18th Yanbian Youth Competition

Wangqing (CHN) 31 January - 1 February 2013 Source: sskating.com

500m Men - Junior A 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 41,00 SB
2 JIN Guangjun M? CHN CHN 41,79 SB
3 HONG Quanhao M? CHN CHN 41,99 SB
4 NIU Tingyi M? CHN CHN 42,23 PR SB
5 LI Yushan M? CHN CHN 42,76 PR SB
6 YANG Leiming M? CHN CHN 43,99 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Junior A 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 2.10,23 SB
2 HONG Quanhao M? CHN CHN 2.12,32 SB
3 JIN Guangjun M? CHN CHN 2.17,53 PR SB
4 NIU Tingyi M? CHN CHN 2.19,90 PR SB
5 YANG Leiming M? CHN CHN 2.26,07 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior B 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 42,38
2 SONG Xingxu 宋星旭 MC1 CHN CHN 43,90
3 WANG Junfa M? CHN CHN 45,07 PR SB
3 JIN Zhemin M? CHN CHN 45,07 PR SB
5 DING Yi 丁一 MYC CHN CHN 45,39 PR SB
6 ZHENG Linwen M? CHN CHN 49,73
7 JIN Zhengxu M? CHN CHN 50,66 PR SB
8 GUO Qicheng M? CHN CHN 52,45
9 WU Jinbiao M? CHN CHN 53,38 PR SB
10 JIN Chengmin M? CHN CHN 55,12 PR SB
11 ZHAO Mingzhe M? CHN CHN 58,18 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Junior B 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 WANG Junfa M? CHN CHN 2.20,38 PR SB
2 SONG Xingxu 宋星旭 MC1 CHN CHN 2.20,50
3 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 2.21,95
4 GUO Qicheng M? CHN CHN 2.35,35 PR SB
5 ZHENG Linwen M? CHN CHN 2.44,18 PR SB
6 JIN Zhengxu M? CHN CHN 2.44,96 PR SB
7 JIN Chengmin M? CHN CHN 3.04,70 PR SB
8 WU Jinbiao M? CHN CHN 3.06,35 PR SB
9 ZHAO Mingzhe M? CHN CHN 3.17,41 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior C 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Jiaming M? CHN CHN 50,23 PR SB
2 GAO Dongbin 高董斌 MYA CHN CHN 50,76 PR SB
3 JIN Dagen M? CHN CHN 51,24 PR SB
4 WANG Houyi M? CHN CHN 53,08 PR SB
5 JIN Jinglin M? CHN CHN 56,45 PR SB
6 ZHOU Jianyu M? CHN CHN 57,30 PR SB
7 QUAN Ye M? CHN CHN 58,66 PR SB
8 LIU Xinyu (1) M? CHN CHN 59,85 PR SB
9 LI Zhe M? CHN CHN 59,89 PR SB
10 JIANG Wei 姜伟 MYC CHN CHN 1.00,15 PR SB
11 CUI Cheng M? CHN CHN 1.00,50 PR SB
12 LI Caihui M? CHN CHN 1.00,77
13 JIN Xianzhe M? CHN CHN 1.03,91 PR SB
14 YU Hang M? CHN CHN 1.05,09 SB
15 LI Peide M? CHN CHN 1.05,60 PR SB
16 LI Zhenyao M? CHN CHN 1.07,56 PR SB
17 SUN Jiajun M? CHN CHN 1.14,33 PR SB
18 QIAO Xiaolong M? CHN CHN 1.15,05 PR SB
19 LI Xingyi M? CHN CHN 1.26,66

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Junior C 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Jiaming M? CHN CHN 1.45,21 PR SB
2 GAO Dongbin 高董斌 MYA CHN CHN 1.46,07 PR SB
3 LI Caihui M? CHN CHN 1.51,31 PR SB
4 WANG Houyi M? CHN CHN 1.52,07 PR SB
5 JIN Dagen M? CHN CHN 1.52,38 PR SB
6 JIN Jinglin M? CHN CHN 1.55,76 PR SB
7 ZHOU Jianyu M? CHN CHN 1.56,45 PR SB
8 JIN Xianzhe M? CHN CHN 1.58,95 PR SB
9 QUAN Ye M? CHN CHN 1.59,93 PR SB
10 JIANG Wei 姜伟 MYC CHN CHN 2.02,37 PR SB
11 LIU Xinyu (1) M? CHN CHN 2.06,92 PR SB
12 CUI Cheng M? CHN CHN 2.07,50 PR SB
13 LI Xingyi M? CHN CHN 2.08,37 PR SB
14 LI Zhenyao M? CHN CHN 2.20,50 PR SB
15 SUN Jiajun M? CHN CHN 2.23,57 PR SB
16 LI Peide M? CHN CHN 2.24,48 PR SB
17 YU Hang M? CHN CHN 2.37,41 PR SB
18 WANG Yifei M? CHN CHN 2.40,43 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior D 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 PU Zhexu M? CHN CHN 52,89 PR SB
2 JIN Xuanzhou M? CHN CHN 54,91 PR SB
3 PU Zhicheng M? CHN CHN 55,73 PR SB
4 XU Yuxing M? CHN CHN 56,16 PR SB
5 LI Xinghan M? CHN CHN 58,90 PR SB
6 HE Qi M? CHN CHN 59,73 PR SB
7 LIU Jiahe M? CHN CHN 1.00,23 PR SB
8 YIN Cheng 尹成 MYC CHN CHN 1.00,41 PR SB
9 ZHENG Junrui M? CHN CHN 1.02,23 PR SB
10 LI Min M? CHN CHN 1.02,41 PR SB
11 CUI Shusheng M? CHN CHN 1.03,11 PR SB
12 LI Yihan M? CHN CHN 1.04,15 PR SB
13 GUO Yuxun M? CHN CHN 1.04,16 PR SB
14 FANG Jinglin M? CHN CHN 1.05,50 PR SB
15 LIANG Mincai M? CHN CHN 1.06,60 PR SB
16 CUI Xianzhen M? CHN CHN 1.08,43 PR SB
17 ZHENG Tian (1) M? CHN CHN 1.13,08 PR SB
18 WANG Sibo M? CHN CHN 1.17,24 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Junior D 31 January 2013

Rank Name Country Time
1 PU Zhexu M? CHN CHN 1.51,69 PR SB
2 PU Zhicheng M? CHN CHN 1.57,14 PR SB
3 JIN Xuanzhou M? CHN CHN 1.57,26 PR SB
4 XU Yuxing M? CHN CHN 2.03,50
5 HE Qi M? CHN CHN 2.08,45 PR SB
6 ZHENG Junrui M? CHN CHN 2.09,70 PR SB
7 LI Min M? CHN CHN 2.10,09 PR SB
8 LI Xinghan M? CHN CHN 2.10,27 PR SB
9 FANG Jinglin M? CHN CHN 2.11,36 PR SB
10 YIN Cheng 尹成 MYC CHN CHN 2.13,55
11 LI Yihan M? CHN CHN 2.16,41 PR SB
12 CUI Shusheng M? CHN CHN 2.16,49 PR SB
13 LIANG Mincai M? CHN CHN 2.18,49 PR SB
14 CUI Xianzhen M? CHN CHN 2.21,13 PR SB
15 GUO Yuxun M? CHN CHN 2.26,40 PR SB
16 ZHENG Tian (1) M? CHN CHN 2.30,87 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Junior A 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 1.24,68 SB
2 HONG Quanhao M? CHN CHN 1.25,94 SB
3 JIN Guangjun M? CHN CHN 1.27,82
4 NIU Tingyi M? CHN CHN 1.28,80
5 WANG Baojun M? CHN CHN 1.30,84 PR SB
6 YANG Leiming M? CHN CHN 1.34,27

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Junior A 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 HONG Quanhao M? CHN CHN 4.54,15 PR SB
2 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 4.55,65 PR SB
3 YANG Leiming M? CHN CHN 5.10,40 PR SB
4 NIU Tingyi M? CHN CHN 5.13,36 PR SB
5 JIN Guangjun M? CHN CHN 5.34,95 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Junior B 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 1.28,15
2 SONG Xingxu 宋星旭 MC1 CHN CHN 1.32,02
3 WANG Junfa M? CHN CHN 1.33,63 PR SB
4 WEN Timing M? CHN CHN 1.34,77 PR SB
5 JIN Zhengxu M? CHN CHN 1.46,65 PR SB
6 ZHENG Linwen M? CHN CHN 1.48,98
7 GUO Qicheng M? CHN CHN 1.49,14
8 JIN Chengmin M? CHN CHN 1.57,40 PR SB
9 WU Jinbiao M? CHN CHN 2.00,29 PR SB
10 WANG Bingzhang M? CHN CHN 2.01,43 PR SB
11 ZHAO Mingzhe M? CHN CHN 2.14,11 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Junior B 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 SONG Xingxu 宋星旭 MC1 CHN CHN 5.05,23
2 YUE Yuan 岳源 MC1 CHN CHN 5.07,12
3 WANG Junfa M? CHN CHN 5.24,28
4 GUO Qicheng M? CHN CHN 5.40,49 PR SB
5 ZHENG Linwen M? CHN CHN 5.51,60 PR SB
6 JIN Zhengxu M? CHN CHN 6.20,01 PR SB
7 JIN Chengmin M? CHN CHN 6.54,24 PR SB
8 WU Jinbiao M? CHN CHN 6.57,36 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior C 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 GAO Dongbin 高董斌 MYA CHN CHN 50,76
2 JIN Jiaming M? CHN CHN 51,24
3 JIN Dagen M? CHN CHN 51,79
4 LI Caihui M? CHN CHN 51,95 PR SB
5 WANG Houyi M? CHN CHN 52,70 PR SB
6 JIN Xianzhe M? CHN CHN 55,20 PR SB
7 JIN Jinglin M? CHN CHN 55,28 PR SB
8 ZHOU Jianyu M? CHN CHN 55,95 PR SB
9 QUAN Ye M? CHN CHN 56,91 PR SB
10 LIU Xinyu (1) M? CHN CHN 58,46 PR SB
11 LI Xingyi M? CHN CHN 59,17 PR SB
12 CUI Cheng M? CHN CHN 59,45 PR SB
13 JIANG Wei 姜伟 MYC CHN CHN 59,70 PR SB
14 YU Hang M? CHN CHN 1.05,91
15 LI Peide M? CHN CHN 1.05,99
16 LI Zhenyao M? CHN CHN 1.06,60 PR SB
17 SUN Jiajun M? CHN CHN 1.08,43 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Junior C 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 JIN Jiaming M? CHN CHN 2.46,80 PR SB
2 GAO Dongbin 高董斌 MYA CHN CHN 2.47,40 PR SB
3 JIN Jinglin M? CHN CHN 2.50,21 PR SB
4 LI Caihui M? CHN CHN 2.51,21 PR SB
5 JIN Dagen M? CHN CHN 2.58,26 PR SB
6 ZHOU Jianyu M? CHN CHN 3.01,41 PR SB
7 QUAN Ye M? CHN CHN 3.21,50 PR SB
8 WANG Houyi M? CHN CHN 3.25,82 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior D 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 PU Zhexu M? CHN CHN 51,84 PR SB
2 JIN Xuanzhou M? CHN CHN 53,59 PR SB
3 PU Zhicheng M? CHN CHN 54,55 PR SB
4 LI Xinghan M? CHN CHN 55,37 PR SB
5 HE Qi M? CHN CHN 55,48 PR SB
6 XU Yuxing M? CHN CHN 56,67
7 YIN Cheng 尹成 MYC CHN CHN 1.00,13 PR SB
8 LIU Jiahe M? CHN CHN 1.00,23
9 ZHENG Junrui M? CHN CHN 1.01,24 PR SB
10 LI Min M? CHN CHN 1.01,27 PR SB
11 FANG Jinglin M? CHN CHN 1.01,73 PR SB
12 LI Yihan M? CHN CHN 1.02,00 PR SB
13 CUI Shusheng M? CHN CHN 1.02,27 PR SB
14 LIANG Mincai M? CHN CHN 1.04,48 PR SB
15 ZHENG Tian (1) M? CHN CHN 1.11,91 PR SB
16 CUI Xianzhen M? CHN CHN 1.15,44

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Junior D 1 February 2013

Rank Name Country Time
1 PU Zhexu M? CHN CHN 1.53,04
2 PU Zhicheng M? CHN CHN 2.00,61
3 LI Xinghan M? CHN CHN 2.02,76 PR SB
4 JIN Xuanzhou M? CHN CHN 2.03,39
5 XU Yuxing M? CHN CHN 2.09,55
6 HE Qi M? CHN CHN 2.10,13
7 ZHENG Junrui M? CHN CHN 2.15,86
8 YIN Cheng 尹成 MYC CHN CHN 2.21,84

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names