China - Sprint Championships 2015

Changchun (CHN) 20 - 21 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 20 December 2014

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 38,99
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 39,03
3 LI Qishi 李奇时 LN2 CHN CHN 39,23
4 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 39,63 PR SB
5 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 39,65
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,78
7 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,85
8 QI Shuai LSA CHN CHN 39,92 SB
9 ZHANG Yue (1995) LA2 CHN CHN 40,32
10 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 40,33
11 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 40,57
12 TANG Wen LA2 CHN CHN 40,67
13 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,74
14 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 40,94 SB
15 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 41,04
16 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,21
17 MA Xu LA1 CHN CHN 41,23 PR SB
18 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 41,43
19 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 41,44 PR SB
20 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 41,51
21 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 41,82
22 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 41,88
23 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,94(1)
24 TIAN Yu LA1 CHN CHN 41,94(3)
25 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 41,99 PR SB
26 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 42,09
27 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,29

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 20 December 2014

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LN2 CHN CHN 1.17,00(6)
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.17,00(7)
3 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.18,74 SB
4 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 1.20,64
5 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 1.20,97
6 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.21,29
7 MA Xu LA1 CHN CHN 1.22,14
8 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.22,20 PR SB
9 QI Shuai LSA CHN CHN 1.22,21 SB
10 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.22,37
11 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 1.23,14(5)
12 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.23,14(9) SB
13 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 1.23,73
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 1.23,86 SB
15 ZHANG Yue (1995) LA2 CHN CHN 1.24,60
16 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.24,84
17 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 1.25,14
18 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 1.25,18
19 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 1.25,30
20 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.25,33
21 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.25,42
22 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.25,97
23 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 1.26,72
24 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 1.26,87
25 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.27,42
26 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 1.27,72

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies 21 December 2014

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 38,75
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,95
3 LI Qishi 李奇时 LN2 CHN CHN 39,38
4 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,61 PR SB
5 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,71
6 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 39,83 PR SB
7 ZHANG Yue (1995) LA2 CHN CHN 39,94
8 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 40,02
9 QI Shuai LSA CHN CHN 40,10
10 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 40,45 PR SB
11 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,59 SB
12 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 40,64 PR SB
13 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,78
14 TANG Wen LA2 CHN CHN 40,81
15 MA Xu LA1 CHN CHN 40,95 PR SB
16 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 41,23 PR SB
17 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,82
18 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 41,85
19 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,03
20 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 42,06
21 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,09
22 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 42,25
23 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 42,45
24 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,48
25 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 1.11,75

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 21 December 2014

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LN2 CHN CHN 1.16,74
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.16,94
3 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.18,53 SB
4 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 1.20,78
5 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.21,22
6 MA Xu LA1 CHN CHN 1.21,58 PR SB
7 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.21,62
8 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.21,79 PR SB
9 QI Shuai LSA CHN CHN 1.22,30
10 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 1.22,86
11 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 1.23,56
12 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.23,71
13 ZHANG Yue (1995) LA2 CHN CHN 1.25,23
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 1.25,55
15 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 1.25,77
16 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.25,86
17 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.26,56
18 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 1.27,18
19 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 1.27,46
20 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.27,58
21 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.27,82
22 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.28,93

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names