郑紫祎 L? CHN CHN 44,02 PR SB
81 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,07
82 CHEN Siyu 陈思羽 LN1 CHN CHN 44,08
83 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,13
84 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 44,19
85 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,30(5)
86 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 44,30(8)
87 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 44,32
88 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 44,37 PR SB
89 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,44
90 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 44,57
91 BAO Sihan 宝斯晗 LB1 CHN CHN 44,70
92 BAI Jincang 白金仓 LB2 CHN CHN 44,73
93 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 44,74 SB
94 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 44,97
95 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 45,32 SB
96 LIN Xue 林雪 LA1 CHN CHN 1.00,69
DQ QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Ladies 20 October 2017

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,96
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 39,39
3 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 39,48 SB
4 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN2 CHN CHN 39,62 SB
5 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,66
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 39,93
7 BAI Dan 白丹 LN2 CHN CHN 39,99
8 SUN Nan 孙楠 LA2 CHN CHN 40,08
9 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 40,25
10 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 40,30
11 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 40,31 SB
12 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,45
12 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,45
14 LIU Xinyue 刘馨悦 LB2 CHN CHN 40,47 SB
15 LI Huawei 李华伟 LA2 CHN CHN 40,49
16 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,53 SB
17 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,57
18 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 40,60 PR SB
19 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 40,62
20 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 40,67
21 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 40,78
22 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 40,93 SB
23 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 41,18 SB
24 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 41,19
25 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 41,33
26 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 41,39 PR SB
27 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 41,40
28 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 41,48(5) PR SB
29 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 41,48(9)
30 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 41,50 SB
31 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 41,53 SB
32 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,55 SB
33 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 41,59
34 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 41,63 PR SB
35 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 41,67 PR SB
36 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 41,68(2) PR SB
37 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 41,68(3)
38 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 41,78 SB
39 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 41,79 SB
40 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 41,80
41 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 41,84 SB
42 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 41,86
43 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 41,88
44 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 41,90 PR SB
45 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 42,03
46 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,05
47 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 42,09
48 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 42,17
49 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 42,22
50 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 42,23 PR SB
51 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 42,25
52 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 42,28
53 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 42,48
54 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 42,55
55 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 42,59(3) PR SB
56 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 42,59(9)
57 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 42,61 PR SB
58 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 42,63
59 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 42,64 PR SB
60 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,70
61 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 42,76
62 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,89
63 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 42,97
64 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,08
65 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 43,14 PR SB
66 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 43,15
67 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,24 PR SB
68 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 43,27 PR SB
69 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 43,33
70 ZHENG Ziyi 郑紫祎 L? CHN CHN 43,40 PR SB
71 ZHANG Huijun 张惠俊 L? CHN CHN 43,52 PR SB
72 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 43,53 SB
73 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,57
74 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 43,58 PR SB
75 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,68
76 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 43,95 SB
77 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 43,97 PR SB
78 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,01 SB
79 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 44,02 SB
80 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 44,06
81 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 44,06(4)
82 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 44,06(9) PR SB
83 CHEN Siyu 陈思羽 LN1 CHN CHN 44,09
84 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 44,22
85 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,37
86 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,47
87 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,64
88 BAO Sihan 宝斯晗 LB1 CHN CHN 44,73
89 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 44,89
90 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 45,27 SB
91 BAI Jincang 白金仓 LB2 CHN CHN 45,38
92 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 56,41
93 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB1 CHN CHN 1.25,52
94 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 1.49,63
WDR LIN Xue 林雪 LA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 21 October 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 L30 CHN CHN 1.17,54 SB
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 1.18,15
3 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.18,56 SB
4 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.19,31
5 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.19,85 SB
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 1.20,38
7 SUN Nan 孙楠 LA2 CHN CHN 1.20,99 SB
8 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 1.21,53
9 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.21,55
10 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.21,59
11 BAI Dan 白丹 LN2 CHN CHN 1.21,98 SB
12 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 1.22,52 SB
13 LI Huawei 李华伟 LA2 CHN CHN 1.22,58 SB
14 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 1.22,68
15 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.22,76
16 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 1.22,81 SB
17 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.22,87
18 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 1.23,30
19 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 1.23,70(1) SB
20 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 1.23,70(2) PR SB
21 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 1.23,96
22 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 1.24,10
23 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.24,13
24 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 1.24,32
25 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.24,43 PR SB
26 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 1.24,45 PR SB
27 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 1.24,62 PR SB
28 LI Sishan 李思杉 LN2 CHN CHN 1.24,65
29 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 1.24,70
30 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 1.24,76
31 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 1.24,96
32 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 1.25,03
33 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.25,08 PR SB
34 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 1.25,15
35 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 1.25,46
36 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 1.25,49
37 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 1.25,53 SB
38 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 1.25,55 PR SB
39 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 1.25,56 SB
40 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.25,78 SB
41 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 1.25,91 SB
42 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 1.25,96
43 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 1.25,97 SB
44 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 1.26,02 SB
45 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 1.26,15
46 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 1.26,16 PR SB
47 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 1.26,22 PR SB
48 LIU Xinyue 刘馨悦 LB2 CHN CHN 1.26,31
49 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 1.26,39
50 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 1.26,56(1)
51 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 1.26,56(4) SB
52 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 1.26,64
53 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.26,73 SB
54 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 1.26,88
55 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 1.26,88(1) SB
56 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.26,89 PR SB
57 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.27,31 PR SB
58 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 1.27,44 SB
59 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 1.27,46
60 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 1.27,89 SB
61 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 1.27,95 SB
62 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 1.28,29 SB
63 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 1.28,36 SB
64 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 1.28,40 PR SB
65 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 1.28,46
66 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 1.28,47 PR SB
67 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 1.28,49 PR SB
68 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 1.28,54 SB
69 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 1.28,58 PR SB
70 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 1.28,62 PR SB
71 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.28,64
72 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 1.28,75 PR SB
73 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 1.29,05
74 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 1.29,30 SB
75 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 1.29,53 PR SB
76 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 1.29,58
77 ZHENG Ziyi 郑紫祎 L? CHN CHN 1.29,59 PR SB
78 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 1.29,96
79 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 1.29,97 PR SB
80 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.30,28 SB
81 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 1.30,32 SB
82 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 1.30,63 SB
83 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 1.30,64
84 HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 1.30,94 PR SB
85 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 1.31,52 PR SB
86 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.31,55
87 BAI Jincang 白金仓 LB2 CHN CHN 1.31,63 SB
88 YIN Kaiwen 殷楷雯 L? CHN CHN 1.32,00
89 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.32,05
90 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.32,07
91 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 1.32,23
92 BAO Sihan 宝斯晗 LB1 CHN CHN 1.32,43
93 CHEN Siyu 陈思羽 LN1 CHN CHN 1.33,42
94 LI Siyu 李丝雨 LB2 CHN CHN 1.34,29
DQ ZHENG Tian (2) 郑恬 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 21 October 2017

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 4.18,80
2 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 4.21,70
3 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 4.24,84
4 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.24,95
5 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.29,08
6 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.30,61 SB
7 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 4.30,62
8 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 4.32,98 PR SB
9 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 4.34,04 PR SB
10 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.34,25 PR SB
11 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 4.34,87 PR SB
12 LI Dongyue 李东玥 L? CHN CHN 4.35,20 PR SB
13 SUN Yingyuan 孙英媛 L? CHN CHN 4.35,64 SB
14 GAN Weiping 甘卫平 LB2 CHN CHN 4.37,52 SB
15 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 4.37,93 PR SB
16 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 4.38,22 PR SB
17 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 4.38,45
18 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 4.38,91 SB
19 LI Leming 李乐铭 L? CHN CHN 4.39,42 SB
20 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 4.39,91 PR SB
21 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 4.40,14
22 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 4.40,63
23 LI Sishan 李思杉 LN2 CHN CHN 4.41,08 PR SB
24 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.41,76
25 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA1 CHN CHN 4.41,85
26 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 4.41,87 PR SB
27 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 4.42,03
28 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 4.43,05 SB
29 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 4.43,19 PR SB
30 GAO Yue 高月 LN1 CHN CHN 4.43,40
31 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 4.43,87
32 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 4.44,12
33 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.44,58 SB
34 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 4.44,63 SB
35 LI Xiang (1) 李想 L? CHN CHN 4.45,11 PR SB
36 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 4.45,49
37 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 4.46,68
38 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 4.47,04
39 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 4.47,33
40 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 4.47,50
41 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 4.47,57 SB
42 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 4.48,00 SB
43 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 4.48,22
44 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 4.48,42
45 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 4.49,46 SB
46 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 4.50,32
47 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.51,44
48 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 4.52,47 SB
49 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.53,46 SB
50 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 4.54,25
51 SONG Xiangyi 宋香仪 LN1 CHN CHN 4.54,95
52 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.58,62 SB
53 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 4.58,72
54 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 4.59,81

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 22 October 2017

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.01,58
2 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 2.02,29 SB
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 2.02,89
4 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 2.03,25
5 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 2.03,66
6 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 2.04,91
7 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2.06,71
8 GAN Weiping 甘卫平 LB2 CHN CHN 2.07,43 SB
9 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 2.07,62 PR SB
10 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 2.07,73 SB
11 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.08,12
12 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 2.08,13
13 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 2.09,02
14 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.09,49
15 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 2.09,98
16 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 2.10,11
17 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 2.10,14 SB
18 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 2.10,33 PR SB
19 LI Sishan 李思杉 LN2 CHN CHN 2.10,45 SB
20 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 2.10,47 SB
21 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.10,64
22 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 2.11,09 PR SB
23 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 2.11,25
24 LI Leming 李乐铭 L? CHN CHN 2.11,36 SB
25 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 2.11,65 SB
26 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 2.11,78
27 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.11,88
28 LI Xiang (1) 李想 L? CHN CHN 2.11,90 SB
29 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.11,99 SB
30 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.12,06 PR SB
31 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 2.12,25
32 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.12,52 PR SB
33 SUN Yingyuan 孙英媛 L? CHN CHN 2.12,56
34 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 2.12,56(4) PR SB
35 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 2.12,95 SB
36 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 2.12,96 SB
37 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 2.12,98
38 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 2.13,09 SB
39 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 2.13,32
40 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 2.13,34
41 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.13,67
42 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA1 CHN CHN 2.13,81 SB
43 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 2.14,23
44 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 2.14,31
45 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 2.14,47 PR SB
46 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 2.14,76 PR SB
47 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 2.14,77
48 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 2.14,95 PR SB
49 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 2.14,96 SB
50 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 2.15,09 PR SB
51 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 2.15,23 SB
52 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 2.15,27 PR SB
53 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 2.15,35
54 LI Dongyue 李东玥 L? CHN CHN 2.15,36
55 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 2.15,41 SB
56 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.15,72(4)
57 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 2.15,72(5) SB
58 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 2.15,93
59 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 2.16,41 PR SB
60 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.16,53 SB
61 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 2.16,54
62 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 2.16,56
63 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 2.16,70
64 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 2.16,85
65 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 2.16,87 SB
66 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.16,92
67 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 2.17,10
68 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 2.17,31
69 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 2.18,15 SB
70 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 2.18,17
71 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 2.18,68 SB
72 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 2.18,68(2) PR SB
73 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 2.19,09 SB
74 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.19,13
75 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 2.19,35 SB
76 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 2.20,22 SB
77 SONG Xiangyi 宋香仪 LN1 CHN CHN 2.21,67
78 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 2.22,67 SB
79 BAI Jincang 白金仓 LB2 CHN CHN 2.24,04

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names