China - Sprint Championships 2017

Harbin (CHN) 21 - 22 January 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 21 January 2017

Rank Name Country Time
1 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 40,36
2 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 40,40
3 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 40,58
4 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 40,69
5 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,80
6 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 40,83
7 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 40,90
8 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 40,98
9 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 41,02
10 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 41,05
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 41,13
12 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 41,27
13 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 41,31
14 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 41,32
15 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 41,42
16 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 41,59
17 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 41,67
18 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 41,91
19 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 42,00
20 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 42,12
21 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 42,35
22 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,36
23 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 42,52
24 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 42,57
25 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,60
26 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 43,01
27 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 43,15
28 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 43,48
29 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 43,69
30 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 44,06
31 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 44,27
32 XU Meng 徐萌 LB2 CHN CHN 44,88
33 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 45,18

1000m Ladies 21 January 2017

Rank Name Country Time
1 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.21,62
2 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.21,70
3 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.22,02
4 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.23,25
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.23,28
6 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.23,55
7 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.23,56
8 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.23,65
9 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 1.24,29
10 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 1.24,32
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.24,45
12 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.24,74
13 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.25,13
14 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.25,23
15 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.25,34
16 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.25,43
17 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.25,59
18 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.26,08
19 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.26,31
20 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 1.26,70
21 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.27,17
22 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.27,37
23 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.27,60
24 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.27,62
25 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.27,71
26 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.27,76
27 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.27,89
28 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.29,20
29 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 1.29,68
30 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.30,03
31 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 1.31,29
32 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 1.32,32
33 XU Meng 徐萌 LB2 CHN CHN 1.35,01

500m Ladies - Out of Competition 21 January 2017

Rank Name Country Time
1 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 48,11

1000m Ladies - Out of Competition 21 January 2017

Rank Name Country Time
1 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.25,87

500m Ladies 22 January 2017

Rank Name Country Time
1 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 40,32
2 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 40,44
3 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,46
4 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 40,64
5 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 40,67
6 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 40,75
7 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 40,79
8 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 40,92
9 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 40,99
10 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 41,01
11 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 41,09
12 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 41,10
13 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 41,16
14 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 41,32
15 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 41,41
16 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 41,60
17 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 41,91
18 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 42,00
19 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 42,07
20 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 42,08
21 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 42,35
22 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 42,36
23 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,56
24 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 42,58
25 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,64(1)
26 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 42,64(2)
27 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 42,91
28 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 43,16
29 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 43,61
30 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 43,93
31 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 44,49
32 XU Meng 徐萌 LB2 CHN CHN 44,59
33 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 45,10

1000m Ladies 22 January 2017

Rank Name Country Time
1 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.20,91
2 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.21,99
3 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.22,03
4 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.23,23
5 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.23,43
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.23,44
7 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.23,62
8 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.23,78
9 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 1.23,88
10 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.23,90
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.24,23
12 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.24,25
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.24,38
14 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 1.24,78
15 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.25,25
16 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.25,38
17 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.26,14
18 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.26,67
19 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.26,83
20 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.26,97
21 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.27,10
22 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.27,61
23 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.30,84
24 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 1.32,23

Native Language Names