China - Junior Single Distances Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 41,46
2 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 41,72
3 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,76
4 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,92
5 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 42,32
6 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 42,35
7 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 42,40
7 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 42,40
9 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,62
10 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 42,82
11 QIAN Bing L? CHN CHN 42,83
12 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 42,93
13 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 43,13
14 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 43,31
15 TIAN Yu LA2 CHN CHN 43,54
16 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 43,95
17 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 43,97
18 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 44,00 PR SB
19 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 44,52
20 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 44,58
21 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 44,64 PR SB
22 QI Jinming LB2 CHN CHN 44,73 SB
23 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 44,78
24 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 45,34
25 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 45,51
26 ZHENG Jianing L? CHN CHN 45,87
27 WEI Yurong LA1 CHN CHN 45,98 PR SB
28 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 46,04
29 MA Mingwei L? CHN CHN 46,30 PR SB
30 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 46,51
31 LIU Xueyuan LC2 CHN CHN 46,69
32 LI Yuying LC2 CHN CHN 46,81
33 LU Chang (2000) 鲁畅 LC2 CHN CHN 47,21
34 HE Hongmei L? CHN CHN 47,27
35 LYU Rui 吕瑞 LC2 CHN CHN 49,41 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Women 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 41,31
2 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 41,45
3 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,53
4 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,65
5 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 41,87
6 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 41,94
7 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 42,10
8 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 42,59
9 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,60
10 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 42,67
11 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 42,72
12 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 42,93(1)
13 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 42,93(6)
14 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 42,97
15 QIAN Bing L? CHN CHN 43,08
16 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 43,71 PR SB
17 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 44,00 PR SB
18 QI Jinming LB2 CHN CHN 44,01 PR SB
19 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 44,04
20 TIAN Yu LA2 CHN CHN 44,07
21 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 44,08 PR SB
22 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 44,15 PR SB
23 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 44,75
24 ZHENG Jianing L? CHN CHN 44,93 PR SB
25 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 45,20
26 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 45,33
27 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 45,76
28 WEI Yurong LA1 CHN CHN 45,87 PR SB
29 MA Mingwei L? CHN CHN 46,17 PR SB
30 LIU Xueyuan LC2 CHN CHN 46,39
31 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 46,43 SB
32 LU Chang (2000) 鲁畅 LC2 CHN CHN 46,97
33 LI Yuying LC2 CHN CHN 47,77
34 HE Hongmei L? CHN CHN 47,81
35 LYU Rui 吕瑞 LC2 CHN CHN 48,23 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 MA Xu LA2 CHN CHN 2.09,62
2 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.10,04
3 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.10,98
4 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.11,30
5 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 2.11,38
6 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 2.11,48
7 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 2.11,72
8 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 2.12,35
9 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 2.12,60 PR SB
10 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 2.12,76
11 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.13,10
12 LI Bingbing 李冰冰 LB1 CHN CHN 2.13,74
13 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.13,92
14 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 2.14,91 PR SB
15 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 2.15,09
16 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 2.15,25
17 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 2.15,89
18 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 2.16,14
19 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 2.16,38
20 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 2.17,09
21 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 2.17,33 PR SB
22 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.17,43
23 QIAN Bing L? CHN CHN 2.17,48
24 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 2.18,30
25 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.18,72
26 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 2.20,09
27 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 2.20,48
28 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 2.21,43
29 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 2.22,89
30 DENG Lin LC2 CHN CHN 2.23,61
31 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 2.23,77
32 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 2.24,07 SB
33 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 2.24,13
34 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 2.24,82
35 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 2.24,92
36 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 2.25,20 PR SB
37 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 2.25,51 SB
38 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 2.25,65
39 QI Jinming LB2 CHN CHN 2.25,77
40 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 2.26,98 PR SB
41 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 2.27,16
42 HE Hongmei L? CHN CHN 2.32,27
43 LU Chang (2000) 鲁畅 LC2 CHN CHN 2.35,50

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 MA Xu LA2 CHN CHN 1.22,70
2 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 1.23,25
3 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 1.25,13
4 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.25,17
5 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.25,28
6 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 1.25,73
7 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 1.25,95
8 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.25,98
9 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.26,40
10 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.26,55
11 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 1.26,58
12 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 1.26,89
13 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.26,98
14 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 1.27,34
15 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 1.28,19
16 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.28,44
17 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 1.28,62
18 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 1.28,74
19 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,91
20 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.29,21
21 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.29,33
22 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.29,47
23 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 1.29,59
24 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 1.29,87
25 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 1.30,22
26 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 1.30,27
27 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 1.30,28
28 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 1.30,35
29 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 1.30,71
30 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 1.31,33
31 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 1.31,73
32 QI Jinming LB2 CHN CHN 1.31,80
33 QIAN Bing L? CHN CHN 1.31,93
34 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 1.32,34
35 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 1.32,36
36 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 1.32,43
37 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 1.32,83
38 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 1.32,97
39 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 1.33,29
40 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 1.33,83
41 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 1.34,33
42 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 1.35,17 PR SB
43 MA Mingwei L? CHN CHN 1.35,28 PR SB
44 HE Hongmei L? CHN CHN 1.37,12
45 WEI Yurong LA1 CHN CHN 1.37,93 PR SB
46 LI Yuying LC2 CHN CHN 1.37,99
47 ZHENG Jianing L? CHN CHN 1.39,42 PR SB
48 LU Chang (2000) 鲁畅 LC2 CHN CHN 1.40,40
DQ TIAN Yu LA2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 4.38,09
2 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 4.40,12
3 GAN Weiping 甘卫平 LC2 CHN CHN 4.42,13
4 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 4.42,47
5 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 4.43,10
6 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 4.47,82
7 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 4.48,48
8 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 4.50,59
9 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 4.51,82
10 WANG Jian LA1 CHN CHN 4.52,77
11 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 4.54,07
12 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 4.55,52
13 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 4.55,67
14 MA Xu LA2 CHN CHN 4.55,76
15 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 4.58,62
16 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 5.01,15
17 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 5.02,10
18 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 5.02,86
19 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 5.02,96
20 DENG Lin LC2 CHN CHN 5.03,11
21 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 5.03,73
22 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 5.06,64
23 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 5.10,05
24 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 5.10,28
25 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 5.12,07
26 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 5.12,27
27 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 5.20,25
28 HE Hongmei L? CHN CHN 5.45,10
DQ MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN DQ

Native Language Names