China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Xifeng 刘锡峰 MC1 CHN CHN 38,59 PR SB
2 MA Bin (2002) 马彬 MC1 CHN CHN 40,16 PR SB
3 FEI Jinglong 费景隆 MYA CHN CHN 40,25 SB
4 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 41,25 PR SB
5 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYA CHN CHN 41,41 PR SB
6 XIAO Jinbao 肖金宝 MC1 CHN CHN 41,68 PR SB
7 WANG Xuqi 王绪琦 MC1 CHN CHN 41,75 PR SB
8 YIN Huange 殷焕阁 MC1 CHN CHN 41,84 PR SB
9 LIU Ze 柳泽 MYA CHN CHN 41,89 PR SB
10 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 42,08 PR SB
11 LYU Shuai 吕帅 MYA CHN CHN 42,33 PR SB
12 ZHANG Lutong 张路通 MC1 CHN CHN 42,36 PR SB
13 GAO Xinbo M? CHN CHN 42,38 PR SB
14 BU Yachao 卜亚超 MC1 CHN CHN 42,73 PR SB
15 LAN Tianhong 兰天宏 MC1 CHN CHN 42,91 PR SB
16 SONG Yuze 宋雨泽 MC1 CHN CHN 42,99 PR SB
17 DONG Yangyang M? CHN CHN 43,00 PR SB
18 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 43,13 PR SB
19 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MYA CHN CHN 43,23 PR SB
20 SHI Jingxin 石景鑫 MC1 CHN CHN 43,26 PR SB
21 BAI Zhemin M? CHN CHN 43,42 PR SB
22 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 43,55 PR SB
23 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 43,56 PR SB
24 MA Wenbo 马文博 MC1 CHN CHN 43,82 PR SB
25 HUANG Wentao 黄文韬 MC1 CHN CHN 43,89 PR SB
26 WANG Yu (1) 王宇 M? CHN CHN 43,96 PR SB
27 YANG Jing M? CHN CHN 44,04 PR SB
28 WANG Xu (2) M? CHN CHN 44,35 PR SB
29 LIANG Hao 梁浩 MC1 CHN CHN 44,43 PR SB
30 LYU Mingcheng 吕明成 MYA CHN CHN 44,51 PR SB
31 QI Huiyu 齐慧雨 MYA CHN CHN 44,73 PR SB
32 LIU Lei M? CHN CHN 44,79 PR SB
33 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYA CHN CHN 45,14 PR SB
34 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 45,17 PR SB
35 CAI Yunchao 蔡运超 MC1 CHN CHN 45,40(3) PR SB
36 LIU Xuancheng M? CHN CHN 45,40(8) PR SB
37 YAN An 闫安 MC1 CHN CHN 45,50 PR SB
38 YANG Yingzhe 杨英哲 MC1 CHN CHN 46,57 PR SB
39 JI Zhongda M? CHN CHN 47,19 PR SB
40 XING Xin M? CHN CHN 47,25 PR SB
41 LI Qiang (2002-02) 李强 MC2 CHN CHN 47,43 PR SB
42 PAN Yanbao M? CHN CHN 47,68 PR SB
43 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MYA CHN CHN 48,90 PR SB
44 CAO Xu M? CHN CHN 49,09 PR SB
45 WANG Letong M? CHN CHN 49,45 PR SB
46 SONG Xiaolong M? CHN CHN 51,27 PR SB
47 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 52,76 PR SB
48 LIU Jinshuo 刘金硕 MC1 CHN CHN 54,82 PR SB
DQ ZHAO Shuo M? CHN CHN DQ
DQ RONG Zezheng M? CHN CHN DQ
WDR LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN WDR
WDR HAN Hongyi M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Xifeng 刘锡峰 MC1 CHN CHN 2.00,85 PR SB
2 FEI Jinglong 费景隆 MYA CHN CHN 2.04,34 SB
3 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYA CHN CHN 2.07,87 PR SB
4 MA Bin (2002) 马彬 MC1 CHN CHN 2.08,38 PR SB
5 YIN Huange 殷焕阁 MC1 CHN CHN 2.10,05 PR SB
6 LAN Tianhong 兰天宏 MC1 CHN CHN 2.10,39 PR SB
7 XIAO Jinbao 肖金宝 MC1 CHN CHN 2.10,55 PR SB
8 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.11,77 PR SB
9 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 2.12,67 PR SB
10 LIU Lei M? CHN CHN 2.14,59 PR SB
11 RONG Zezheng M? CHN CHN 2.14,67 PR SB
12 SONG Yuze 宋雨泽 MC1 CHN CHN 2.14,96 PR SB
13 MA Wenbo 马文博 MC1 CHN CHN 2.14,97 PR SB
14 YANG Jing M? CHN CHN 2.15,36 PR SB
15 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 2.15,97 PR SB
16 LIU Ze 柳泽 MYA CHN CHN 2.16,01 PR SB
17 LYU Shuai 吕帅 MYA CHN CHN 2.16,11 PR SB
18 ZHAO Shuo M? CHN CHN 2.16,70 PR SB
19 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 2.16,89 PR SB
20 LIANG Hao 梁浩 MC1 CHN CHN 2.17,86 PR SB
21 WANG Xuqi 王绪琦 MC1 CHN CHN 2.17,87 PR SB
22 YAN An 闫安 MC1 CHN CHN 2.19,10 PR SB
23 SHI Jingxin 石景鑫 MC1 CHN CHN 2.19,31 PR SB
24 LYU Mingcheng 吕明成 MYA CHN CHN 2.19,84 PR SB
25 DONG Yangyang M? CHN CHN 2.20,11 PR SB
26 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYA CHN CHN 2.20,18 PR SB
27 BU Yachao 卜亚超 MC1 CHN CHN 2.20,27 PR SB
28 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 2.20,65 PR SB
29 WANG Yu (1) 王宇 M? CHN CHN 2.20,81 PR SB
30 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MYA CHN CHN 2.21,42 PR SB
31 WANG Xu (2) M? CHN CHN 2.21,54 PR SB
32 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 2.21,95 SB
33 QI Huiyu 齐慧雨 MYA CHN CHN 2.22,43 PR SB
34 ZHANG Lutong 张路通 MC1 CHN CHN 2.22,58 PR SB
35 CAI Yunchao 蔡运超 MC1 CHN CHN 2.22,73 PR SB
36 HAN Hongyi M? CHN CHN 2.24,23 PR SB
37 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 2.24,68 PR SB
38 JI Zhongda M? CHN CHN 2.27,23 PR SB
39 XING Xin M? CHN CHN 2.28,06 PR SB
40 LIU Jinshuo 刘金硕 MC1 CHN CHN 2.28,23 PR SB
41 PAN Yanbao M? CHN CHN 2.29,71 PR SB
42 LIU Xuancheng M? CHN CHN 2.30,66 PR SB
43 LI Qiang (2002-02) 李强 MC2 CHN CHN 2.32,41 PR SB
44 YANG Yingzhe 杨英哲 MC1 CHN CHN 2.33,80 PR SB
45 CAO Xu M? CHN CHN 2.36,87 PR SB
46 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MYA CHN CHN 2.37,80 PR SB
47 SONG Xiaolong M? CHN CHN 2.41,09 PR SB
DQ GAO Xinbo M? CHN CHN DQ
DQ BAI Zhemin M? CHN CHN DQ
DQ HUANG Wentao 黄文韬 MC1 CHN CHN DQ
DQ WANG Letong M? CHN CHN DQ
DQ LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MYB CHN CHN 37,75 PR SB
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYB CHN CHN 38,87 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYA CHN CHN 39,44 PR SB
4 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYA CHN CHN 44,58 PR SB
5 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYB CHN CHN 45,37 PR SB
6 WANG Yaohui 王耀辉 MYB CHN CHN 46,04 PR SB
7 LI Ming (2) M? CHN CHN 46,91 PR SB
8 JIANG Yuanshuo MYB CHN CHN 47,47 PR SB
9 SUN Fengyu 孙锋钰 MYB CHN CHN 47,63 PR SB
10 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 47,93 PR SB
11 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 48,09 PR SB
12 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 48,28 PR SB
13 ZHANG Bowen 张博文 MYB CHN CHN 48,31 PR SB
14 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 48,44 PR SB
15 LI Longshuai 李龙帅 MYB CHN CHN 48,94 PR SB
16 ZHANG Shijun 张世君 MYB CHN CHN 48,96 PR SB
17 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 49,33 PR SB
18 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYB CHN CHN 49,51 PR SB
19 YANG Hang 杨航 MYB CHN CHN 49,57(2) PR SB
19 LIU Zhihan M? CHN CHN 49,57(2) PR SB
21 LIU Lin 刘霖 MYB CHN CHN 49,92 PR SB
22 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 49,95 PR SB
23 LI Hongyu (2) M? CHN CHN 50,42 PR SB
24 WU Haopeng M? CHN CHN 50,57 PR SB
25 ZHAO Xu 赵旭 MYB CHN CHN 51,65 PR SB
26 YANG Zhengze 杨正泽 MYC CHN CHN 51,68 PR SB
27 PEI Tao 裴涛 M? CHN CHN 51,80 PR SB
28 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 52,62 PR SB
29 HOU Bohuai M? CHN CHN 52,66 PR SB
30 DONG Biwu M? CHN CHN 54,16 PR SB
31 LI Wenbo M? CHN CHN 58,15 PR SB
32 TAO Shen M? CHN CHN 1.00,27 PR SB
33 SUN Jianing MYC CHN CHN 1.04,27 PR SB
DQ LU Ziyang 卢梓扬 MYB CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYB CHN CHN 1.17,86 PR SB
2 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYA CHN CHN 1.18,69 PR SB
3 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYA CHN CHN 1.30,05 PR SB
4 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYB CHN CHN 1.33,26 PR SB
5 WANG Yaohui 王耀辉 MYB CHN CHN 1.33,47 PR SB
6 JIANG Yuanshuo MYB CHN CHN 1.35,18 PR SB
7 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 1.37,61 PR SB
8 LI Ming (2) M? CHN CHN 1.38,15 PR SB
9 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 1.38,29 PR SB
10 YANG Hang 杨航 MYB CHN CHN 1.38,44 PR SB
11 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 1.38,61 PR SB
12 SUN Fengyu 孙锋钰 MYB CHN CHN 1.38,62 PR SB
13 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 1.39,03 PR SB
14 SUN Jianing MYC CHN CHN 1.39,28 PR SB
15 ZHANG Bowen 张博文 MYB CHN CHN 1.39,89 PR SB
16 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.40,50 PR SB
17 LI Hongyu (2) M? CHN CHN 1.40,74 PR SB
18 LIU Lin 刘霖 MYB CHN CHN 1.41,09 PR SB
19 LI Longshuai 李龙帅 MYB CHN CHN 1.42,12 PR SB
20 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 1.42,56 PR SB
21 LIU Zhihan M? CHN CHN 1.42,57 PR SB
22 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYB CHN CHN 1.42,73 PR SB
23 LU Ziyang 卢梓扬 MYB CHN CHN 1.44,03 PR SB
24 PEI Tao 裴涛 M? CHN CHN 1.45,53 PR SB
25 YANG Zhengze 杨正泽 MYC CHN CHN 1.46,24 PR SB
26 ZHAO Xu 赵旭 MYB CHN CHN 1.47,41 PR SB
27 DONG Biwu M? CHN CHN 1.47,64 PR SB
28 HOU Bohuai M? CHN CHN 1.47,85 PR SB
29 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 1.48,38 PR SB
30 WU Haopeng M? CHN CHN 1.58,10 PR SB
31 TAO Shen M? CHN CHN 2.02,61 PR SB
32 LI Wenbo M? CHN CHN 2.03,43 PR SB
DQ WANG Weicheng MYB CHN CHN DQ
DQ ZHANG Shijun 张世君 MYB CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 ZHAO Mingyue 赵明月 MC1 CHN CHN 40,28 PR SB
2 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC1 CHN CHN 46,59 PR SB
3 WANG Haiyang M? CHN CHN 53,61 PR SB
4 HU Yongqi M? CHN CHN 1.20,87 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 HU Yongqi M? CHN CHN 1.53,45 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 ZHAO Mingyue 赵明月 MC1 CHN CHN 2.15,32 PR SB
2 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC1 CHN CHN 2.23,76 PR SB
DQ WANG Haiyang M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Xifeng 刘锡峰 MC1 CHN CHN 1.17,34 SB
2 FEI Jinglong 费景隆 MYA CHN CHN 1.19,80 SB
3 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYA CHN CHN 1.21,65 PR SB
4 MA Bin (2002) 马彬 MC1 CHN CHN 1.22,06 PR SB
5 XIAO Jinbao 肖金宝 MC1 CHN CHN 1.22,95 PR SB
6 YIN Huange 殷焕阁 MC1 CHN CHN 1.23,77 PR SB
7 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 1.24,90 PR SB
8 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.25,10 PR SB
9 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 1.25,95 PR SB
10 WANG Xuqi 王绪琦 MC1 CHN CHN 1.25,99 PR SB
11 LAN Tianhong 兰天宏 MC1 CHN CHN 1.26,02 PR SB
12 LYU Shuai 吕帅 MYA CHN CHN 1.26,38 PR SB
13 BU Yachao 卜亚超 MC1 CHN CHN 1.26,64 PR SB
14 LIU Lei M? CHN CHN 1.26,83 PR SB
15 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.27,07 PR SB
16 BAI Zhemin M? CHN CHN 1.27,22 PR SB
17 LIU Ze 柳泽 MYA CHN CHN 1.27,23 PR SB
18 ZHAO Shuo M? CHN CHN 1.27,44 PR SB
19 GAO Xinbo M? CHN CHN 1.27,60 PR SB
20 LIANG Hao 梁浩 MC1 CHN CHN 1.27,62 PR SB
21 YANG Jing M? CHN CHN 1.27,68 PR SB
22 RONG Zezheng M? CHN CHN 1.27,77 PR SB
23 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 1.27,94 PR SB
24 HUANG Wentao 黄文韬 MC1 CHN CHN 1.28,36 PR SB
25 DONG Yangyang M? CHN CHN 1.28,65 PR SB
26 SONG Yuze 宋雨泽 MC1 CHN CHN 1.28,95 PR SB
27 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 1.29,30 PR SB
28 SHI Jingxin 石景鑫 MC1 CHN CHN 1.29,34 PR SB
29 LYU Mingcheng 吕明成 MYA CHN CHN 1.29,55 PR SB
30 ZHANG Lutong 张路通 MC1 CHN CHN 1.29,68 PR SB
31 ZHANG Hexiao 张鹤霄 MYA CHN CHN 1.29,91 PR SB
32 HUANG Jiarui 黄家瑞 MYA CHN CHN 1.29,92 PR SB
33 MA Wenbo 马文博 MC1 CHN CHN 1.29,93 PR SB
34 WANG Yu (1) 王宇 M? CHN CHN 1.30,64 PR SB
35 WANG Xu (2) M? CHN CHN 1.30,91 PR SB
36 YAN An 闫安 MC1 CHN CHN 1.31,34 PR SB
37 QI Huiyu 齐慧雨 MYA CHN CHN 1.31,88 PR SB
38 HAN Hongyi M? CHN CHN 1.32,24 PR SB
39 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 1.32,32 PR SB
40 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 1.32,63 PR SB
41 CAI Yunchao 蔡运超 MC1 CHN CHN 1.34,07 PR SB
42 LIU Jinshuo 刘金硕 MC1 CHN CHN 1.34,78 PR SB
43 XING Xin M? CHN CHN 1.34,97 PR SB
44 JI Zhongda M? CHN CHN 1.35,39 PR SB
45 LI Qiang (2002-02) 李强 MC2 CHN CHN 1.36,60 PR SB
46 YANG Yingzhe 杨英哲 MC1 CHN CHN 1.36,67 PR SB
47 PAN Yanbao M? CHN CHN 1.36,72 PR SB
48 LIU Xuancheng M? CHN CHN 1.36,86 PR SB
49 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MYA CHN CHN 1.40,53 PR SB
50 WANG Letong M? CHN CHN 1.43,80 PR SB
51 SONG Xiaolong M? CHN CHN 1.45,18 PR SB
52 CAO Xu M? CHN CHN 1.51,03 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 FEI Jinglong 费景隆 MYA CHN CHN 4.22,75 TR PR SB
2 LIU Xifeng 刘锡峰 MC1 CHN CHN 4.31,23 PR SB
3 CHEN Xinyu 陈薪宇 MYA CHN CHN 4.33,62 PR SB
4 LAN Tianhong 兰天宏 MC1 CHN CHN 4.35,64 PR SB
5 XIAO Jinbao 肖金宝 MC1 CHN CHN 4.36,17 PR SB
6 MA Bin (2002) 马彬 MC1 CHN CHN 4.40,41 PR SB
7 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 4.40,64 PR SB
8 YIN Huange 殷焕阁 MC1 CHN CHN 4.41,12 PR SB
9 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 4.41,90 PR SB
10 LYU Shuai 吕帅 MYA CHN CHN 4.42,08 PR SB
11 WANG Xuqi 王绪琦 MC1 CHN CHN 4.45,99 PR SB
12 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 4.47,64 PR SB
13 LIANG Hao 梁浩 MC1 CHN CHN 4.47,69 PR SB
14 YANG Jing M? CHN CHN 4.48,01 PR SB
15 MA Wenbo 马文博 MC1 CHN CHN 4.48,41 PR SB
16 SONG Yuze 宋雨泽 MC1 CHN CHN 4.52,93 PR SB
17 DONG Yangyang M? CHN CHN 4.54,33 PR SB
18 LIU Ze 柳泽 MYA CHN CHN 4.56,42 PR SB
19 BU Yachao 卜亚超 MC1 CHN CHN 5.20,78 PR SB
DQ LIU Lei M? CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MYB CHN CHN 37,96
2 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYB CHN CHN 39,06
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYA CHN CHN 39,28 PR SB
4 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYB CHN CHN 44,63 PR SB
5 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYA CHN CHN 44,79
6 LI Ming (2) M? CHN CHN 46,71 PR SB
7 WANG Yaohui 王耀辉 MYB CHN CHN 46,90
8 JIANG Yuanshuo MYB CHN CHN 47,67
9 ZHANG Bowen 张博文 MYB CHN CHN 47,81 PR SB
10 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 48,21 PR SB
11 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 48,28
12 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 48,29(2)
13 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 48,29(7)
14 ZHANG Shijun 张世君 MYB CHN CHN 48,41 PR SB
15 SUN Fengyu 孙锋钰 MYB CHN CHN 48,52
16 LIU Lin 刘霖 MYB CHN CHN 48,89 PR SB
17 LI Hongyu (2) M? CHN CHN 48,98 PR SB
18 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 49,11 PR SB
19 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYB CHN CHN 49,46 PR SB
20 LU Ziyang 卢梓扬 MYB CHN CHN 49,63 PR SB
21 LIU Zhihan M? CHN CHN 49,82
22 YANG Hang 杨航 MYB CHN CHN 49,96
23 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 50,00
24 PEI Tao 裴涛 M? CHN CHN 51,12 PR SB
25 YANG Zhengze 杨正泽 MYC CHN CHN 51,39 PR SB
26 SUN Jianing MYC CHN CHN 51,47 PR SB
27 ZHAO Xu 赵旭 MYB CHN CHN 52,16
28 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 53,27
29 DONG Biwu M? CHN CHN 53,52 PR SB
30 HOU Bohuai M? CHN CHN 53,92
31 LI Longshuai 李龙帅 MYB CHN CHN 1.00,55
32 TAO Shen M? CHN CHN 1.01,04
DQ WU Haopeng M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYB CHN CHN 1.59,67 PR SB
2 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MYA CHN CHN 2.03,78 PR SB
3 CAO Jiawei 曹嘉伟 MYA CHN CHN 2.20,34 PR SB
4 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYB CHN CHN 2.24,12 PR SB
5 WANG Yaohui 王耀辉 MYB CHN CHN 2.24,13 PR SB
6 YANG Hang 杨航 MYB CHN CHN 2.31,34 PR SB
7 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 2.31,49 PR SB
8 LI Ming (2) M? CHN CHN 2.31,68 PR SB
9 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 2.33,38 PR SB
10 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 2.34,15 PR SB
11 SUN Fengyu 孙锋钰 MYB CHN CHN 2.34,48 PR SB
12 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 2.34,53 PR SB
13 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 2.36,20 PR SB
14 LIU Zhihan M? CHN CHN 2.37,97 PR SB
15 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYB CHN CHN 2.38,18 PR SB
16 ZHANG Bowen 张博文 MYB CHN CHN 2.38,62 PR SB
17 LIU Lin 刘霖 MYB CHN CHN 2.39,59 PR SB
18 LI Hongyu (2) M? CHN CHN 2.41,44 PR SB
DQ JIANG Yuanshuo MYB CHN CHN DQ
DQ ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Out of Competition 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 HU Yongqi M? CHN CHN 52,69 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Out of Competition 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 ZHAO Mingyue 赵明月 MC1 CHN CHN 1.24,48 PR SB
2 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC1 CHN CHN 1.36,93 PR SB
3 WANG Haiyang M? CHN CHN 1.57,30 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names