China - Allround Championships 2014

Harbin (CHN) 19 - 20 December 2013 Source: www.sskating.com

500m Women 19 December 2013

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 39,79
2 JI Jia LSA CHN CHN 40,05(0) SB
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN2 CHN CHN 40,05(5) PR SB
4 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 40,09 PR SB
5 LI Huawei 李华伟 LC2 CHN CHN 40,72
6 LIU Yichi LSA CHN CHN 40,80
7 SUN Nan 孙楠 LC2 CHN CHN 40,93
8 HAN Mei 韩梅 LB1 CHN CHN 41,13
9 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 41,30 PR SB
10 LIANG Dan LSA CHN CHN 41,33
11 TIAN Yu LB2 CHN CHN 41,46
12 CHANG Chao LN2 CHN CHN 41,68
13 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 41,77
14 WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN 41,80
15 WANG Tianqi LN1 CHN CHN 41,94
16 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 42,11
17 KANG Luqian LSA CHN CHN 42,24
18 YIN Fei LA2 CHN CHN 42,26
19 WU Dan 吴丹 LN1 CHN CHN 42,43
20 YANG Yue 杨悦 LN1 CHN CHN 42,51
21 FU Chunyan LSA CHN CHN 42,60
22 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC1 CHN CHN 42,68
23 LIU Feitong LN2 CHN CHN 42,86 SB
24 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA1 CHN CHN 43,49
25 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 43,55
26 MA Linlin LSA CHN CHN 43,64
27 CENG Weiwei LA2 CHN CHN 43,72 PR SB
28 QIAO Meiling LB2 CHN CHN 44,48
29 HAN Fang LSA CHN CHN 45,28
30 WANG Yaqi L? CHN CHN 47,00 PR SB
31 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 1.13,06

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 19 December 2013

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN2 CHN CHN 4.20,91
2 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.21,19
3 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 4.22,04 SB
4 JI Jia LSA CHN CHN 4.23,46
5 LIU Yichi LSA CHN CHN 4.23,81
6 FU Chunyan LSA CHN CHN 4.26,55
7 HAN Mei 韩梅 LB1 CHN CHN 4.28,43 PR SB
8 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.29,44
9 LIU Feitong LN2 CHN CHN 4.30,70
10 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 4.31,74
11 WANG Tianqi LN1 CHN CHN 4.32,54
12 CHANG Chao LN2 CHN CHN 4.32,66
13 HAN Fang LSA CHN CHN 4.33,99
14 MA Linlin LSA CHN CHN 4.34,49
15 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 4.35,61
16 CENG Weiwei LA2 CHN CHN 4.36,01
17 KANG Luqian LSA CHN CHN 4.36,04
18 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 4.37,02
19 LI Huawei 李华伟 LC2 CHN CHN 4.38,20
20 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 4.41,88
21 WU Dan 吴丹 LN1 CHN CHN 4.42,65
22 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA1 CHN CHN 4.43,03
23 SUN Nan 孙楠 LC2 CHN CHN 4.44,36
24 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.47,08
25 WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN 4.47,94 PR SB
26 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC1 CHN CHN 4.48,06 PR SB
27 YIN Fei LA2 CHN CHN 4.48,14
28 WANG Yaqi L? CHN CHN 4.50,61 PR SB
29 TIAN Yu LB2 CHN CHN 4.52,27
30 QIAO Meiling LB2 CHN CHN 4.55,58
DQ YANG Yue 杨悦 LN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 20 December 2013

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN2 CHN CHN 2.02,45
2 JI Jia LSA CHN CHN 2.03,50
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 2.03,85
4 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.05,21
5 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.06,24
6 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.06,27
7 WANG Tianqi LN1 CHN CHN 2.07,90
8 CHANG Chao LN2 CHN CHN 2.08,66
9 LIU Feitong LN2 CHN CHN 2.08,76
10 LI Huawei 李华伟 LC2 CHN CHN 2.09,15
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 2.09,57
12 SUN Nan 孙楠 LC2 CHN CHN 2.09,67
13 HAN Mei 韩梅 LB1 CHN CHN 2.09,69
14 KANG Luqian LSA CHN CHN 2.10,47
15 WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN 2.10,49
16 YANG Yue 杨悦 LN1 CHN CHN 2.11,25
17 TIAN Yu LB2 CHN CHN 2.11,67
18 MA Linlin LSA CHN CHN 2.12,33
19 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 2.13,05
20 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 2.13,09
21 WU Dan 吴丹 LN1 CHN CHN 2.13,79
22 HAN Fang LSA CHN CHN 2.13,89
23 YIN Fei LA2 CHN CHN 2.14,50
24 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA1 CHN CHN 2.14,81
25 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC1 CHN CHN 2.14,96
26 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.16,28
27 QIAO Meiling LB2 CHN CHN 2.19,24
28 WANG Yaqi L? CHN CHN 2.19,60 PR SB
29 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 2.20,52
DQ CENG Weiwei LA2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Women 20 December 2013

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN2 CHN CHN 7.26,66 PR SB
2 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 7.31,64
3 FU Chunyan LSA CHN CHN 7.32,13 SB
4 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 7.36,14 SB
5 LIU Yichi LSA CHN CHN 7.39,68
6 LIU Feitong LN2 CHN CHN 7.41,15
7 JI Jia LSA CHN CHN 7.42,10 SB
8 HAN Mei 韩梅 LB1 CHN CHN 7.44,75
9 HAN Fang LSA CHN CHN 7.50,64
10 WANG Tianqi LN1 CHN CHN 7.54,80
11 MA Linlin LSA CHN CHN 7.55,81
12 CHANG Chao LN2 CHN CHN 7.55,87
13 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 7.55,94
14 XI Dongxue 奚冬雪 LC2 CHN CHN 7.57,78
15 KANG Luqian LSA CHN CHN 8.04,81
16 WU Dan 吴丹 LN1 CHN CHN 8.06,96 PR SB
17 TIAN Ruining 田芮宁 LB2 CHN CHN 8.07,72
18 BAI Dan 白丹 LB2 CHN CHN 8.25,63 SB
19 LI Huawei 李华伟 LC2 CHN CHN 8.37,77
20 TIAN Yu LB2 CHN CHN 8.46,80 PR SB
DQ SUN Nan 孙楠 LC2 CHN CHN DQ
DQ WU Shuangshuang 吴双双 LA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names