China - Youth Championships 2016

Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group A 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LYA CHN CHN 42,55 SB
2 LIU Mingxu 刘明序 LYA CHN CHN 42,91 PR SB
3 LIU Yang (2002) 刘洋 LYA CHN CHN 44,04 PR SB
4 HE Liuqing 何柳青 LC1 CHN CHN 44,28
5 YANG Binyu 杨滨瑜 LYA CHN CHN 44,33 PR SB
6 BAO Sihan 宝斯晗 LC1 CHN CHN 45,34 PR SB
7 JING Jie 静洁 LYA CHN CHN 45,46 PR SB
8 ZHANG Kailun LC1 CHN CHN 45,77 PR SB
9 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 45,88 PR SB
10 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 46,40 PR SB
11 LU Chang (2002) 陆畅 LYA CHN CHN 46,67 PR SB
12 JIN Wenjing 金文靓 LYA CHN CHN 46,99 SB
13 WANG Xue 王雪 LC1 CHN CHN 47,09 PR SB
14 WANG Zhixian 王智贤 LYA CHN CHN 47,22 PR SB
15 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC1 CHN CHN 47,40 PR SB
16 LI Haonan 李浩男 LC1 CHN CHN 47,74 PR SB
17 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 48,06 SB
18 ZHAO Ying (2) L? CHN CHN 48,08 PR SB
19 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 48,23 PR SB
20 WANG Xinyu 王鑫宇 LYA CHN CHN 48,72 PR SB
21 GU Wu 谷午 LYA CHN CHN 48,84 PR SB
22 QIN Feifei 秦霏霏 LYA CHN CHN 49,06 PR SB
23 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 49,21 PR SB
24 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 49,24(6) PR SB
24 WANG Baoyi 王宝怡 LYA CHN CHN 49,24(6) PR SB
26 CUI Xiuxian 崔秀显 LYA CHN CHN 49,43 PR SB
27 LI Jia 李佳 LYA CHN CHN 49,61 PR SB
28 GUAN Shiqi 关诗琦 LYA CHN CHN 49,64 PR SB
29 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC1 CHN CHN 49,87 PR SB
30 LI Siqi 李思琦 LC1 CHN CHN 50,04 PR SB
31 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 51,73 PR SB
32 MU Xuehua L? CHN CHN 52,37 PR SB
33 WANG Linlin 王琳琳 LYA CHN CHN 52,56 PR SB
34 CHEN Shuo 陈硕 LYA CHN CHN 55,72 PR SB
35 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC1 CHN CHN 1.01,54 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Mingxu 刘明序 LYA CHN CHN 2.17,03 PR SB
2 YANG Binyu 杨滨瑜 LYA CHN CHN 2.17,72 PR SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LYA CHN CHN 2.19,13 SB
4 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.22,74 PR SB
5 JING Jie 静洁 LYA CHN CHN 2.23,34 SB
6 BAO Sihan 宝斯晗 LC1 CHN CHN 2.23,58 PR SB
7 ZHANG Kailun LC1 CHN CHN 2.25,09 PR SB
8 HE Liuqing 何柳青 LC1 CHN CHN 2.26,03 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LYA CHN CHN 2.26,39 PR SB
10 WANG Zhixian 王智贤 LYA CHN CHN 2.26,91 PR SB
11 JIN Wenjing 金文靓 LYA CHN CHN 2.27,32 SB
12 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC1 CHN CHN 2.27,74 PR SB
13 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 2.28,41 PR SB
14 ZHAO Ying (2) L? CHN CHN 2.28,74 PR SB
15 WANG Xue 王雪 LC1 CHN CHN 2.30,35 PR SB
16 GU Wu 谷午 LYA CHN CHN 2.30,55 PR SB
17 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.33,14 PR SB
18 QIN Feifei 秦霏霏 LYA CHN CHN 2.33,60 PR SB
19 LI Haonan 李浩男 LC1 CHN CHN 2.34,17 PR SB
20 WANG Baoyi 王宝怡 LYA CHN CHN 2.35,53 PR SB
21 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 2.35,75 PR SB
22 CUI Xiuxian 崔秀显 LYA CHN CHN 2.37,16 PR SB
23 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC1 CHN CHN 2.37,21 PR SB
24 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 2.37,71 PR SB
25 WANG Xinyu 王鑫宇 LYA CHN CHN 2.38,49 PR SB
26 LI Siqi 李思琦 LC1 CHN CHN 2.39,40 PR SB
27 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 2.39,63 PR SB
28 LI Jia 李佳 LYA CHN CHN 2.41,34 PR SB
29 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 2.43,99 PR SB
30 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC1 CHN CHN 2.44,06 PR SB
31 WANG Linlin 王琳琳 LYA CHN CHN 2.44,61 PR SB
32 CHEN Shuo 陈硕 LYA CHN CHN 2.50,17 PR SB
DQ GUAN Shiqi 关诗琦 LYA CHN CHN DQ
DQ MU Xuehua L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LYB CHN CHN 41,52 PR SB
2 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYB CHN CHN 43,49
3 GAO Chenxi 高晨曦 LYB CHN CHN 43,91 PR SB
4 YU Feihang 于飞航 LYB CHN CHN 46,02 PR SB
5 TANG Yulin LYB CHN CHN 47,16 PR SB
6 WU Haonan 吴浩娚 LYC CHN CHN 47,74 PR SB
7 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 48,31 PR SB
8 SUN Wen 孙雯 LYC CHN CHN 48,81 PR SB
9 CHEN Yao 陈垚 LYB CHN CHN 49,15 PR SB
10 ZHOU Danyang 周丹阳 LYB CHN CHN 51,39 PR SB
11 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 51,59 PR SB
12 JIANG Zhou L? CHN CHN 51,61 PR SB
13 ZHENG Zhuxuan LYB CHN CHN 51,66 PR SB
14 LIU Sijia 刘思佳 LYC CHN CHN 51,67 PR SB
15 WANG Mengfan 王梦凡 LYC CHN CHN 52,59 PR SB
16 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 52,67 PR SB
17 HUANG Dongyue 黄冬月 LYB CHN CHN 55,65 PR SB
18 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 56,38 PR SB
19 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 57,61 PR SB
20 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYC CHN CHN 1.06,95 PR SB
21 LI Sa L? CHN CHN 1.07,90 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LYB CHN CHN 1.24,86 PR SB
2 GAO Chenxi 高晨曦 LYB CHN CHN 1.28,26 PR SB
3 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYB CHN CHN 1.29,23
4 WU Haonan 吴浩娚 LYC CHN CHN 1.35,66 PR SB
5 TANG Yulin LYB CHN CHN 1.36,01 PR SB
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.37,48 PR SB
7 SUN Wen 孙雯 LYC CHN CHN 1.39,19 PR SB
8 CHEN Yao 陈垚 LYB CHN CHN 1.40,10 PR SB
9 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 1.44,04 PR SB
10 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.46,00 PR SB
11 WANG Mengfan 王梦凡 LYC CHN CHN 1.46,13 PR SB
12 ZHOU Danyang 周丹阳 LYB CHN CHN 1.46,15 PR SB
13 ZHENG Zhuxuan LYB CHN CHN 1.47,35 PR SB
14 JIANG Zhou L? CHN CHN 1.47,62 PR SB
15 LIU Sijia 刘思佳 LYC CHN CHN 1.48,25 PR SB
16 LI Sa L? CHN CHN 1.51,66 PR SB
17 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYC CHN CHN 1.54,27 PR SB
18 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 1.57,85 PR SB
DQ YU Feihang 于飞航 LYB CHN CHN DQ
DQ HUANG Dongyue 黄冬月 LYB CHN CHN DQ
DQ LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Mingxu 刘明序 LYA CHN CHN 1.27,80 PR SB
2 LI Shuang (2002) 李爽 LYA CHN CHN 1.29,03 SB
3 YANG Binyu 杨滨瑜 LYA CHN CHN 1.30,29 PR SB
4 JING Jie 静洁 LYA CHN CHN 1.32,26 PR SB
5 ZHANG Kailun LC1 CHN CHN 1.32,55 PR SB
6 BAO Sihan 宝斯晗 LC1 CHN CHN 1.32,56 PR SB
7 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.33,19 PR SB
8 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 1.33,88 PR SB
9 JIN Wenjing 金文靓 LYA CHN CHN 1.34,12 SB
10 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC1 CHN CHN 1.34,26 PR SB
11 HE Liuqing 何柳青 LC1 CHN CHN 1.34,58
12 WANG Zhixian 王智贤 LYA CHN CHN 1.35,19 PR SB
13 ZHAO Ying (2) L? CHN CHN 1.36,38 PR SB
14 LU Chang (2002) 陆畅 LYA CHN CHN 1.36,51 PR SB
15 GU Wu 谷午 LYA CHN CHN 1.36,67 PR SB
16 LI Haonan 李浩男 LC1 CHN CHN 1.37,05 PR SB
17 WANG Xue 王雪 LC1 CHN CHN 1.37,15 PR SB
18 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 1.37,97 SB
19 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.38,84 PR SB
20 CUI Xiuxian 崔秀显 LYA CHN CHN 1.39,84 PR SB
21 WANG Baoyi 王宝怡 LYA CHN CHN 1.40,09 PR SB
22 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.40,25 PR SB
23 QIN Feifei 秦霏霏 LYA CHN CHN 1.40,96 PR SB
24 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC1 CHN CHN 1.41,58 PR SB
25 WANG Xinyu 王鑫宇 LYA CHN CHN 1.41,77 PR SB
26 LI Siqi 李思琦 LC1 CHN CHN 1.42,03 PR SB
27 LI Jia 李佳 LYA CHN CHN 1.45,18 PR SB
28 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 1.45,88 PR SB
29 WANG Linlin 王琳琳 LYA CHN CHN 1.47,57 PR SB
30 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC1 CHN CHN 1.49,50 PR SB
31 MU Xuehua L? CHN CHN 1.54,18 PR SB
32 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 1.56,52 PR SB
DQ CHEN Shuo 陈硕 LYA CHN CHN DQ
DQ GUAN Shiqi 关诗琦 LYA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LYA CHN CHN 4.44,81 PR SB
2 ZHANG Kailun LC1 CHN CHN 4.59,81 PR SB
3 JING Jie 静洁 LYA CHN CHN 5.03,62 PR SB
4 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 5.05,85 PR SB
5 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC1 CHN CHN 5.06,46 PR SB
6 BAO Sihan 宝斯晗 LC1 CHN CHN 5.07,66 PR SB
7 JIN Wenjing 金文靓 LYA CHN CHN 5.07,93 PR SB
8 LI Shuang (2002) 李爽 LYA CHN CHN 5.09,78 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LYA CHN CHN 5.09,82 PR SB
10 HE Liuqing 何柳青 LC1 CHN CHN 5.10,07 PR SB
11 LIU Mingxu 刘明序 LYA CHN CHN 5.11,07 PR SB
12 ZHAO Ying (2) L? CHN CHN 5.12,05 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LYA CHN CHN 5.15,08 PR SB
14 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 5.22,32 PR SB
15 WANG Xue 王雪 LC1 CHN CHN 5.30,20 PR SB
16 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 5.32,23 PR SB
17 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 5.32,45 PR SB
18 QIN Feifei 秦霏霏 LYA CHN CHN 5.36,44 PR SB
19 LI Haonan 李浩男 LC1 CHN CHN 5.40,05 PR SB
20 GU Wu 谷午 LYA CHN CHN 5.45,73 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LYB CHN CHN 41,24 PR SB
2 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYB CHN CHN 43,08
3 GAO Chenxi 高晨曦 LYB CHN CHN 43,40 PR SB
4 YU Feihang 于飞航 LYB CHN CHN 44,99 PR SB
5 TANG Yulin LYB CHN CHN 46,56 PR SB
6 WU Haonan 吴浩娚 LYC CHN CHN 47,13 PR SB
7 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 48,42
8 SUN Wen 孙雯 LYC CHN CHN 48,62 PR SB
9 CHEN Yao 陈垚 LYB CHN CHN 49,11 PR SB
10 JIANG Zhou L? CHN CHN 51,12 PR SB
11 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 51,38 PR SB
12 WANG Mengfan 王梦凡 LYC CHN CHN 52,46 PR SB
13 ZHENG Zhuxuan LYB CHN CHN 52,84
14 LIU Sijia 刘思佳 LYC CHN CHN 52,97
15 LI Sa L? CHN CHN 53,31 PR SB
16 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 55,32 PR SB
17 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYC CHN CHN 56,69 PR SB
18 HUANG Dongyue 黄冬月 LYB CHN CHN 57,03
19 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 57,25 PR SB
20 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.00,10
WDR ZHOU Danyang 周丹阳 LYB CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 27 February 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LYB CHN CHN 2.14,30 PR SB
2 GAO Chenxi 高晨曦 LYB CHN CHN 2.16,23 PR SB
3 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYB CHN CHN 2.24,04 SB
4 WU Haonan 吴浩娚 LYC CHN CHN 2.30,80 PR SB
5 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 2.31,42 PR SB
6 TANG Yulin LYB CHN CHN 2.32,44 PR SB
7 CHEN Yao 陈垚 LYB CHN CHN 2.35,26 PR SB
8 SUN Wen 孙雯 LYC CHN CHN 2.37,12 PR SB
9 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 2.41,34 PR SB
10 WANG Mengfan 王梦凡 LYC CHN CHN 2.44,55 PR SB
11 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 2.45,36 PR SB
12 JIANG Zhou L? CHN CHN 2.47,85 PR SB
13 LIU Sijia 刘思佳 LYC CHN CHN 2.49,14 PR SB
14 ZHENG Zhuxuan LYB CHN CHN 2.51,85 PR SB
15 LI Sa L? CHN CHN 2.55,73 PR SB
16 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYC CHN CHN 2.58,55 PR SB
17 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 3.07,30 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names