China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 40,80
2 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 41,35
3 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 41,41 PR SB
4 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 41,60
5 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 42,33 PR SB
6 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 43,16
7 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 43,23
8 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 43,24 PR SB
9 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 43,52
10 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,65 PR SB
11 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 43,67
12 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 43,71 PR SB
13 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 43,83 PR SB
14 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 43,85 PR SB
15 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 44,01 PR SB
16 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 44,07
17 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,34
18 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 44,38
19 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 44,49 PR SB
20 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 44,57
21 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 44,61
22 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 44,91
22 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 44,91
24 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 45,02 PR SB
25 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 45,10 SB
26 SONG Kexin LB1 CHN CHN 45,17 PR SB
27 LI Haonan 李浩男 LC2 CHN CHN 45,34 PR SB
28 FANG Yue 房悦 LB1 CHN CHN 45,60 PR SB
29 LI Siyu 李丝雨 LB1 CHN CHN 45,61 SB
30 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 45,63 PR SB
31 LI Yuying LB1 CHN CHN 45,98
32 LI Siqi 李思琦 LC2 CHN CHN 46,35 PR SB
33 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB1 CHN CHN 46,69 SB
34 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 46,74
35 WANG Han (2000) 王韩 LB1 CHN CHN 46,97 PR SB
36 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC2 CHN CHN 47,04 PR SB
37 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 47,46 PR SB
38 LIU Hang LB1 CHN CHN 47,79 PR SB
39 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 48,18 PR SB
40 TANG Bohan L? CHN CHN 49,28 PR SB
41 DAI Duoduo L? CHN CHN 50,13 PR SB
42 ZHANG Jing (2001) LB1 CHN CHN 50,66 PR SB
43 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC2 CHN CHN 50,92 PR SB
44 LIU Chenxin LC2 CHN CHN 52,52 PR SB
DQ LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 2.06,57
2 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.09,01
3 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 2.10,67
4 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 2.12,25 PR SB
5 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 2.13,64 PR SB
6 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 2.14,03
7 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 2.15,01 PR SB
8 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.15,91 PR SB
9 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 2.16,78(6)
10 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 2.16,78(9) PR SB
11 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 2.17,79
12 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 2.18,59 PR SB
13 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 2.19,32 PR SB
14 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 2.19,80 PR SB
15 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 2.20,10
16 LI Siqi 李思琦 LC2 CHN CHN 2.20,27 PR SB
17 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 2.20,99
18 LI Siyu 李丝雨 LB1 CHN CHN 2.21,16 PR SB
19 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 2.21,19 PR SB
20 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 2.21,56 PR SB
21 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 2.22,22 PR SB
22 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 2.22,58
23 WANG Han (2000) 王韩 LB1 CHN CHN 2.24,35 PR SB
24 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 2.24,53
25 LI Haonan 李浩男 LC2 CHN CHN 2.24,90 PR SB
26 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.25,08
27 FANG Yue 房悦 LB1 CHN CHN 2.25,16 PR SB
28 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 2.25,33
29 SONG Kexin LB1 CHN CHN 2.26,42 PR SB
30 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 2.27,63
31 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 2.28,29 PR SB
32 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.29,14 PR SB
33 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB1 CHN CHN 2.30,04 SB
34 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC2 CHN CHN 2.30,67 PR SB
35 LIU Hang LB1 CHN CHN 2.32,74 PR SB
36 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC2 CHN CHN 2.34,59 PR SB
37 TANG Bohan L? CHN CHN 2.36,54 PR SB
38 DAI Duoduo L? CHN CHN 2.54,68 PR SB
DQ BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN DQ
DQ WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group A 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 39,79
2 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 40,00
3 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 40,80
4 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 40,82
5 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 41,26
6 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 41,27 PR SB
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 41,31
8 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 41,32
9 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 41,33
10 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 41,43
11 WANG Jian LA2 CHN CHN 41,48 PR SB
12 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 41,52
13 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 41,76
14 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 41,97
15 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 42,06
16 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 42,10
17 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 42,14
18 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 42,18
19 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 42,26(0)
20 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 42,26(1) PR SB
21 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,44(5)
22 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 42,44(6)
23 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 42,45 PR SB
24 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 42,57
25 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 42,64 PR SB
26 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 42,70
27 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 42,83 PR SB
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 43,06
29 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 43,15
30 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,19 PR SB
31 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 43,34 PR SB
32 WANG Jiaxin LB2 CHN CHN 43,42
33 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 43,44 PR SB
34 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 43,46
35 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 43,47 PR SB
36 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 43,50
37 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 43,52
38 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 43,65 PR SB
39 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 43,77
40 QI Jinming LA1 CHN CHN 43,84
41 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 43,95
42 MA Wenjing 马文静 LA1 CHN CHN 43,96(2) SB
43 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 43,96(8) PR SB
44 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 44,06
45 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,16
46 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 44,25 PR SB
47 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 44,42 PR SB
48 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 44,44
49 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 44,53 SB
50 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA1 CHN CHN 44,70 PR SB
51 LI Hongjie LA1 CHN CHN 44,80 PR SB
52 HAO Yue 郝月 LB2 CHN CHN 45,03 PR SB
53 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 45,13 PR SB
54 WANG Yan (1999) LB2 CHN CHN 45,19 PR SB
55 SU Rigu L? CHN CHN 45,29 PR SB
56 WEI Yurong LA2 CHN CHN 45,98 SB
57 LI Dongyue 李东玥 LB2 CHN CHN 46,04 PR SB
58 TAN Yawen LB2 CHN CHN 46,05 PR SB
59 LU Jing LB2 CHN CHN 46,48 PR SB
60 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 47,01

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 2.04,36
2 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 2.06,37 PR SB
3 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 2.07,11
4 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 2.09,39
5 WANG Jian LA2 CHN CHN 2.09,60
6 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.09,70
7 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 2.10,25
8 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.10,52
9 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 2.10,54
10 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 2.10,78 SB
11 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 2.11,15
12 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.11,79
13 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.11,97 PR SB
14 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 2.12,55
15 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 2.13,44
16 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 2.13,71 SB
17 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.13,99
18 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 2.14,29 PR SB
19 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 2.14,61 PR SB
20 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 2.14,69 PR SB
21 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.14,73
22 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 2.14,80
23 MA Wenjing 马文静 LA1 CHN CHN 2.14,92 SB
24 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.14,93
25 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.15,44
26 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 2.15,89
27 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 2.16,03 PR SB
28 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 2.16,55 PR SB
29 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.16,56
30 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 2.16,91 PR SB
31 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 2.16,93
32 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.17,19 SB
33 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 2.17,57 PR SB
34 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 2.17,68 PR SB
35 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 2.17,71
36 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 2.17,80 PR SB
37 LI Dongyue 李东玥 LB2 CHN CHN 2.18,35 PR SB
38 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.18,39
39 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 2.18,51 PR SB
40 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 2.19,69
41 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 2.19,70
42 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.20,39
43 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 2.20,62 SB
44 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 2.20,78 PR SB
45 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 2.21,32 SB
46 LI Hongjie LA1 CHN CHN 2.21,92 PR SB
47 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 2.22,00
48 HAO Yue 郝月 LB2 CHN CHN 2.22,72 PR SB
49 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.22,76
50 SU Rigu L? CHN CHN 2.22,83
51 LU Jing LB2 CHN CHN 2.23,35 PR SB
52 WEI Yurong LA2 CHN CHN 2.29,14 PR SB
53 TAN Yawen LB2 CHN CHN 2.30,90 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 1.21,95 PR SB
2 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 1.22,59
3 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 1.24,84 PR SB
4 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.25,21
5 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.26,01
6 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 1.26,37
7 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 1.26,79
8 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 1.27,43 PR SB
9 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 1.27,51
10 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.27,80
11 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 1.28,15
12 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.28,30 PR SB
13 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 1.28,35 PR SB
14 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 1.28,52
15 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 1.29,13 PR SB
16 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 1.29,23 PR SB
17 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 1.29,62 PR SB
18 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 1.29,71
19 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 1.29,86 PR SB
20 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 1.29,94 PR SB
21 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 1.30,22 PR SB
22 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 1.30,69
23 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.31,14
24 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.31,39
25 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 1.32,20
26 LI Siyu 李丝雨 LB1 CHN CHN 1.32,47 PR SB
27 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.32,78
28 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.33,01
29 SONG Kexin LB1 CHN CHN 1.33,07 PR SB
30 LI Yuying LB1 CHN CHN 1.33,17
31 FANG Yue 房悦 LB1 CHN CHN 1.33,22 SB
32 WANG Han (2000) 王韩 LB1 CHN CHN 1.33,24 PR SB
33 LI Siqi 李思琦 LC2 CHN CHN 1.33,29 PR SB
34 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 1.33,69 PR SB
35 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 1.34,28
36 LI Haonan 李浩男 LC2 CHN CHN 1.34,82 PR SB
37 LIU Hang LB1 CHN CHN 1.36,73 PR SB
38 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC2 CHN CHN 1.37,08 PR SB
39 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.38,01 PR SB
40 TANG Bohan L? CHN CHN 1.40,23 PR SB
41 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC2 CHN CHN 1.40,37 PR SB
42 DAI Duoduo L? CHN CHN 1.43,20 PR SB
43 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB1 CHN CHN 1.53,04 SB
44 ZHANG Jing (2001) LB1 CHN CHN 1.55,64 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 4.27,45 PR SB
2 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 4.31,29
3 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 4.37,51
4 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 4.40,61 PR SB
5 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 4.43,48
6 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 4.46,54
7 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 4.46,98 PR SB
8 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 4.47,11(3)
9 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 4.47,11(7)
10 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 4.49,60 PR SB
11 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 4.50,60 PR SB
12 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 4.54,60 PR SB
13 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 4.54,93 PR SB
14 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 4.55,88 PR SB
15 LI Siqi 李思琦 LC2 CHN CHN 4.56,58 PR SB
16 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 4.59,07 PR SB
17 LI Siyu 李丝雨 LB1 CHN CHN 4.59,89 PR SB
18 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 5.00,85 PR SB
19 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 5.01,14 PR SB
20 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 5.02,74 PR SB
21 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 5.05,36 SB
22 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 5.05,63
23 FANG Yue 房悦 LB1 CHN CHN 5.06,83 SB
24 SONG Kexin LB1 CHN CHN 5.08,68 SB
25 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 5.12,11
26 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 5.13,84
27 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 5.15,79
28 LI Haonan 李浩男 LC2 CHN CHN 5.17,43 PR SB
29 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC2 CHN CHN 5.18,06 PR SB
30 WANG Han (2000) 王韩 LB1 CHN CHN 5.18,98 PR SB
31 LIU Hang LB1 CHN CHN 5.20,56 PR SB
32 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB1 CHN CHN 5.32,27 SB
DQ WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN DQ
DQ WANG Yingzhuo L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 25 December 2016

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 1.19,29
2 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.20,67
3 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 1.21,40
4 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.22,48
5 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 1.22,50 PR SB
6 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.22,79
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.22,97
8 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.23,41
9 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 1.24,11
10 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 1.24,14 SB
11 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.24,44
12 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 1.24,55
13 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.25,23
14 WANG Jian LA2 CHN CHN 1.25,27 SB
15 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.25,66
16 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.26,12
17 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 1.26,40
18 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.26,54
19 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.26,66
20 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 1.27,10 PR SB
21 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 1.27,20(0) PR SB
22 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 1.27,20(7)
23 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.27,25
24 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.27,44
25 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.27,67
26 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.27,81
27 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 1.27,86 PR SB
28 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 1.27,91
29 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 1.28,20 PR SB
30 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.28,28
31 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 1.28,32
32 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 1.28,73
33 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 1.28,75
34 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 1.28,81(2) SB
35 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 1.28,81(6)
36 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.28,86
37 MA Wenjing 马文静 LA1 CHN CHN 1.29,12 SB
38 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.29,14
39 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.29,20 PR SB
40 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.29,43 PR SB
41 WANG Jiaxin LB2 CHN CHN 1.30,02
42 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.30,07
43 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 1.30,16
44 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 1.30,23
45 LI Dongyue 李东玥 LB2 CHN CHN 1.30,57 PR SB
46 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 1.30,89
47 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 1.31,06
48 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.31,29
49 HAO Yue 郝月 LB2 CHN CHN 1.31,74 PR SB
50 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 1.31,77
51 SU Rigu L? CHN CHN 1.32,63
52 LI Hongjie LA1 CHN CHN 1.32,81 PR SB
53 LU Jing LB2 CHN CHN 1.33,39 PR SB
54 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 1.33,48
55 WEI Yurong LA2 CHN CHN 1.33,74 PR SB
56 WANG Yan (1999) LB2 CHN CHN 1.35,53 PR SB
57 TAN Yawen LB2 CHN CHN 1.37,86 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 25 December 2016

Rank Name Country Time
1 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 4.33,05
2 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 4.33,06 SB
3 WANG Jian LA2 CHN CHN 4.33,20
4 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 4.36,29
5 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 4.38,03
6 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 4.40,80
7 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 4.41,04
8 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 4.41,09
9 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 4.41,48 PR SB
10 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 4.42,06
11 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 4.42,15
12 LI Dongyue 李东玥 LB2 CHN CHN 4.42,30 PR SB
13 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 4.42,50
14 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 4.42,66 PR SB
15 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 4.43,31
16 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 4.44,15 PR SB
17 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 4.44,51 SB
18 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 4.44,71
19 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 4.45,23 SB
20 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 4.45,99
21 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 4.47,86 PR SB
22 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 4.48,14 SB
23 MA Wenjing 马文静 LA1 CHN CHN 4.49,46 SB
24 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 4.49,72 PR SB
25 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.50,35
26 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 4.50,81
27 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 4.51,53 PR SB
28 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 4.51,99
29 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 4.52,24
30 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 4.52,58
31 LU Jing LB2 CHN CHN 4.53,02 PR SB
32 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 4.54,64 PR SB
33 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 4.55,02 PR SB
34 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 4.57,20 SB
35 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 4.57,87 PR SB
36 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 4.59,10 PR SB
37 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 4.59,31 PR SB
38 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 5.00,57 PR SB
39 SU Rigu L? CHN CHN 5.01,16
40 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 5.01,97(6) PR SB
41 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 5.01,97(8)
42 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 5.03,32
43 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 5.04,11 SB
44 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 5.05,71
45 HAO Yue 郝月 LB2 CHN CHN 5.10,82 PR SB
46 WEI Yurong LA2 CHN CHN 5.23,06 PR SB
47 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 5.23,66 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names