China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 37,39
2 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 37,47
3 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 37,52
4 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 37,62
5 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 37,81
6 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 38,21
7 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 38,28
8 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 38,39
9 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 38,45
10 LI Tianlong 李添龙 MC2 CHN CHN 38,57 PR SB
11 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 38,65
12 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 38,70 PR SB
13 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 38,71
14 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 38,83
15 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 39,25 PR SB
16 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 39,37 PR SB
17 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 39,55(1)
18 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 39,55(7) PR SB
19 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 39,62 PR SB
20 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 39,66 PR SB
21 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 39,75 PR SB
22 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 39,79 PR SB
23 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 39,87
24 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 39,91 PR SB
25 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 39,92(2) PR SB
26 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 39,92(5)
27 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 39,99
28 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 40,05
29 ZHANG Chunwei 张春伟 MC2 CHN CHN 40,23 PR SB
30 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 40,34 PR SB
31 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 40,37
32 SUN Nan M? CHN CHN 40,48 PR SB
33 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 40,49
34 LIU Xu 刘旭 MC2 CHN CHN 40,90 PR SB
35 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 41,21(2) PR SB
36 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 41,21(4) PR SB
37 BAI Xubo MB1 CHN CHN 41,36 PR SB
38 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 41,39 PR SB
39 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 41,42 PR SB
40 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 41,45 PR SB
41 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 41,46 PR SB
42 AI Xinhe M? CHN CHN 41,47 PR SB
43 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 41,50 PR SB
44 CAO Junqi M? CHN CHN 41,51 PR SB
45 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 41,57 PR SB
46 LI Chao MC2 CHN CHN 41,64
47 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 41,67 PR SB
48 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 41,71(0) PR SB
49 GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN 41,71(6) PR SB
50 SONG Zhengnan 宋政楠 MB1 CHN CHN 41,73 PR SB
51 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 41,77 PR SB
52 ZHOU Yuhang 周宇航 MC2 CHN CHN 41,80 PR SB
53 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 41,82 PR SB
54 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 41,92 PR SB
55 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 41,93 PR SB
56 SU Bensheng MB1 CHN CHN 42,00 PR SB
57 WANG Shuai (2001) MB1 CHN CHN 42,05 PR SB
58 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 42,06 PR SB
59 QUAN Tianlong M? CHN CHN 42,17 PR SB
60 PEI Gexuan M? CHN CHN 42,34 PR SB
61 XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN 42,44 PR SB
62 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 42,45 PR SB
63 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 42,51 PR SB
64 LI Ning MB1 CHN CHN 42,64 PR SB
65 LI Tao MB1 CHN CHN 43,12 PR SB
66 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 43,14
67 XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN 43,44 PR SB
68 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 43,64(4) PR SB
69 BIN Xue M? CHN CHN 43,64(9) PR SB
70 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 44,03 PR SB
71 QIN Chengxu 秦成旭 MC2 CHN CHN 44,34 PR SB
72 ZHANG Zhongshun MB2 CHN CHN 44,69 PR SB
73 WANG Wenxuan 王文轩 MC1 CHN CHN 45,17 PR SB
74 YAN Xianhe M? CHN CHN 45,85 PR SB
75 ZHANG Kunning MB1 CHN CHN 45,92 PR SB
76 LIU Xin (2002) 刘鑫 MC2 CHN CHN 1.15,46 SB
DQ ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN DQ
WDR ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.54,45
2 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.55,12
3 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.55,80
4 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.57,61
5 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.58,82
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 2.00,15 PR SB
7 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 2.00,42
8 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 2.00,47 PR SB
9 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 2.00,48 PR SB
10 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 2.00,55 PR SB
11 LI Tianlong 李添龙 MC2 CHN CHN 2.00,73 PR SB
12 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 2.00,78
13 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 2.00,96
14 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 2.01,31 PR SB
15 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 2.01,38 PR SB
16 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 2.01,78 SB
17 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 2.02,87 PR SB
18 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 2.03,22 PR SB
19 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 2.03,67 PR SB
20 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 2.03,75
21 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 2.04,13 PR SB
22 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 2.04,48 PR SB
23 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 2.04,50 PR SB
24 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 2.05,40 PR SB
25 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 2.05,59 PR SB
26 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 2.05,60 PR SB
27 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 2.05,86
28 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 2.05,90 PR SB
29 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 2.06,13 PR SB
30 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 2.06,44 PR SB
31 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 2.07,04 PR SB
32 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 2.07,08
33 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 2.07,63
34 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 2.07,94 PR SB
35 LIU Xu 刘旭 MC2 CHN CHN 2.08,67 PR SB
36 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 2.09,07 PR SB
37 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 2.09,35 PR SB
38 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 2.09,40 PR SB
39 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 2.09,80 PR SB
40 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 2.09,85 PR SB
41 SUN Nan M? CHN CHN 2.09,91 PR SB
42 ZHANG Chunwei 张春伟 MC2 CHN CHN 2.10,25 PR SB
43 LI Tao MB1 CHN CHN 2.11,06 PR SB
44 SU Bensheng MB1 CHN CHN 2.11,13 PR SB
45 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 2.11,53 PR SB
46 WANG Shuai (2001) MB1 CHN CHN 2.11,73(0) PR SB
47 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 2.11,73(7) PR SB
48 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 2.11,91 PR SB
49 XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN 2.12,03 PR SB
50 XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN 2.12,44 PR SB
51 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 2.12,62 PR SB
52 LI Ning MB1 CHN CHN 2.12,64 PR SB
53 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN 2.12,77 PR SB
54 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 2.13,04 PR SB
55 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 2.13,07 PR SB
56 PEI Gexuan M? CHN CHN 2.13,63 PR SB
57 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 2.14,51 PR SB
58 LIU Xin (2002) 刘鑫 MC2 CHN CHN 2.16,96 SB
59 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 2.17,64 PR SB
60 ZHOU Yuhang 周宇航 MC2 CHN CHN 2.18,19 PR SB
61 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 2.21,73 PR SB
62 QIN Chengxu 秦成旭 MC2 CHN CHN 2.23,56 PR SB
63 YAN Xianhe M? CHN CHN 2.30,87 PR SB
64 BIN Xue M? CHN CHN 2.35,16 PR SB
65 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 2.35,92 PR SB
DQ GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN DQ
DQ GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN DQ
DQ WANG Wenxuan 王文轩 MC1 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Kunning MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group A 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 35,67
2 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 35,87
3 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 36,47
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 36,68
5 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 37,11
6 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 37,19
7 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 37,27
8 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 37,37
9 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 37,40
10 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 37,47
11 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MA2 CHN CHN 37,49(3) PR SB
12 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 37,49(5) PR SB
13 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 37,54
14 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 37,56
15 YANG Jie M? CHN CHN 37,60
16 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 37,65 SB
17 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 37,68
18 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 37,82
19 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 37,85
20 LIU Xueren MB2 CHN CHN 37,91
21 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 37,97
22 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,05
23 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 38,08
24 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 38,21
25 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 38,37 PR SB
26 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 38,47
27 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 38,49
28 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,52
29 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 38,56
30 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 38,61
31 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 38,69
32 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 38,71 SB
33 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 38,83 SB
34 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 38,85 PR SB
35 MA Liang MA1 CHN CHN 38,95
36 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 39,08(5) SB
37 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 39,08(9) SB
38 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 39,14 SB
39 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 39,22
40 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 39,25
41 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 39,32 PR SB
42 ZHANG Litian M? CHN CHN 39,36(9)
42 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 39,36(9)
44 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,38 PR SB
45 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 39,47
46 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 39,49
47 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 39,53
48 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 39,73
49 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 39,79 PR SB
50 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 39,81 PR SB
51 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 39,84 PR SB
52 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 39,87
53 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 39,99 PR SB
54 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 40,13
55 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC2 CHN CHN 40,15 PR SB
56 ZHANG Wei (1999) MB2 CHN CHN 40,18
57 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 40,34 PR SB
58 LUO Chenglong M? CHN CHN 40,42
59 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 40,43
60 WANG Chao 王超 MA1 CHN CHN 40,49
61 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 40,65
62 HU Junyu MA1 CHN CHN 40,67 PR SB
63 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 40,69 PR SB
64 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 40,77
65 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 40,78 PR SB
66 CHEN Peng MB2 CHN CHN 40,82 PR SB
67 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 40,83
68 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 40,88 PR SB
69 SUN Haobo M? CHN CHN 40,91 PR SB
70 LIN Yiming M? CHN CHN 41,46
71 DU Wenzhuo M? CHN CHN 41,59 PR SB
72 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 41,96
73 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 43,04 SB
74 ZHENG Liuyangyang MB2 CHN CHN 43,07 PR SB
75 ZHANG Jiawei MB2 CHN CHN 53,88 SB
DQ WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN DQ
WDR MA Changbin MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MA2 CHN CHN 1.50,46
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.50,50
3 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 1.53,02
4 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.53,44
5 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.54,36
6 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.54,97
7 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.55,26
8 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.55,95
9 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.56,22
10 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 1.56,64 PR SB
11 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.57,17
12 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.57,26
13 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.57,41 PR SB
14 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.57,78
15 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.58,17
16 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 1.58,23
17 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 1.58,45 PR SB
18 ZHAO Guowei MA2 CHN CHN 1.58,59
19 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 1.58,98
20 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.59,06 SB
21 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.59,27 SB
22 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 1.59,46 SB
23 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.59,51 PR SB
24 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 1.59,55 PR SB
25 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.59,58
26 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.59,60 PR SB
27 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.59,64 SB
28 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 1.59,69 PR SB
29 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 2.00,05
30 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 2.00,56
31 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 2.00,85 SB
32 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 2.01,04 PR SB
33 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 2.01,88
34 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 2.02,01
35 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 2.02,19
36 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 2.02,44 PR SB
37 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 2.02,53
38 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 2.02,58 PR SB
39 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 2.02,95
40 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 2.03,02 PR SB
41 LUO Chenglong M? CHN CHN 2.03,41 PR SB
42 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 2.04,01 PR SB
43 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 2.04,17 PR SB
44 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 2.04,26 PR SB
45 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 2.04,55 PR SB
46 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 2.04,96 PR SB
47 MA Liang MA1 CHN CHN 2.04,98 SB
48 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 2.05,03
49 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 2.05,16 PR SB
50 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 2.05,38 PR SB
51 HU Junyu MA1 CHN CHN 2.05,53 PR SB
52 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 2.05,91 PR SB
53 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 2.06,76 PR SB
54 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 2.07,05 PR SB
55 JIAO Weidong 焦伟东 MA1 CHN CHN 2.07,33 PR SB
56 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 2.07,37 PR SB
57 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 2.07,91 PR SB
58 SUN Haobo M? CHN CHN 2.08,05 PR SB
59 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 2.09,41 PR SB
60 WANG Chao 王超 MA1 CHN CHN 2.10,55 PR SB
61 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 2.10,65
62 CHEN Peng MB2 CHN CHN 2.11,49 PR SB
63 MA Changbin MB2 CHN CHN 2.11,63 PR SB
64 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 2.11,84
65 LIN Yiming M? CHN CHN 2.12,45 PR SB
66 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 2.13,01 PR SB
67 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 2.14,63 PR SB
68 ZHANG Jiawei MB2 CHN CHN 2.18,84 PR SB
69 ZHENG Liuyangyang MB2 CHN CHN 2.21,16 PR SB
DQ SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN DQ
DQ DU Wenzhuo M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.14,01
2 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.14,29
3 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.15,23
4 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.15,68
5 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.16,21
6 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.16,36
7 LI Tianlong 李添龙 MC2 CHN CHN 1.16,95 PR SB
8 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.17,31
9 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 1.17,54 PR SB
10 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 1.17,67
11 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 1.17,71
12 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 1.18,00
13 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 1.18,02 PR SB
14 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 1.18,14 PR SB
15 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 1.18,21 PR SB
16 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 1.18,31 PR SB
17 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.18,47
18 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 1.19,12
19 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 1.19,30
20 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 1.19,47
21 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.19,89
22 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 1.19,99
23 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 1.20,46
24 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 1.20,60
25 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 1.20,71 PR SB
26 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 1.20,92 PR SB
27 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 1.21,20 PR SB
28 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 1.21,26
29 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 1.21,35 PR SB
30 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 1.21,77 PR SB
31 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.21,83
32 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 1.21,98
33 ZHANG Chunwei 张春伟 MC2 CHN CHN 1.22,14 PR SB
34 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 1.22,29
35 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 1.22,43 PR SB
36 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 1.22,52 PR SB
37 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 1.22,68 PR SB
38 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 1.22,79 PR SB
39 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 1.22,93 PR SB
40 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN 1.22,99 PR SB
41 LIU Xu 刘旭 MC2 CHN CHN 1.23,03 PR SB
42 BAI Xubo MB1 CHN CHN 1.23,05 PR SB
43 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 1.23,18
44 SU Bensheng MB1 CHN CHN 1.23,25 PR SB
45 LI Tao MB1 CHN CHN 1.23,35 PR SB
46 WANG Shuai (2001) MB1 CHN CHN 1.23,45 PR SB
47 SONG Zhengnan 宋政楠 MB1 CHN CHN 1.23,51 PR SB
48 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 1.23,89 PR SB
49 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.24,06 PR SB
50 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 1.24,18 PR SB
51 LI Ning MB1 CHN CHN 1.24,43 PR SB
52 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 1.24,45
53 SUN Nan M? CHN CHN 1.24,80 PR SB
54 LIU Xin (2002) 刘鑫 MC2 CHN CHN 1.24,85 SB
55 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 1.25,11 PR SB
56 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 1.25,18 PR SB
57 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 1.25,41 PR SB
58 PEI Gexuan M? CHN CHN 1.25,48 PR SB
59 GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN 1.25,51 PR SB
60 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 1.25,58 PR SB
61 CAO Junqi M? CHN CHN 1.26,40 PR SB
62 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 1.26,41 PR SB
63 LI Chao MC2 CHN CHN 1.26,65
64 XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN 1.27,15 PR SB
65 BIN Xue M? CHN CHN 1.28,03 PR SB
66 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 1.28,10(0) SB
67 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 1.28,10(8)
68 ZHOU Yuhang 周宇航 MC2 CHN CHN 1.29,08 PR SB
69 QIN Chengxu 秦成旭 MC2 CHN CHN 1.30,36 PR SB
70 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 1.31,27 PR SB
71 ZHANG Zhongshun MB2 CHN CHN 1.31,44 PR SB
72 WANG Wenxuan 王文轩 MC1 CHN CHN 1.32,05 PR SB
73 YAN Xianhe M? CHN CHN 1.34,98 PR SB
74 ZHANG Kunning MB1 CHN CHN 1.37,23 PR SB
75 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 1.38,24 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 7.06,91
2 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 7.12,96
3 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 7.18,05 PR SB
4 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 7.18,31 PR SB
5 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 7.19,86 PR SB
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 7.22,78 PR SB
7 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 7.27,39 PR SB
8 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 7.27,72 PR SB
9 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 7.30,62 PR SB
10 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 7.31,07
11 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 7.31,22
12 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 7.32,32
13 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 7.33,26 PR SB
14 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 7.34,94 PR SB
15 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 7.35,06 PR SB
16 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 7.38,26 PR SB
17 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 7.38,85 PR SB
18 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 7.39,49 PR SB
19 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 7.41,39 PR SB
20 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 7.42,33 PR SB
21 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 7.43,13
22 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 7.43,92 PR SB
23 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 7.46,02 PR SB
24 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 7.46,59 PR SB
25 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 7.48,35 PR SB
26 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 7.50,77 PR SB
27 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 7.51,54 PR SB
28 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 7.51,84 PR SB
29 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 7.51,85 PR SB
30 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN 7.53,69 PR SB
31 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 7.55,91 PR SB
32 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 8.01,30 PR SB
33 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 8.07,16 PR SB
34 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 8.09,23 PR SB
35 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 8.11,20 PR SB
36 GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN 8.12,31 PR SB
37 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 8.13,07 PR SB
38 BAI Xubo MB1 CHN CHN 8.14,86 PR SB
39 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 8.16,55 PR SB
40 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 8.16,56 PR SB
41 SUN Nan M? CHN CHN 8.16,79 PR SB
42 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 8.32,80 PR SB
43 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 8.59,62 PR SB
DQ SONG Zhengnan 宋政楠 MB1 CHN CHN DQ
DQ XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN DQ
DQ FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN DQ
DQ XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN DQ
DQ XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN DQ
WDR ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN WDR
WDR SU Bensheng MB1 CHN CHN WDR
WDR BIN Xue M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 25 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 1.11,70
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.12,35
3 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 1.12,61
4 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MA2 CHN CHN 1.12,94 PR SB
5 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.13,75
6 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 1.13,78
7 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.14,55 PR SB
8 FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN 1.14,62
9 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.14,65
10 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 1.14,67 PR SB
11 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.14,95
12 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.15,08
13 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 1.15,15
14 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.15,24
15 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.15,72
16 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 1.16,02
17 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.16,13
18 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 1.16,32
19 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.16,44 PR SB
20 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.16,48
21 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.16,54
22 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.16,55
23 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.16,63
24 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 1.16,70
25 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.16,71 PR SB
26 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.16,94
27 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.17,06
28 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 1.17,33
29 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 1.17,39 PR SB
30 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.17,46
31 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.17,53
32 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.17,56
33 ZHAO Guowei MA2 CHN CHN 1.17,73
34 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 1.17,80
35 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.17,94
36 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.18,06
37 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 1.18,15 PR SB
38 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 1.18,28
39 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 1.18,60(0)
40 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 1.18,60(8) PR SB
41 YANG Jie M? CHN CHN 1.18,80
42 MA Liang MA1 CHN CHN 1.19,00
43 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.19,18
44 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 1.19,32
45 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 1.19,52
46 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 1.19,59 PR SB
47 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 1.19,68
48 LUO Chenglong M? CHN CHN 1.20,13
49 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 1.20,40
50 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 1.20,49 PR SB
51 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 1.20,73 SB
52 HU Junyu MA1 CHN CHN 1.20,90 PR SB
53 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.20,98
54 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.21,02
55 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 1.21,56
56 ZHANG Wei (1999) MB2 CHN CHN 1.21,65
57 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 1.21,77
58 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 1.21,80
59 SUN Haobo M? CHN CHN 1.21,89
60 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 1.21,92
61 WANG Chao 王超 MA1 CHN CHN 1.22,05
62 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.22,07
63 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 1.22,44
64 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.23,00 PR SB
65 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 1.23,10
66 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC2 CHN CHN 1.23,42 PR SB
67 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 1.23,71 PR SB
68 CHEN Peng MB2 CHN CHN 1.23,79 PR SB
69 LIN Yiming M? CHN CHN 1.24,25
70 MA Changbin MB2 CHN CHN 1.25,53 PR SB
71 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 1.26,26 PR SB
72 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 1.27,01
73 ZHANG Jiawei MB2 CHN CHN 1.29,29 PR SB
74 DU Wenzhuo M? CHN CHN 1.30,31 PR SB
75 ZHENG Liuyangyang MB2 CHN CHN 1.33,10
DQ SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN DQ
DQ MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group A 25 December 2016

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MA2 CHN CHN 6.44,11
2 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 6.53,85
3 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 7.03,78
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 7.05,05 SB
5 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 7.06,42 PR SB
6 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 7.08,52
7 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 7.11,62
8 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 7.12,89
9 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 7.15,50 PR SB
10 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 7.17,49 PR SB
11 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 7.17,96 PR SB
12 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 7.19,63
13 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 7.20,09
14 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 7.20,67
15 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 7.22,28
16 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.22,60
17 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 7.24,32 SB
18 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 7.24,92
19 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 7.28,15 PR SB
20 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 7.28,93 PR SB
21 HU Junyu MA1 CHN CHN 7.31,91 PR SB
22 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 7.34,48 PR SB
23 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 7.34,53 PR SB
24 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 7.35,01 PR SB
25 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 7.36,21 PR SB
26 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 7.38,06 PR SB
27 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 7.39,40 PR SB
28 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 7.41,26 SB
29 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 7.41,65
30 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 7.43,29 PR SB
31 LUO Chenglong M? CHN CHN 7.44,94
32 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 7.45,60 PR SB
33 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 7.46,69 PR SB
34 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 7.52,01 PR SB
35 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 7.55,29
36 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 7.56,09 SB
37 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 7.56,48 PR SB
38 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 7.57,75 PR SB
39 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 7.58,14(2) PR SB
40 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 7.58,14(5)
41 JIAO Weidong 焦伟东 MA1 CHN CHN 7.58,53 PR SB
42 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 7.58,71 SB
43 SUN Haobo M? CHN CHN 8.00,38 PR SB
44 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 8.01,04 PR SB
45 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 8.04,49 PR SB
46 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 8.05,65
47 LIN Yiming M? CHN CHN 8.07,08
48 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 8.08,20 PR SB
49 MA Changbin MB2 CHN CHN 8.09,17 PR SB
50 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 8.14,97 PR SB
51 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 8.22,93 PR SB
52 DU Wenzhuo M? CHN CHN 8.57,12 PR SB
DQ WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN DQ
DQ QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names