13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

1500m Women 22 January 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.55,11 TR PR SB
2 LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 1.57,47
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN4 CHN CHN 1.58,57
4 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 1.58,86
5 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.00,38 PR SB
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.00,43 PR SB
7 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 2.01,09
8 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 2.02,41 PR SB
9 HAN Fang LSA CHN CHN 2.02,44 PR SB
10 LIU Feitong LN4 CHN CHN 2.02,48 PR SB
11 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.03,67 PR SB
12 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 2.04,19 PR SB
13 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.04,82
14 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 2.06,18 PR SB
15 CENG Weiwei LN2 CHN CHN 2.06,31
16 YANG Yue 杨悦 LN3 CHN CHN 2.07,10
17 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 2.07,93
18 CHANG Chao LN4 CHN CHN 2.08,82 SB
19 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.08,88
20 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.09,18 PR SB
21 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.10,29

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Women - Junior 22 January 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 1.59,04 NRJ PR SB
2 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 2.00,72 PR SB
3 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 2.01,00
4 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 2.04,20 PR SB
5 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.05,50 PR SB
6 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 2.05,52
7 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 2.05,80
8 WANG Xintong 王昕童 LA1 CHN CHN 2.05,93 PR SB
9 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 2.06,43
10 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 2.06,52 PR SB
11 GUO Na LA1 CHN CHN 2.06,73
12 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 2.07,09 PR SB
13 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 2.07,15 PR SB
14 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 2.07,33 PR SB
15 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB2 CHN CHN 2.07,72 PR SB
16 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.07,78 PR SB
17 MA Xu LA2 CHN CHN 2.08,04 SB
18 MENG Xingchen LB2 CHN CHN 2.08,98
19 LI Ziyang 李子洋 LA1 CHN CHN 2.10,55
20 ZHAO Yining 赵一宁 LB2 CHN CHN 2.10,96
21 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 2.12,37

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

3000m Women 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 4.11,62 TR
2 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN4 CHN CHN 4.16,27
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.16,90
4 FU Chunyan LSA CHN CHN 4.17,50
5 LIU Yichi LSA CHN CHN 4.18,35
6 LIU Feitong LN4 CHN CHN 4.21,18
7 HAN Fang LSA CHN CHN 4.22,89
8 CENG Weiwei LN2 CHN CHN 4.23,32 PR SB
9 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.24,87
10 CHANG Chao LN4 CHN CHN 4.26,38 SB
11 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 4.26,71 PR SB
12 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 4.27,78 SB
13 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.28,00
14 MA Linlin LSA CHN CHN 4.28,41 SB
15 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 4.29,29 PR SB
16 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 4.29,76
17 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 4.31,70
18 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 4.32,06 PR SB
19 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 4.34,04 PR SB
20 WANG Jian LA1 CHN CHN 4.34,33 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

3000m Women - Junior 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 4.12,72 TR PR SB
2 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 4.18,66 PR SB
3 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 4.23,23 PR SB
4 SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 4.24,24 PR SB
5 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 4.27,42 PR SB
6 MENG Xingchen LB2 CHN CHN 4.29,25
7 GUO Na LA1 CHN CHN 4.30,40
8 LAI Jiahui LB2 CHN CHN 4.31,50 PR SB
9 WANG Xintong 王昕童 LA1 CHN CHN 4.31,77 PR SB
10 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 4.32,38 SB
11 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 4.34,68 PR SB
12 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB2 CHN CHN 4.35,78 PR SB
13 SONG Xiangyi 宋香仪 LA1 CHN CHN 4.36,57 PR SB
14 ZHAO Jinru LB2 CHN CHN 4.37,65 PR SB
15 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 4.39,42 PR SB
16 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 4.41,00
17 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 4.41,48 SB
18 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 4.57,78
19 MA Xu LA2 CHN CHN 5.02,55
20 QIAN Bing L? CHN CHN 5.08,28

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Women 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 37,53 TR
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,79
3 LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 38,62
4 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,20 SB
5 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,32
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 39,33 PR SB
7 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,43
8 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,64
9 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,82
10 QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 39,86
11 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,20 PR SB
12 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 40,58
13 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 40,63
14 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 40,70 PR SB
15 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 40,76
16 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 40,80 PR SB
17 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 40,93
18 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 40,99
19 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,19
20 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,33 PR SB
21 LIU Ying 刘莹 LN4 CHN CHN 42,98
22 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.05,27

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m (2) Women 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 37,64
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,70
3 LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 38,62
4 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 38,88 SB
5 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,03
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,15 PR SB
7 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,18(5)
8 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,18(6) PR SB
9 SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 39,41
10 QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 39,56 PR SB
11 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 39,89 PR SB
12 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 39,98 PR SB
13 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,05 PR SB
14 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 40,41 PR SB
15 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 40,42
16 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 40,48 PR SB
17 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 40,71
18 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 40,81
19 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 40,83 PR SB
20 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,50
WDR LIU Ying 刘莹 LN4 CHN CHN WDR
WDR YANG Xiaohui LB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 38,88 PR SB
2 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 39,05 PR SB
3 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 39,42
4 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 39,68
5 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 39,70 PR SB
6 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 39,72 PR SB
7 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 39,89
8 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 39,97 PR SB
9 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 39,98
10 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 40,21 PR SB
11 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,34
12 MA Xu LA2 CHN CHN 40,43
13 ZHAO Yining 赵一宁 LB2 CHN CHN 40,86 PR SB
14 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 40,87
15 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 40,93
16 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 41,00 PR SB
17 LI Ziyang 李子洋 LA1 CHN CHN 41,08 PR SB
18 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 41,21 PR SB
19 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 41,48 PR SB
20 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 41,56 PR SB
21 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 41,58
22 TIAN Yu LA2 CHN CHN 41,69

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Women - Junior 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 38,83 PR SB
2 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 38,87 PR SB
3 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 39,22 PR SB
4 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 39,36
5 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 39,53 PR SB
6 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 39,63
7 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 39,68 PR SB
8 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 39,92
9 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,11 PR SB
10 MA Xu LA2 CHN CHN 40,31
11 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 40,32
12 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 40,33
13 ZHAO Yining 赵一宁 LB2 CHN CHN 40,41 PR SB
14 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 40,64 PR SB
15 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 40,77
16 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 40,92(4) PR SB
17 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 40,92(6)
18 LI Ziyang 李子洋 LA1 CHN CHN 41,04 PR SB
19 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 41,48
20 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 41,51 PR SB
21 TIAN Yu LA2 CHN CHN 41,56 SB
22 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 41,72

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 25 January 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.14,69 TR
2 LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 1.15,03
3 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.16,02
4 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.18,18
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.18,75
6 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 1.19,55 PR SB
7 SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 1.19,63 SB
8 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.19,82
9 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.20,14
10 QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 1.20,30 PR SB
11 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 1.21,46
12 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 1.21,67 PR SB
13 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.21,68 PR SB
14 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.22,48 PR SB
15 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 1.22,60 PR SB
16 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.22,76 PR SB
17 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.23,40
18 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 1.23,49
19 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 1.24,61
20 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.24,99

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

5000m Women 25 January 2016

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 7.16,94 TR
2 FU Chunyan LSA CHN CHN 7.20,30 SB
3 LIU Yichi LSA CHN CHN 7.25,93 PR SB
4 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN4 CHN CHN 7.26,04
5 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 7.26,14
6 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 7.29,03 PR SB
7 LIU Feitong LN4 CHN CHN 7.29,89 PR SB
8 HAN Fang LSA CHN CHN 7.34,56 PR SB
9 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 7.36,18 SB
10 CENG Weiwei LN2 CHN CHN 7.36,99 PR SB
11 CHANG Chao LN4 CHN CHN 7.44,72 SB
12 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 7.47,42 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names