China - Junior Single Distances Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,26
2 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,63
3 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,69
4 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,93
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 37,13
6 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,39
7 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,40
8 SUN Guilong M? CHN CHN 37,52
9 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,53
10 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 37,73
11 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 37,97
12 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 38,00
13 LIU Xueren MB1 CHN CHN 38,25
14 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 38,38
15 SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 38,50
16 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 38,51
17 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,53
18 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,56
19 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,58
20 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,79
21 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 38,90
22 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 38,95
23 DU Chenxu 杜晨旭 MB1 CHN CHN 39,05
24 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,46
25 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,57
26 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 39,64
27 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 39,71
28 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 39,80
29 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 40,06
30 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 40,52
31 ZHANG Litian M? CHN CHN 40,60
32 HU Zongtao M? CHN CHN 40,74
33 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 40,97
34 LIU Yuchi 刘禹池 MB1 CHN CHN 41,06 PR SB
35 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 41,23
36 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 41,29 PR SB
37 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 42,21
38 BI Cheng M? CHN CHN 42,26 PR SB
39 WANG Chao 王超 MB2 CHN CHN 42,56
40 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 42,74
41 LIANG Zhihao 梁芷豪 MC2 CHN CHN 43,82
42 MA Liang MB2 CHN CHN 1.00,61
DQ HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN DQ
DQ DIAO Yihan 刁驿涵 MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,22
2 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,41
3 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 37,00
4 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 37,13
5 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 37,16
6 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 37,33
7 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,38
8 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 37,53
9 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 37,56
10 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,59
11 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,71
12 SUN Guilong M? CHN CHN 37,72
13 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 37,76
14 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 37,95 PR SB
15 LIU Xueren MB1 CHN CHN 38,34
16 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,36 PR SB
17 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,45
18 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,46
19 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,52(2)
20 DU Chenxu 杜晨旭 MB1 CHN CHN 38,52(5)
21 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 38,69
22 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,86
23 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 38,91
24 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,10 PR SB
25 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 39,12
26 MA Liang MB2 CHN CHN 39,35
27 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,36
28 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 40,09
29 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 40,38 PR SB
30 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 40,71
31 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 40,79 PR SB
32 ZHANG Litian M? CHN CHN 40,91(1)
33 HU Zongtao M? CHN CHN 40,91(3)
34 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 41,03
35 LIU Yuchi 刘禹池 MB1 CHN CHN 41,22
36 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 41,28
37 DIAO Yihan 刁驿涵 MC2 CHN CHN 41,75 PR SB
38 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 41,89
39 WANG Chao 王超 MB2 CHN CHN 41,99 PR SB
40 BI Cheng M? CHN CHN 42,47
41 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 43,08
42 LIANG Zhihao 梁芷豪 MC2 CHN CHN 43,85
WDR HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.53,93
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.55,57
3 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 1.55,79
4 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.56,66
5 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.57,43
6 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.57,75
7 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.58,03
8 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 1.58,04
9 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.58,74
10 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 1.59,09
11 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 1.59,60
12 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.59,68
13 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.59,86
14 LIU Xueren MB1 CHN CHN 2.00,60
15 HONG Quanhao M? CHN CHN 2.01,92
16 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 2.02,25
17 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 2.02,62
18 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 2.02,71
19 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 2.02,86
20 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 2.02,92
21 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MB2 CHN CHN 2.02,93
22 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 2.02,94
23 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 2.03,42
24 SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 2.03,48
25 LU Zhenquan 路振权 MB1 CHN CHN 2.03,63
26 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 2.03,68
27 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 2.03,70
28 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 2.03,79
29 CHENG Peng 程鹏 MC2 CHN CHN 2.04,36 PR SB
30 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 2.04,51
31 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA1 CHN CHN 2.04,68
32 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 2.04,80
33 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 2.04,92 PR SB
34 DU Chenxu 杜晨旭 MB1 CHN CHN 2.05,10
35 LIU Qianhui 刘乾晖 MB1 CHN CHN 2.05,88
36 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 2.06,54(3)
37 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 2.06,54(4) SB
38 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 2.06,67
39 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 2.06,70
40 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB1 CHN CHN 2.07,13
41 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 2.07,54 PR SB
42 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 2.07,79
43 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 2.08,10
44 MA Liang MB2 CHN CHN 2.08,34 SB
45 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 2.09,89
46 XU Yuehang MB2 CHN CHN 2.10,38
47 HAN Xihao 韩锡昊 MB1 CHN CHN 2.10,92
48 LIU Yuchi 刘禹池 MB1 CHN CHN 2.12,10 PR SB
49 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 2.12,37 PR SB
50 ZHANG Litian M? CHN CHN 2.13,01
51 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 2.13,40
52 HU Zongtao M? CHN CHN 2.15,20 PR SB
53 WANG Chao 王超 MB2 CHN CHN 2.18,39
DQ LIANG Zhihao 梁芷豪 MC2 CHN CHN DQ
WDR LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 1.13,75
2 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.14,46
3 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 1.15,23
4 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.15,47
5 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.15,64
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.15,85
7 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 1.15,98
8 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 1.16,06
9 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.16,37
10 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 1.16,40
11 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.16,92
12 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.17,17
13 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 1.17,33
14 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 1.17,37 PR SB
15 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.17,40
16 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.17,47
17 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.17,57
18 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.17,62
19 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 1.17,71
20 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.17,77
21 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 1.17,92
22 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 1.17,99
23 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 1.18,02
24 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.18,08
25 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 1.18,25
26 SUN Zixun 孙子逊 MB2 CHN CHN 1.18,29
27 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 1.18,41
28 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 1.18,75
29 HONG Quanhao M? CHN CHN 1.18,78
30 SUN Guilong M? CHN CHN 1.18,80
31 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 1.18,85
32 DU Chenxu 杜晨旭 MB1 CHN CHN 1.18,86 PR SB
33 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 1.19,02
34 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 1.19,26
35 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.19,27
36 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 1.19,31
37 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 1.19,45
38 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 1.19,57
39 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 1.19,78
40 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.19,81(1)
41 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.19,81(3) PR SB
42 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA1 CHN CHN 1.20,10
43 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 1.20,21
44 XU Yuehang MB2 CHN CHN 1.20,49
45 MA Liang MB2 CHN CHN 1.20,53
46 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 1.20,55
47 LIU Qianhui 刘乾晖 MB1 CHN CHN 1.20,88(2)
48 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 1.20,88(4)
49 FU Wenhao 付文昊 MC2 CHN CHN 1.21,25
50 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 1.21,53
51 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 1.21,64
52 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 1.21,65
53 HAN Xihao 韩锡昊 MB1 CHN CHN 1.22,00
54 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB1 CHN CHN 1.22,13
55 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 1.22,27
56 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 1.22,44
57 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 1.23,55
58 LIU Yuchi 刘禹池 MB1 CHN CHN 1.24,55 PR SB
59 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.24,84(2)
60 HU Zongtao M? CHN CHN 1.24,84(8)
61 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 1.25,87 PR SB
62 ZHANG Litian M? CHN CHN 1.26,54
63 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 1.26,86
64 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 1.27,01
65 LIANG Zhihao 梁芷豪 MC2 CHN CHN 1.27,93
66 DIAO Yihan 刁驿涵 MC2 CHN CHN 1.28,34 PR SB
67 BI Cheng M? CHN CHN 1.28,72
68 WANG Chao 王超 MB2 CHN CHN 1.29,31 PR SB
69 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 1.51,24
70 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 1.57,81
WDR HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 7.00,74
2 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 7.13,75
3 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 7.14,91
4 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.17,88
5 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 7.20,78
6 LU Zhenquan 路振权 MB1 CHN CHN 7.26,55
7 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 7.27,90
8 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 7.31,72
9 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MB2 CHN CHN 7.32,40
10 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 7.35,85
11 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 7.36,07
12 CHENG Peng 程鹏 MC2 CHN CHN 7.38,11 PR SB
13 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 7.38,33
14 LIU Xueren MB1 CHN CHN 7.40,00
15 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 7.41,78
16 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 7.44,81
17 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 7.45,04
18 LIU Qianhui 刘乾晖 MB1 CHN CHN 7.45,62
19 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 7.46,96
20 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 7.47,32
21 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 7.47,71
22 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA1 CHN CHN 7.48,04
23 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 7.49,26
24 HONG Quanhao M? CHN CHN 7.50,06
25 HAN Xihao 韩锡昊 MB1 CHN CHN 7.51,14
26 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 7.52,51
27 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 7.54,29
28 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB1 CHN CHN 7.59,13
29 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 8.00,69
30 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 8.00,77
31 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 8.01,75
32 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 8.07,82
33 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 8.13,61
34 XU Yuehang MB2 CHN CHN 8.34,84
35 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 8.40,54

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names