China - Single Distances Championships 2013

Harbin (CHN) 15 - 17 March 2013 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 15 March 2013

Rank Name Country Time
1 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,68
2 ZHANG Yue (1995) LB2 CHN CHN 39,80 PR SB
3 JIN Peiyu LSA CHN CHN 40,09
4 JI Jia LSA CHN CHN 40,72
5 LIU Yichi LN4 CHN CHN 40,75
6 LIU Jing 刘晶 LN4 CHN CHN 40,79
7 TANG Wen LB2 CHN CHN 40,98
8 LI Huawei 李华伟 LC1 CHN CHN 41,12 PR SB
9 LI Na (1993) 李娜 LN1 CHN CHN 41,14
10 SUN Nan 孙楠 LC1 CHN CHN 41,18
11 HAN Miao 韩苗 LB2 CHN CHN 41,34
12 LIANG Dan LSA CHN CHN 41,35
13 WANG Fei (1988) LSA CHN CHN 41,41
14 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 41,51
15 LI Xue (1990) LN3 CHN CHN 41,66
16 TIAN Yu LB1 CHN CHN 41,76
17 WANG Jianlu LA2 CHN CHN 41,77
18 AN Shanna 安杉娜 LN4 CHN CHN 41,80
19 XU Le LA2 CHN CHN 41,85
20 BAI Dan 白丹 LB1 CHN CHN 41,94
21 GONG Jing LSA CHN CHN 42,01
22 WANG Tingting (1991) LN2 CHN CHN 42,10
DQ QIN Yangyang 秦阳阳 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Ladies 15 March 2013

Rank Name Country Time
1 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,56
2 ZHANG Yue (1995) LB2 CHN CHN 39,82
3 JIN Peiyu LSA CHN CHN 39,91
4 LIU Jing 刘晶 LN4 CHN CHN 40,27 PR SB
5 LIU Yichi LN4 CHN CHN 40,44
6 JI Jia LSA CHN CHN 40,78
7 HAN Miao 韩苗 LB2 CHN CHN 40,80 PR SB
8 TANG Wen LB2 CHN CHN 40,84
9 LI Huawei 李华伟 LC1 CHN CHN 40,94 PR SB
10 LIANG Dan LSA CHN CHN 40,97 PR SB
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 41,10
12 WANG Jianlu LA2 CHN CHN 41,15
13 LI Xue (1990) LN3 CHN CHN 41,23
14 AN Shanna 安杉娜 LN4 CHN CHN 41,29
15 WANG Fei (1988) LSA CHN CHN 41,35
16 QIN Yangyang 秦阳阳 LB1 CHN CHN 41,38
17 SUN Nan 孙楠 LC1 CHN CHN 41,41
18 BAI Dan 白丹 LB1 CHN CHN 41,47 PR SB
19 GONG Jing LSA CHN CHN 41,63
20 LI Na (1993) 李娜 LN1 CHN CHN 41,76
21 XU Le LA2 CHN CHN 42,11
22 TIAN Yu LB1 CHN CHN 42,20
22 WANG Tingting (1991) LN2 CHN CHN 42,20

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 15 March 2013

Rank Name Country Time
1 LIU Jing 刘晶 LN4 CHN CHN 4.25,87
2 LIU Feitong LN1 CHN CHN 4.26,35
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN1 CHN CHN 4.27,95
4 WANG Tianqi LA2 CHN CHN 4.28,85
5 HAO Jiachen 郝佳晨 LN4 CHN CHN 4.30,07
6 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.30,37
7 JI Jia LSA CHN CHN 4.30,61
8 YANG Yue 杨悦 LA2 CHN CHN 4.31,32 PR SB
9 MA Linlin LSA CHN CHN 4.31,41
10 CHANG Chao LN1 CHN CHN 4.32,37 SB
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 4.33,54
12 TIAN Ruining 田芮宁 LB1 CHN CHN 4.35,00 PR SB
13 WANG Tingting (1991) LN2 CHN CHN 4.36,18
14 HAN Mei 韩梅 LC2 CHN CHN 4.36,50
15 HAN Fang LSA CHN CHN 4.37,19
16 WANG Jianlu LA2 CHN CHN 4.40,63
17 SUN Nan 孙楠 LC1 CHN CHN 4.45,12
18 ZHANG Wenjuan 张文娟 LB2 CHN CHN 4.45,89
19 KANG Luqian LSA CHN CHN 4.46,25
20 WU Dan 吴丹 LA2 CHN CHN 4.47,46
21 BAI Dan 白丹 LB1 CHN CHN 4.47,67
22 GUO Na LC2 CHN CHN 4.47,86
23 YIN Fei LA1 CHN CHN 4.49,27
24 XU Le LA2 CHN CHN 4.52,36

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 16 March 2013

Rank Name Country Time
1 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN1 CHN CHN 2.05,48
2 LIU Yichi LN4 CHN CHN 2.06,08
3 LIU Jing 刘晶 LN4 CHN CHN 2.06,98
4 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.07,08
5 JI Jia LSA CHN CHN 2.07,70
6 HAO Jiachen 郝佳晨 LN4 CHN CHN 2.08,73
7 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 2.08,98
8 HAN Mei 韩梅 LC2 CHN CHN 2.09,03 PR SB
9 WANG Tingting (1991) LN2 CHN CHN 2.09,34
10 LIU Feitong LN1 CHN CHN 2.09,36
11 WANG Jianlu LA2 CHN CHN 2.09,70
12 SUN Nan 孙楠 LC1 CHN CHN 2.09,79
13 YANG Yue 杨悦 LA2 CHN CHN 2.10,67
14 BAI Dan 白丹 LB1 CHN CHN 2.11,29
15 XU Le LA2 CHN CHN 2.11,48
16 ZHAN Xue 詹雪 LN3 CHN CHN 2.12,67
17 LI Na (1993) 李娜 LN1 CHN CHN 2.13,21
18 YIN Fei LA1 CHN CHN 2.13,31
19 KANG Luqian LSA CHN CHN 2.13,80
20 LI Huawei 李华伟 LC1 CHN CHN 2.14,56
21 WU Dan 吴丹 LA2 CHN CHN 2.15,63
22 ZHANG Wenjuan 张文娟 LB2 CHN CHN 2.17,06

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 17 March 2013

Rank Name Country Time
1 LIU Yichi LN4 CHN CHN 1.20,09 PR SB
2 ZHANG Yue (1995) LB2 CHN CHN 1.20,79 PR SB
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 1.20,83 PR SB
4 JI Jia LSA CHN CHN 1.20,95 SB
5 SUN Nan 孙楠 LC1 CHN CHN 1.21,60
6 LI Huawei 李华伟 LC1 CHN CHN 1.22,34 PR SB
7 CHANG Chao LN1 CHN CHN 1.22,38 SB
8 WANG Tingting (1991) LN2 CHN CHN 1.22,40 SB
9 TANG Wen LB2 CHN CHN 1.22,52 SB
10 ZHAN Xue 詹雪 LN3 CHN CHN 1.22,73 PR SB
11 LIU Feitong LN1 CHN CHN 1.22,90
12 WANG Fei (1988) LSA CHN CHN 1.23,11
13 BAI Dan 白丹 LB1 CHN CHN 1.23,36 PR SB
14 LI Xue (1990) LN3 CHN CHN 1.23,89
15 LI Na (1993) 李娜 LN1 CHN CHN 1.23,96
16 XU Le LA2 CHN CHN 1.24,15
17 AN Shanna 安杉娜 LN4 CHN CHN 1.24,42
18 HAN Miao 韩苗 LB2 CHN CHN 1.24,52
19 QIN Yangyang 秦阳阳 LB1 CHN CHN 1.24,58
20 KANG Luqian LSA CHN CHN 1.24,66
21 SHAO Shiyi LB2 CHN CHN 1.25,08

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Ladies 17 March 2013

Rank Name Country Time
1 LIU Jing 刘晶 LN4 CHN CHN 7.34,96 SB
2 LIU Feitong LN1 CHN CHN 7.37,55
3 WANG Tianqi LA2 CHN CHN 7.40,74
4 LIANG Dan LSA CHN CHN 7.42,38
5 MA Linlin LSA CHN CHN 7.44,47
6 HAO Jiachen 郝佳晨 LN4 CHN CHN 7.45,06
7 HAN Mei 韩梅 LC2 CHN CHN 7.48,69 PR SB
8 TIAN Ruining 田芮宁 LB1 CHN CHN 7.51,85 PR SB
9 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN4 CHN CHN 8.01,33
10 GUO Na LC2 CHN CHN 8.23,59

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names