China - Single Distances Championships 2013

Harbin (CHN) 15 - 17 March 2013 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 15 March 2013

Rank Name Country Time
1 YANG Fan (1996) 杨帆 MB1 CHN CHN 1.51,48
2 TIAN Guojun MN4 CHN CHN 1.52,41 SB
3 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MA1 CHN CHN 1.52,49
4 XU Peng (1991) 徐朋 MN2 CHN CHN 1.53,17
5 LI Bailin 李佰林 MN1 CHN CHN 1.53,85
6 ZHANG Haiming MN1 CHN CHN 1.53,96 SB
7 LYU Bo MB2 CHN CHN 1.54,56 PR SB
8 LYU Renjie MB1 CHN CHN 1.54,66 PR SB
9 LI Xuefeng 李雪峰 MA1 CHN CHN 1.54,88
10 ZHANG Wenming MN1 CHN CHN 1.55,06
11 GUO Zhiwen 国志文 MN2 CHN CHN 1.55,08 SB
12 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN3 CHN CHN 1.55,27
13 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN4 CHN CHN 1.55,66
14 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB1 CHN CHN 1.56,25
15 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN1 CHN CHN 1.56,49
16 SONG Xingyu MN4 CHN CHN 1.56,58
17 CHEN Shengyu MSA CHN CHN 1.56,63
18 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.56,97
19 HUANG Yongtao 黄永涛 MB2 CHN CHN 1.57,58
20 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA1 CHN CHN 1.57,75
21 LI Ye M30 CHN CHN 1.58,88
22 WANG Qiang MN4 CHN CHN 1.59,14
23 LIN Haotian MA2 CHN CHN 1.59,51

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 16 March 2013

Rank Name Country Time
1 BAI Qiuming 白秋明 MA1 CHN CHN 36,14
2 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,22
3 MU Zhongsheng 牟钟声 MN2 CHN CHN 36,69
4 LIU Peng 刘鹏 MB2 CHN CHN 36,70
5 TIAN Yu 田宇 MA2 CHN CHN 36,73
6 LYU Bo MB2 CHN CHN 36,79 PR SB
7 LI Xuefeng 李雪峰 MA1 CHN CHN 36,86
8 CHEN Shengyu MSA CHN CHN 37,22
9 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MN2 CHN CHN 37,40
10 HAN Jialiang MSA CHN CHN 37,44
10 CONG Bochen 丛搏辰 MN1 CHN CHN 37,44
12 WANG Chaoyu MN1 CHN CHN 37,46
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MB2 CHN CHN 37,47
14 DING Siyang 丁思杨 MN1 CHN CHN 37,51
14 GUO Haoyu MN2 CHN CHN 37,51
16 XIONG Zheng MSA CHN CHN 37,53
17 YANG Qi MN4 CHN CHN 37,57
18 HU Bo MA1 CHN CHN 37,92
19 LIU Siyang MN1 CHN CHN 41,09

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 16 March 2013

Rank Name Country Time
1 BAI Qiuming 白秋明 MA1 CHN CHN 36,09
2 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,26
3 MU Zhongsheng 牟钟声 MN2 CHN CHN 36,42
4 LI Xuefeng 李雪峰 MA1 CHN CHN 36,85
5 CONG Bochen 丛搏辰 MN1 CHN CHN 36,96 PR SB
6 TIAN Yu 田宇 MA2 CHN CHN 37,03
7 LYU Bo MB2 CHN CHN 37,04
8 XIONG Zheng MSA CHN CHN 37,08 PR SB
9 HAN Jialiang MSA CHN CHN 37,18
10 WANG Chaoyu MN1 CHN CHN 37,21
11 HU Bo MA1 CHN CHN 37,23
12 LIU Peng 刘鹏 MB2 CHN CHN 37,24
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MB2 CHN CHN 37,33
13 LIU Siyang MN1 CHN CHN 37,33
15 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MN2 CHN CHN 37,35
16 CHEN Shengyu MSA CHN CHN 37,41
17 GUO Haoyu MN2 CHN CHN 37,50
18 DING Siyang 丁思杨 MN1 CHN CHN 37,74
19 YANG Qi MN4 CHN CHN 38,27

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 16 March 2013

Rank Name Country Time
1 ZHANG Haiming MN1 CHN CHN 6.51,46
2 ZHANG Wenming MN1 CHN CHN 6.52,86
3 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN3 CHN CHN 6.54,05
4 TIAN Guojun MN4 CHN CHN 6.56,36
5 FENG Jingnan MSA CHN CHN 6.58,93
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MB1 CHN CHN 7.01,30
7 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MA1 CHN CHN 7.02,15
8 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN1 CHN CHN 7.04,52
9 SONG Xingyu MN4 CHN CHN 7.05,50
10 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN4 CHN CHN 7.05,64
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA1 CHN CHN 7.07,21
12 XU Chenglong 徐承龙 MB2 CHN CHN 7.08,44
13 GUAN Yu MN3 CHN CHN 7.09,57
14 LYU Renjie MB1 CHN CHN 7.12,95
15 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB1 CHN CHN 7.13,04
16 WANG Xiaoqi MB1 CHN CHN 7.13,85
17 YANG Tao 杨涛 MC2 CHN CHN 7.16,78
18 LI Ye M30 CHN CHN 7.18,16
19 WEI Ao MA2 CHN CHN 7.19,73
20 WANG Qiang MN4 CHN CHN 7.20,63
21 GUO Zhiwen 国志文 MN2 CHN CHN 7.22,64
22 XU Peng (1991) 徐朋 MN2 CHN CHN 7.27,35
23 GUO Qiling MB1 CHN CHN 7.35,07

1000m Men 17 March 2013

Rank Name Country Time
1 XU Peng (1991) 徐朋 MN2 CHN CHN 1.12,75
2 MU Zhongsheng 牟钟声 MN2 CHN CHN 1.12,99
3 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MA1 CHN CHN 1.13,22 PR SB
4 WANG Chaoyu MN1 CHN CHN 1.13,32 SB
5 LI Xuefeng 李雪峰 MA1 CHN CHN 1.13,47
6 LYU Bo MB2 CHN CHN 1.13,64 PR SB
7 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN4 CHN CHN 1.14,28 PR SB
8 LIU Peng 刘鹏 MB2 CHN CHN 1.14,54 SB
9 CHEN Shengyu MSA CHN CHN 1.14,62
10 BAI Qiuming 白秋明 MA1 CHN CHN 1.14,71
11 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB1 CHN CHN 1.14,73 PR SB
12 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.14,88
13 SONG Xingyu MN4 CHN CHN 1.15,00
14 GUO Haoyu MN2 CHN CHN 1.15,07
15 LIU Siyang MN1 CHN CHN 1.15,30
16 LIN Haotian MA2 CHN CHN 1.15,38
17 LI Ye M30 CHN CHN 1.16,45
18 HUANG Yongtao 黄永涛 MB2 CHN CHN 1.40,83

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 17 March 2013

Rank Name Country Time
1 ZHANG Wenming MN1 CHN CHN 14.11,77 PR SB
2 TIAN Guojun MN4 CHN CHN 14.18,71
3 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN4 CHN CHN 14.24,06 SB
4 ZHANG Haiming MN1 CHN CHN 14.24,48 SB
5 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN1 CHN CHN 14.24,57 PR SB
6 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN3 CHN CHN 14.29,99 PR SB
7 FENG Jingnan MSA CHN CHN 14.30,56 SB
8 GUAN Yu MN3 CHN CHN 14.36,73
9 GUO Zhiwen 国志文 MN2 CHN CHN 14.46,59 SB
10 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA1 CHN CHN 14.48,52
11 LYU Bo MB2 CHN CHN 15.15,02

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names