China Cup 5

Urumqi (CHN) 17 - 19 March 2017 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 17 March 2017

Rank Name Country Time
1 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 1.49,76
2 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.50,36 PR SB
3 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.50,65 PR SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.50,86
5 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 1.50,95
6 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.51,09
7 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 1.51,19
8 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.51,26
9 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.51,57
10 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 1.51,72
11 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.52,61
12 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.53,04
13 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 1.53,05
14 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.53,16 PR SB
15 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.53,79
16 ZHANG Haiming MSA CHN CHN 1.54,00
17 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.54,71
18 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.54,77
19 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.54,84
20 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN1 CHN CHN 1.55,18
21 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.55,89
22 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.56,60

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 18 March 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 35,55 PR SB
2 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 35,58
3 BAI Qiuming 白秋明 MN3 CHN CHN 35,88
4 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 36,00 SB
5 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 36,05 PR SB
6 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 36,10(5)
7 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 36,10(7) SB
8 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 36,18 PR SB
9 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 36,26
10 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 36,33
11 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 36,43
12 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 36,58 PR SB
13 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 36,62
14 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 36,68 PR SB
15 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 37,00 SB
16 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 37,12
17 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 37,13 PR SB
18 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 37,33

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 18 March 2017

Rank Name Country Time
1 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 6.35,92 PR SB
2 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.40,50 PR SB
3 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 6.40,69
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MA1 CHN CHN 6.42,32 PR SB
5 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 6.50,76
6 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 6.52,16
7 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 6.52,59
8 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 6.53,69 PR SB
9 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 6.55,73
10 SUN Kai (1) M? CHN CHN 6.56,14
11 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.59,97
12 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 7.00,95
13 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 7.03,07
14 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 7.03,91
15 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 7.08,18 PR SB
16 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 7.08,77
17 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 7.10,23
18 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 7.14,89 PR SB
19 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 7.19,59 SB
20 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.21,75
21 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 7.23,45

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 19 March 2017

Rank Name Country Time
1 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.10,64 PR SB
2 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.10,73 PR SB
3 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.10,92(0) SB
4 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.10,92(8) PR SB
5 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.11,25
6 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.11,37 PR SB
7 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 1.11,40 PR SB
8 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,42
9 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.11,87
10 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.11,89 PR SB
11 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 1.12,15
12 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.12,77 PR SB
13 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.12,78 PR SB
14 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 1.12,86
15 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.12,93
16 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.13,03 PR SB
17 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.13,13 PR SB
18 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.13,16 PR SB
19 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.13,29 PR SB
20 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.13,79
21 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.14,08
WDR WANG Chaoyu MSA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names