China Cup 5

Urumqi (CHN) 17 - 19 March 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 17 March 2017

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 39,02 PR SB
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,13 SB
3 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 39,54
4 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 39,71 PR SB
5 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,72
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,77
7 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 39,79
8 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 39,80 PR SB
9 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 39,81(2) PR SB
10 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 39,81(5) PR SB
11 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 40,03 SB
12 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 40,06 SB
13 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 40,46
14 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 40,53 PR SB
15 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 40,59
16 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 40,64
17 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 40,79 PR SB
18 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 41,08
19 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 41,10 PR SB
20 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 41,62 PR SB
WDR QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 17 March 2017

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 4.14,92
2 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 4.21,26
3 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 4.22,19 PR SB
4 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 4.23,24 PR SB
5 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 4.26,56
6 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 4.28,25 PR SB
7 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 4.32,39
8 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 4.33,27 PR SB
9 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 4.33,74
10 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 4.37,56
11 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 4.37,70
12 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 4.37,77 SB
13 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 4.37,78 PR SB
14 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 4.37,98
15 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 4.42,14 PR SB
16 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 4.44,19
17 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 4.47,34
18 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 4.51,79
19 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.52,64
20 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 4.55,55 PR SB
21 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 4.59,80 PR SB
22 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 5.01,30
23 SU Rigu L? CHN CHN 5.05,08

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 18 March 2017

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.57,98
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.59,52
3 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 2.01,92
4 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 2.03,14
5 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 2.03,22 PR SB
6 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.03,94
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.04,63 PR SB
8 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.04,94 PR SB
9 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.04,96
10 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.05,89 PR SB
11 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.06,40
12 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.06,97 PR SB
13 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 2.08,82 PR SB
14 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.09,06
15 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 2.09,17 PR SB
16 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.09,48 PR SB
17 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 2.09,90 PR SB
18 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.10,10 PR SB
19 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 2.10,69 PR SB
20 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.12,28
21 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.13,18
22 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 2.13,55 SB
DQ Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 19 March 2017

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.16,90 PR SB
2 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.17,55 PR SB
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.17,64 PR SB
4 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.18,80 PR SB
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.18,88 PR SB
6 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 1.19,13 PR SB
7 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.19,28 PR SB
8 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.19,42 PR SB
9 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.19,47
10 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.19,80 PR SB
11 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.19,82 PR SB
12 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 1.19,92 PR SB
13 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.20,34
14 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 1.20,59 PR SB
15 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.20,91
16 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.21,08
17 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.21,25
18 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.21,69 PR SB
19 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.22,80(1) PR SB
20 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.22,80(8) PR SB
21 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.22,98 PR SB
22 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.23,46
23 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.25,01
24 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 1.27,08 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names