China - Sprint Championships 2016

Harbin (CHN) 19 - 20 March 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 19 March 2016

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,82
2 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,35
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,41
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,58
5 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,27
6 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,29
7 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 41,32
8 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 41,46
9 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 41,49 PR SB
10 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 41,77
11 MA Xu LA2 CHN CHN 41,81
12 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 42,15
13 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,23
14 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 42,31
15 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 42,43
16 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 42,74
17 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 43,47
18 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 45,10

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 19 March 2016

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.21,01
2 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.21,91
3 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.23,62
4 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.23,67
5 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 1.24,16 PR SB
6 MA Xu LA2 CHN CHN 1.24,17
7 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 1.24,20
8 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.24,66
9 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.24,85
10 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 1.24,90
11 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.25,38
12 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.25,91
13 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.27,73
14 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.27,75
15 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.27,87
16 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.28,33
17 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 1.31,60
18 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 1.32,47

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women 20 March 2016

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,26
2 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,33
3 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,49
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,92
5 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 41,40
6 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,60
7 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 41,64
8 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,67
9 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 41,70
10 MA Xu LA2 CHN CHN 41,91
11 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 42,19
12 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 42,23
13 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 42,26
14 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 42,35
15 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,73
16 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 43,25
17 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 43,79
18 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 44,92

1000m Women 20 March 2016

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.21,09
2 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.22,02
3 MA Xu LA2 CHN CHN 1.23,85
4 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 1.24,38
5 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 1.24,41
6 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.25,42
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 1.25,71
8 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.25,90
9 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.26,28
10 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.26,33
11 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.26,60
12 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.26,64
13 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.28,67
14 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.29,05
15 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.29,09
16 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.30,59
17 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 1.30,67
18 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 1.31,63

Native Language Names