China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Women - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 40,81 PR SB
2 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYA CHN CHN 41,72 PR SB
3 GAO Chenxi 高晨曦 LYA CHN CHN 42,33
4 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 42,56 PR SB
5 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 42,60 PR SB
6 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 43,09 PR SB
7 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 43,40 PR SB
8 LIU Jusi 刘菊司 LC1 CHN CHN 44,44 PR SB
9 TANG Yulin LYA CHN CHN 44,79
10 YU Feihang 于飞航 LYA CHN CHN 44,84 PR SB
11 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 44,96 PR SB
12 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 45,45 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 45,54 PR SB
14 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 45,70 PR SB
15 CHEN Yao 陈垚 LYA CHN CHN 45,82 PR SB
16 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 45,99 PR SB
17 LI Jia 李佳 LC1 CHN CHN 46,26 PR SB
18 CHEN Yue (1) L? CHN CHN 46,29 PR SB
19 LYU Jia 吕佳 L? CHN CHN 46,43 PR SB
20 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 46,55 PR SB
21 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,56 PR SB
22 QIN Feifei 秦霏霏 LC1 CHN CHN 46,57 PR SB
23 WANG Baoyi 王宝怡 LC1 CHN CHN 46,95
24 LI Yuxi L? CHN CHN 47,30 PR SB
25 ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN 47,54 PR SB
26 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 47,74 PR SB
27 ZHOU Danyang 周丹阳 LYA CHN CHN 47,75 PR SB
28 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 47,87 PR SB
29 LI Donghang 李东航 LC1 CHN CHN 48,00 PR SB
30 MENG Jia L? CHN CHN 48,05 PR SB
31 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 48,07 PR SB
32 GUAN Shiqi 关诗琦 LC1 CHN CHN 48,38 PR SB
33 LI Jiaxuan 李佳轩 LYA CHN CHN 48,70 PR SB
34 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 48,73 PR SB
35 MU Xuehua L? CHN CHN 48,91 PR SB
36 XIN Haiping 辛海萍 LYA CHN CHN 49,05 PR SB
37 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 49,20(0) PR SB
37 LI Sa L? CHN CHN 49,20(0) PR SB
39 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 49,28 PR SB
40 WANG Yuxin L? CHN CHN 49,40 PR SB
41 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 49,50 PR SB
42 CHEN Shuo 陈硕 LC1 CHN CHN 49,65 PR SB
43 GAO Yu (1) L? CHN CHN 49,76 PR SB
44 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 50,04 PR SB
45 ZHU Qi 朱琪 LYA CHN CHN 50,08 PR SB
46 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 50,14(0) PR SB
47 WANG Xinru L? CHN CHN 50,14(5) PR SB
48 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 50,33 PR SB
49 KONG Weiyu L? CHN CHN 50,87 PR SB
50 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 51,31 PR SB
51 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 51,73 PR SB
52 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 51,85 PR SB
53 GAO Qianhui L? CHN CHN 52,30 PR SB
DQ ZHANG Ye (2003) 张也 LC1 CHN CHN DQ
WDR JIN Wenjing 金文靓 LC1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 GAO Chenxi 高晨曦 LYA CHN CHN 2.13,26
2 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 2.13,62 PR SB
3 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 2.15,20 PR SB
4 YU Feihang 于飞航 LYA CHN CHN 2.15,52 PR SB
5 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 2.15,82 PR SB
6 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 2.15,85 PR SB
7 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 2.16,53 PR SB
8 JIN Wenjing 金文靓 LC1 CHN CHN 2.18,06 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 2.18,69 PR SB
10 LIU Jusi 刘菊司 LC1 CHN CHN 2.18,87 PR SB
11 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYA CHN CHN 2.21,55 SB
12 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.21,85 PR SB
13 CHEN Yue (1) L? CHN CHN 2.23,57 PR SB
14 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 2.23,66 PR SB
15 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 2.25,49 PR SB
16 WANG Baoyi 王宝怡 LC1 CHN CHN 2.26,02 PR SB
17 TANG Yulin LYA CHN CHN 2.26,27 PR SB
18 CHEN Yao 陈垚 LYA CHN CHN 2.26,41 PR SB
19 LYU Jia 吕佳 L? CHN CHN 2.26,76 PR SB
20 QIN Feifei 秦霏霏 LC1 CHN CHN 2.28,13 PR SB
21 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 2.28,14 PR SB
22 CHEN Shuo 陈硕 LC1 CHN CHN 2.28,14(4) PR SB
23 LI Jia 李佳 LC1 CHN CHN 2.28,14(5) PR SB
24 LI Jiaxuan 李佳轩 LYA CHN CHN 2.28,70 PR SB
25 ZHOU Danyang 周丹阳 LYA CHN CHN 2.29,27 PR SB
26 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 2.29,67 PR SB
27 LI Yuxi L? CHN CHN 2.29,68 PR SB
28 GUAN Shiqi 关诗琦 LC1 CHN CHN 2.29,89 PR SB
29 ZHANG Ye (2003) 张也 LC1 CHN CHN 2.30,02 PR SB
30 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 2.30,89 PR SB
31 ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN 2.31,22 PR SB
32 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 2.31,44 PR SB
33 XIN Haiping 辛海萍 LYA CHN CHN 2.31,53 PR SB
34 LI Donghang 李东航 LC1 CHN CHN 2.32,16 PR SB
35 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 2.32,35 PR SB
36 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 2.32,80 PR SB
37 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.33,41 PR SB
38 GAO Yu (1) L? CHN CHN 2.33,54 PR SB
39 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 2.34,07 PR SB
40 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 2.34,58 PR SB
41 ZHU Qi 朱琪 LYA CHN CHN 2.34,86 PR SB
42 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 2.35,39 PR SB
43 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 2.35,40 PR SB
44 LI Sa L? CHN CHN 2.36,65 PR SB
45 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 2.37,09 PR SB
46 WANG Xinru L? CHN CHN 2.37,95 PR SB
47 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 2.38,19 PR SB
48 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 2.39,17 PR SB
49 MU Xuehua L? CHN CHN 2.39,57 PR SB
50 MENG Jia L? CHN CHN 2.39,74 PR SB
51 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 2.45,63 SB
52 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 2.46,70 PR SB
53 WANG Yuxin L? CHN CHN 2.47,25 PR SB
54 KONG Weiyu L? CHN CHN 2.52,16 PR SB
55 GAO Qianhui L? CHN CHN 2.52,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 44,83 PR SB
2 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 45,60 PR SB
3 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 47,12 PR SB
4 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 47,23 PR SB
5 WU Haonan 吴浩娚 LYB CHN CHN 47,64 SB
6 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 47,81 PR SB
7 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 47,89 PR SB
8 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 48,05 PR SB
9 LIU Xingchi L? CHN CHN 48,24 PR SB
10 HU Xin L? CHN CHN 48,38 PR SB
11 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 48,55 PR SB
12 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 48,62 PR SB
13 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 48,64 PR SB
14 JIANG Zhou L? CHN CHN 48,82 PR SB
15 LIU Ziqi L? CHN CHN 49,07 PR SB
16 YU Xin L? CHN CHN 49,31 PR SB
17 SI Yu 司雨 LYA CHN CHN 49,84 PR SB
18 GAO Shuoying L? CHN CHN 50,18 PR SB
19 XIN Xin L? CHN CHN 50,70 PR SB
20 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 50,71 PR SB
21 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 50,80 PR SB
22 WANG Yao 王垚 LYB CHN CHN 50,89 PR SB
23 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 51,19 PR SB
24 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYB CHN CHN 51,42 PR SB
25 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 51,48 PR SB
26 WEI He L? CHN CHN 51,60 PR SB
27 MA Siyu 马思宇 LYB CHN CHN 51,87 PR SB
28 CAI He L? CHN CHN 52,22 PR SB
29 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 52,26 PR SB
30 SUN Huayang L? CHN CHN 54,41 PR SB
31 SHI Miao L? CHN CHN 55,87 PR SB
32 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 56,03 PR SB
33 GAO Yixue L? CHN CHN 57,69 PR SB
34 MO Xinru L? CHN CHN 1.01,63 PR SB
DQ YE Zixuan L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 1.29,12 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 1.33,08 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 1.33,81 PR SB
4 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.34,88 PR SB
5 LIU Xingchi L? CHN CHN 1.35,60 PR SB
6 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.36,67 PR SB
7 YU Xin L? CHN CHN 1.37,51 PR SB
8 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.37,56 PR SB
9 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 1.38,08 PR SB
10 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 1.39,00 PR SB
11 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.39,51 PR SB
12 HU Xin L? CHN CHN 1.40,41 PR SB
13 GAO Shuoying L? CHN CHN 1.40,75 PR SB
14 JIANG Zhou L? CHN CHN 1.40,96 PR SB
15 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 1.41,28 PR SB
16 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 1.41,34(0) PR SB
17 WANG Yao 王垚 LYB CHN CHN 1.41,34(7) PR SB
18 SI Yu 司雨 LYA CHN CHN 1.41,75 PR SB
19 LIU Ziqi L? CHN CHN 1.42,24 PR SB
20 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 1.42,34 PR SB
21 WEI He L? CHN CHN 1.42,53 PR SB
22 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYB CHN CHN 1.42,75 PR SB
23 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 1.43,32 PR SB
24 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 1.43,65 PR SB
25 MA Siyu 马思宇 LYB CHN CHN 1.43,92 PR SB
26 WU Haonan 吴浩娚 LYB CHN CHN 1.44,08 SB
27 XIN Xin L? CHN CHN 1.45,86 PR SB
28 MO Xinru L? CHN CHN 1.47,00 PR SB
29 CAI He L? CHN CHN 1.47,53 PR SB
30 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 1.50,02 PR SB
31 SUN Huayang L? CHN CHN 1.53,17 PR SB
32 GAO Yixue L? CHN CHN 1.56,66 PR SB
33 SHI Miao L? CHN CHN 1.58,23 PR SB
34 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 2.00,09 PR SB
DQ YE Zixuan L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 43,33

1500m Women - Out of Competition 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 2.16,20 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 1.25,55 PR SB
2 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYA CHN CHN 1.26,44 PR SB
3 GAO Chenxi 高晨曦 LYA CHN CHN 1.26,70
4 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 1.27,23 PR SB
5 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 1.27,88 PR SB
6 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 1.28,53 PR SB
7 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 1.28,81 PR SB
8 YU Feihang 于飞航 LYA CHN CHN 1.30,01 PR SB
9 JIN Wenjing 金文靓 LC1 CHN CHN 1.30,33 PR SB
10 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 1.30,80 PR SB
11 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.32,20 PR SB
12 LIU Jusi 刘菊司 LC1 CHN CHN 1.32,22 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 1.32,38 PR SB
14 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 1.33,32 PR SB
15 LYU Jia 吕佳 L? CHN CHN 1.33,65 PR SB
16 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.33,75 PR SB
17 TANG Yulin LYA CHN CHN 1.33,84
18 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 1.34,39 PR SB
19 CHEN Yao 陈垚 LYA CHN CHN 1.34,55 PR SB
20 LI Jia 李佳 LC1 CHN CHN 1.35,31 PR SB
21 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 1.35,59 PR SB
22 WANG Baoyi 王宝怡 LC1 CHN CHN 1.35,94
23 ZHOU Danyang 周丹阳 LYA CHN CHN 1.36,21 PR SB
24 QIN Feifei 秦霏霏 LC1 CHN CHN 1.36,23 PR SB
25 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 1.37,08 PR SB
26 LI Yuxi L? CHN CHN 1.37,19 PR SB
27 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 1.37,70 PR SB
28 GUAN Shiqi 关诗琦 LC1 CHN CHN 1.37,85 PR SB
29 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.38,10 PR SB
30 LI Jiaxuan 李佳轩 LYA CHN CHN 1.38,77 PR SB
31 XIN Haiping 辛海萍 LYA CHN CHN 1.38,89 PR SB
32 ZHANG Ye (2003) 张也 LC1 CHN CHN 1.38,93 PR SB
33 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 1.39,03 PR SB
34 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 1.39,18 PR SB
35 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 1.39,90 PR SB
36 CHEN Shuo 陈硕 LC1 CHN CHN 1.40,16 PR SB
37 ZHU Qi 朱琪 LYA CHN CHN 1.40,18 PR SB
38 LI Sa L? CHN CHN 1.40,28 PR SB
39 LI Donghang 李东航 LC1 CHN CHN 1.40,57 PR SB
40 MENG Jia L? CHN CHN 1.40,72 PR SB
41 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.40,87 PR SB
42 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 1.41,27 PR SB
43 WANG Xinru L? CHN CHN 1.41,48 PR SB
44 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 1.41,58 PR SB
45 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 1.41,96 PR SB
46 WANG Yuxin L? CHN CHN 1.44,59 PR SB
47 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 1.45,20 PR SB
48 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 1.45,35 PR SB
49 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 1.46,43 PR SB
50 KONG Weiyu L? CHN CHN 1.48,71 PR SB
51 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.51,56 PR SB
52 MU Xuehua L? CHN CHN 1.57,31 SB
DQ CHEN Yue (1) L? CHN CHN DQ
DQ GAO Yu (1) L? CHN CHN DQ
WDR ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 GAO Chenxi 高晨曦 LYA CHN CHN 4.40,07 PR SB
2 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 4.42,59 PR SB
3 YU Feihang 于飞航 LYA CHN CHN 4.46,21 PR SB
4 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 4.52,42 PR SB
5 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 4.52,79 PR SB
6 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 4.53,32 PR SB
7 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 4.55,58 PR SB
8 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYA CHN CHN 4.56,58 PR SB
9 LIU Jusi 刘菊司 LC1 CHN CHN 5.03,12 PR SB
10 WANG Baoyi 王宝怡 LC1 CHN CHN 5.03,85 PR SB
11 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 5.06,51 PR SB
12 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 5.07,28 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 5.07,64 PR SB
14 CHEN Yao 陈垚 LYA CHN CHN 5.11,83 PR SB
15 LYU Jia 吕佳 L? CHN CHN 5.13,73 PR SB
16 LI Jia 李佳 LC1 CHN CHN 5.17,07 PR SB
17 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 5.24,21 PR SB
18 TANG Yulin LYA CHN CHN 5.24,74 PR SB
19 QIN Feifei 秦霏霏 LC1 CHN CHN 5.25,08 PR SB
20 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 5.37,74 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 45,14
2 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 45,85
3 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 46,64 PR SB
4 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 47,11 PR SB
5 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 47,51 PR SB
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 47,52
7 LIU Xingchi L? CHN CHN 47,79 PR SB
8 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 47,92
9 HU Xin L? CHN CHN 48,00 PR SB
10 JIANG Zhou L? CHN CHN 48,12 PR SB
11 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 48,39
12 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 48,78
13 YU Xin L? CHN CHN 49,94
14 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYB CHN CHN 49,99 PR SB
15 GAO Shuoying L? CHN CHN 50,06 PR SB
16 WEI He L? CHN CHN 50,19 PR SB
17 LIU Ziqi L? CHN CHN 50,22
18 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 50,30 PR SB
19 SI Yu 司雨 LYA CHN CHN 50,39
20 XIN Xin L? CHN CHN 50,43 PR SB
21 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 50,55 PR SB
22 WANG Yao 王垚 LYB CHN CHN 50,76 PR SB
23 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 51,15 PR SB
24 MA Siyu 马思宇 LYB CHN CHN 51,38 PR SB
25 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 51,49
26 MO Xinru L? CHN CHN 51,57 PR SB
27 CAI He L? CHN CHN 52,27
28 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 52,49
29 SUN Huayang L? CHN CHN 54,09 PR SB
30 SHI Miao L? CHN CHN 54,86 PR SB
31 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 55,17
32 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 56,45
33 GAO Yixue L? CHN CHN 56,99 PR SB
34 YE Zixuan L? CHN CHN 58,10 PR SB
35 WU Haonan 吴浩娚 LYB CHN CHN 1.21,32

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 2.17,40 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 2.17,52 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 2.26,21 PR SB
4 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 2.26,70 PR SB
5 LIU Xingchi L? CHN CHN 2.27,98 PR SB
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 2.29,20 PR SB
7 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 2.30,27 PR SB
8 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 2.31,35(0) PR SB
9 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 2.31,35(1) PR SB
10 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 2.32,38 PR SB
11 GAO Shuoying L? CHN CHN 2.33,05 PR SB
12 JIANG Zhou L? CHN CHN 2.33,63 PR SB
13 SI Yu 司雨 LYA CHN CHN 2.35,38 PR SB
14 YU Xin L? CHN CHN 2.35,57 PR SB
15 WANG Yao 王垚 LYB CHN CHN 2.36,13 PR SB
16 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 2.36,70 PR SB
17 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 2.38,56 PR SB
18 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 2.39,96 PR SB
19 LIU Ziqi L? CHN CHN 2.42,04 PR SB
20 HU Xin L? CHN CHN 2.42,35 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Out of Competition 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 1.29,38

3000m Women - Out of Competition 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LC1 CHN CHN 4.52,69 SB

SB - Season Best

Native Language Names