18th Yanbian Youth Competition

Wangqing (CHN) 31 January - 1 February 2013 Source: sskating.com

500m Women - Junior A 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 CUI Lihua L? CHN CHN 46,09 SB
2 HU Junya L? CHN CHN 52,13
3 WANG Chun L? CHN CHN 53,18 PR SB
4 ZHANG Haoyi L? CHN CHN 54,20 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Junior A 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 CUI Lihua L? CHN CHN 2.37,55 PR SB
2 HU Junya L? CHN CHN 2.57,98 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior B 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 MA Mingwei L? CHN CHN 49,86
2 TIAN Jingling L? CHN CHN 51,20
3 JIN Xue L? CHN CHN 52,13 PR SB
4 JIN Xuehua L? CHN CHN 53,13 PR SB
5 LI Yinghua L? CHN CHN 55,76 PR SB
6 YU Haiyan L? CHN CHN 58,85 PR SB
7 QUAN Hongmei L? CHN CHN 59,98 PR SB
8 LI Huijing L? CHN CHN 1.06,98 PR SB
9 CAI Yu L? CHN CHN 1.16,34 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Junior B 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 MA Mingwei L? CHN CHN 2.36,13 PR SB
2 TIAN Jingling L? CHN CHN 2.39,45 PR SB
3 JIN Xue L? CHN CHN 2.41,68 PR SB
4 JIN Xuehua L? CHN CHN 2.47,77 PR SB
5 YU Haiyan L? CHN CHN 2.58,87 PR SB
6 QUAN Hongmei L? CHN CHN 3.02,96 PR SB
7 LI Huijing L? CHN CHN 3.55,35 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior C 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Juanping L? CHN CHN 49,88 PR SB
2 MA Xinyu L? CHN CHN 52,45 PR SB
3 CUI Zhiying L? CHN CHN 52,85 PR SB
4 ZHANG Huiyu L? CHN CHN 54,91 PR SB
5 ZHENG Youzhen L? CHN CHN 55,35 PR SB
6 LI Wenjing L? CHN CHN 55,84 PR SB
7 XIAN Meina L? CHN CHN 59,50 PR SB
8 ZHANG Jialin L? CHN CHN 1.11,98 PR SB
9 JIANG Qi L? CHN CHN 1.16,55 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Junior C 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Juanping L? CHN CHN 1.45,77 PR SB
2 MA Xinyu L? CHN CHN 1.50,87 PR SB
3 CUI Zhiying L? CHN CHN 1.53,40 PR SB
4 LI Wenjing L? CHN CHN 1.57,73 PR SB
5 ZHANG Huiyu L? CHN CHN 1.58,99 PR SB
6 XIAN Meina L? CHN CHN 2.04,39 PR SB
7 ZHENG Youzhen L? CHN CHN 2.05,25 PR SB
8 HUA Yueting L? CHN CHN 2.30,95 PR SB
9 ZHANG Jialin L? CHN CHN 2.33,32 PR SB
10 JIANG Qi L? CHN CHN 2.45,98 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior D 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 CUI Jindan L? CHN CHN 52,58 PR SB
2 LIANG Huiwen L? CHN CHN 53,15 PR SB
3 JIN Wenjing 金文靓 LYD CHN CHN 53,48 PR SB
4 YANG Meina 杨美娜 LYC CHN CHN 55,83 PR SB
5 QU Liyuan L? CHN CHN 59,70 PR SB
6 YIN Dan L? CHN CHN 59,75 PR SB
7 CUI Yingqian 崔滢茜 LYD CHN CHN 1.01,57 PR SB
8 JIN Xiuzhen 金秀真 LYF CHN CHN 1.04,33 PR SB
9 BAI Jingyan L? CHN CHN 1.08,66 PR SB
10 LI Huiting L? CHN CHN 1.10,70 PR SB
11 KONG Xiangyun L? CHN CHN 1.11,00 PR SB
12 HAN Yueying L? CHN CHN 1.51,66 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Junior D 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIANG Huiwen L? CHN CHN 1.49,50 PR SB
2 CUI Jindan L? CHN CHN 1.51,70 PR SB
3 JIN Wenjing 金文靓 LYD CHN CHN 1.52,91 PR SB
4 YANG Meina 杨美娜 LYC CHN CHN 1.53,58 PR SB
5 YIN Dan L? CHN CHN 2.02,34 PR SB
6 QU Liyuan L? CHN CHN 2.07,23 PR SB
7 CUI Yingqian 崔滢茜 LYD CHN CHN 2.08,77 PR SB
8 JIN Xiuzhen 金秀真 LYF CHN CHN 2.21,43 PR SB
9 BAI Jingyan L? CHN CHN 2.27,48 PR SB
10 LI Huiting L? CHN CHN 2.32,80 PR SB
11 KONG Xiangyun L? CHN CHN 2.37,57 PR SB
12 HAN Yueying L? CHN CHN 4.22,00 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Junior A 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 CUI Lihua L? CHN CHN 1.39,44 SB
2 HU Junya L? CHN CHN 1.54,62
3 JIANG Huiqing L? CHN CHN 1.54,87 PR SB
4 LU Wenling L? CHN CHN 1.55,54 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Junior A 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 CUI Lihua L? CHN CHN 5.51,15 PR SB
2 HU Junya L? CHN CHN 6.20,15 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Junior B 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 MA Mingwei L? CHN CHN 1.42,30
2 TIAN Jingling L? CHN CHN 1.45,23
3 JIN Xue L? CHN CHN 1.48,66 PR SB
4 JIN Xuehua L? CHN CHN 1.50,59 PR SB
5 YU Haiyan L? CHN CHN 2.03,73 PR SB
6 QUAN Hongmei L? CHN CHN 2.04,27 PR SB
7 CUI Jialin L? CHN CHN 2.12,43 PR SB
8 LI Huijing L? CHN CHN 2.29,35 PR SB
9 CAI Yu L? CHN CHN 2.42,92 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Junior B 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 MA Mingwei L? CHN CHN 5.36,29 PR SB
2 TIAN Jingling L? CHN CHN 5.42,50 PR SB
3 JIN Xue L? CHN CHN 5.54,71 PR SB
4 QUAN Hongmei L? CHN CHN 6.25,68 PR SB
5 YU Haiyan L? CHN CHN 6.35,62 PR SB
6 JIN Xuehua L? CHN CHN 6.49,97 PR SB
7 LI Huijing L? CHN CHN 8.43,30 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior C 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Juanping L? CHN CHN 50,49
2 MA Xinyu L? CHN CHN 52,34 PR SB
3 CUI Zhiying L? CHN CHN 52,65 PR SB
4 ZHENG Youzhen L? CHN CHN 54,07 PR SB
5 LI Wenjing L? CHN CHN 54,42 PR SB
6 ZHANG Huiyu L? CHN CHN 54,93
7 XIAN Meina L? CHN CHN 59,15 PR SB
8 ZHANG Jialin L? CHN CHN 1.06,22 PR SB
9 JIANG Qi L? CHN CHN 1.13,27 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Junior C 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Juanping L? CHN CHN 2.41,91 PR SB
2 MA Xinyu L? CHN CHN 2.54,50 PR SB
3 CUI Zhiying L? CHN CHN 2.55,88 PR SB
4 LI Wenjing L? CHN CHN 3.00,88 PR SB
5 ZHANG Huiyu L? CHN CHN 3.04,77 PR SB
6 XIAN Meina L? CHN CHN 3.12,76 PR SB
7 ZHENG Youzhen L? CHN CHN 3.20,07 PR SB
8 ZHANG Jialin L? CHN CHN 3.49,71 PR SB
9 JIANG Qi L? CHN CHN 4.07,35 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior D 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Wenjing 金文靓 LYD CHN CHN 51,98 PR SB
2 CUI Jindan L? CHN CHN 52,27 PR SB
3 YANG Meina 杨美娜 LYC CHN CHN 52,35 PR SB
4 LIANG Huiwen L? CHN CHN 52,63 PR SB
5 YIN Dan L? CHN CHN 58,48 PR SB
6 CUI Yingqian 崔滢茜 LYD CHN CHN 1.00,63 PR SB
7 QU Liyuan L? CHN CHN 1.01,40
8 JIN Xiuzhen 金秀真 LYF CHN CHN 1.02,73 PR SB
9 BAI Jingyan L? CHN CHN 1.08,79
10 KONG Xiangyun L? CHN CHN 1.09,76 PR SB
11 LI Huiting L? CHN CHN 1.16,93

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Junior D 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 LIANG Huiwen L? CHN CHN 1.48,18 PR SB
2 JIN Wenjing 金文靓 LYD CHN CHN 1.49,12 PR SB
3 YANG Meina 杨美娜 LYC CHN CHN 1.50,63 PR SB
4 CUI Jindan L? CHN CHN 1.50,99 PR SB
5 YIN Dan L? CHN CHN 2.03,91
6 CUI Yingqian 崔滢茜 LYD CHN CHN 2.08,41 PR SB
7 QU Liyuan L? CHN CHN 2.09,35
8 JIN Xiuzhen 金秀真 LYF CHN CHN 2.10,34 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names