2012 Star Han Cup

Shenyang (CHN) 18 - 19 February 2012 Source: sskating.com

1000m Men 19 February 2012

Rank Name Country Time
1 ZHANG Lifu M? CHN CHN 1.37,57 PR SB
2 LIU Yuancheng M? CHN CHN 1.37,91 PR SB
3 YAO Tianxiang M? CHN CHN 1.38,67 PR SB
4 JIN Chengquan M? CHN CHN 1.39,50 PR SB
5 LIU Jiangnan M? CHN CHN 1.39,72 PR SB
6 PO Zhexi M? CHN CHN 1.39,96 PR SB
7 JIN Zhenxiu M? CHN CHN 1.40,22 PR SB
8 XUAN Zhengnan M? CHN CHN 1.41,15 PR SB
9 ZHANG Dedian M? CHN CHN 1.41,31 PR SB
10 QUAN Chunzhu M? CHN CHN 1.42,36 PR SB
11 HAN Hongshi M? CHN CHN 1.42,55 PR SB
12 ZHANG Tianli 张天力 MYC CHN CHN 1.43,18 PR SB
13 CUI Taiyi M? CHN CHN 1.43,73 PR SB
14 LI Wanji M? CHN CHN 1.45,72 PR SB
15 CHEN Yuhe M? CHN CHN 1.46,00 PR SB
16 LI Tan M? CHN CHN 1.46,04 PR SB
17 LIANG Dafu M? CHN CHN 1.47,15 PR SB
18 JIN Qingshan M? CHN CHN 1.47,49 PR SB
19 LIU Wenxue M? CHN CHN 1.47,94 PR SB
20 LIU Enping M? CHN CHN 1.48,43 PR SB
21 LIU Guangning M? CHN CHN 1.48,44 PR SB
22 ZHANG Tao M? CHN CHN 1.48,59 PR SB
23 DONG Wenwu (1) M? CHN CHN 1.48,81 PR SB
24 CHI Zhangxu M? CHN CHN 1.48,82 PR SB
25 XU Gongzhi M? CHN CHN 1.48,89 PR SB
26 YANG Xuewen M? CHN CHN 1.49,57 PR SB
27 DONG Ping M? CHN CHN 1.50,05 PR SB
28 ZHANG Guangbin M? CHN CHN 1.50,30 PR SB
29 SONG Xijie M? CHN CHN 1.51,13 PR SB
30 LIU Shucheng M? CHN CHN 1.51,14 PR SB
31 LIN Xiongbiao M? CHN CHN 1.51,48 PR SB
32 JIANG Shilin M? CHN CHN 1.52,02 PR SB
33 QIAN Shenhai M? CHN CHN 1.52,16 PR SB
34 LIANG Zhihao 梁芷豪 MYC CHN CHN 1.52,40 PR SB
35 YU Shilong M? CHN CHN 1.52,64 PR SB
36 LIU Guojun M? CHN CHN 1.52,77 PR SB
37 DOU Hua M? CHN CHN 1.53,39 PR SB
38 PO Yourui M? CHN CHN 1.53,56 PR SB
39 LI Libing M? CHN CHN 1.53,65 PR SB
40 ZHOU Fengwen M? CHN CHN 1.53,82 PR SB
41 JIN Changfan M? CHN CHN 1.53,86 PR SB
42 XU Yuanzhe M? CHN CHN 1.54,05 PR SB
43 GUO Wenting M? CHN CHN 1.54,68 PR SB
44 HAN Bo (2) M? CHN CHN 1.54,93 PR SB
45 DU Hang M? CHN CHN 1.55,06 PR SB
46 JIANG Yi M? CHN CHN 1.55,53 PR SB
47 FU Zhenhua M? CHN CHN 1.55,83 PR SB
48 GAO Junshan M? CHN CHN 1.56,03 PR SB
49 ZHAO Zhenbang M? CHN CHN 1.56,15 PR SB
50 QIAO Zhigang M? CHN CHN 1.56,32 PR SB
51 HAN Zhiming M? CHN CHN 1.56,94 PR SB
52 WANG Baoren M? CHN CHN 1.57,46 PR SB
53 WANG Lisheng M? CHN CHN 1.57,59 PR SB
54 SUN Shengyu M? CHN CHN 1.58,39 PR SB
55 LIN Chengfan M? CHN CHN 1.59,19 PR SB
56 GAO Mingxin M? CHN CHN 1.59,51 PR SB
57 FENG Jialong M? CHN CHN 1.59,76 PR SB
58 WANG Xiaolong M? CHN CHN 2.00,03 PR SB
59 JIN Mingzhe M? CHN CHN 2.00,16 PR SB
60 JIANG Zhenglun M? CHN CHN 2.00,70 PR SB
61 WEN Xiangzhe M? CHN CHN 2.01,79 PR SB
62 SUN Haoyang 孙浩杨 MYC CHN CHN 2.01,82 PR SB
63 XU Dianling M? CHN CHN 2.01,88 PR SB
64 CHEN Jicai M? CHN CHN 2.01,95 PR SB
65 KANG Mingbao M? CHN CHN 2.02,61 PR SB
66 LI Houxue M? CHN CHN 2.02,67 PR SB
67 XIA Yangkun M? CHN CHN 2.02,94 PR SB
68 MA Shijun M? CHN CHN 2.03,07 PR SB
69 CUI Zheming M? CHN CHN 2.03,23 PR SB
70 LI Dongquan M? CHN CHN 2.04,02 PR SB
71 WU Xuezhong M? CHN CHN 2.05,05 PR SB
72 QU Guochao M? CHN CHN 2.05,33 PR SB
73 ZHU Shaozheng M? CHN CHN 2.05,69 PR SB
74 PAN Rui M? CHN CHN 2.06,22 PR SB
75 ZHANG Shibo M? CHN CHN 2.06,62 PR SB
76 LIU Wenbo 刘文博 M? CHN CHN 2.06,77 PR SB
77 YU Haichuan M? CHN CHN 2.07,08 PR SB
78 PU Zhengxi 朴政熹 MYD CHN CHN 2.09,30 PR SB
79 YAN Zhen M? CHN CHN 2.09,39 PR SB
80 LI Wenlong M? CHN CHN 2.09,50 PR SB
81 WANG Xizhu M? CHN CHN 2.10,62 PR SB
82 DONG Ziqi M? CHN CHN 2.10,91 PR SB
83 GUAN Xianyang M? CHN CHN 2.11,44 PR SB
84 DONG Runchen M? CHN CHN 2.12,35 PR SB
85 XIE Liquan M? CHN CHN 2.12,60 PR SB
86 LIU Pengcheng M? CHN CHN 2.12,71 PR SB
87 WANG Bingzhi M? CHN CHN 2.13,35 PR SB
88 QUAN Xianghe 权相赫 MYD CHN CHN 2.13,98 PR SB
89 MA Zisong M? CHN CHN 2.15,07 PR SB
90 LIAN Douri M? CHN CHN 2.15,18 PR SB
91 PENG Yuexi M? CHN CHN 2.16,47 PR SB
92 WU Shiqiang (2) M? CHN CHN 2.16,52 PR SB
93 TAO Hongting M? CHN CHN 2.16,57 PR SB
94 CUI Xiangxun M? CHN CHN 2.16,76 PR SB
95 WANG Shengjiang M? CHN CHN 2.17,97 PR SB
96 GUO Aiwei M? CHN CHN 2.18,43 PR SB
97 LI Xiangkui M? CHN CHN 2.19,12 PR SB
98 WANG Xuqi 王绪琦 MYE CHN CHN 2.19,96 PR SB
99 LIANG Haobo M? CHN CHN 2.20,22 PR SB
100 QIN Yingsui M? CHN CHN 2.20,24 PR SB
101 DONG Zhenlin M? CHN CHN 2.21,34 PR SB
102 QUAN Shiyuan 权世元 MYD CHN CHN 2.21,53 PR SB
103 JIN Shishan M? CHN CHN 2.21,98 PR SB
104 LIU Kaiwei M? CHN CHN 2.24,07 PR SB
105 SHI Gengcheng M? CHN CHN 2.24,33 PR SB
106 SONG Bailong M? CHN CHN 2.24,62 PR SB
107 CUI Chenglin MYD CHN CHN 2.24,89 PR SB
108 LI Danyang M? CHN CHN 2.28,02 PR SB
109 ZHAO Sihao M? CHN CHN 2.28,82 PR SB
110 LU Hetong M? CHN CHN 2.30,08 PR SB
111 LI Pu M? CHN CHN 2.32,21 PR SB
112 JIANG Bilun M? CHN CHN 2.33,04 PR SB
113 LIU Yifei M? CHN CHN 2.33,79 PR SB
114 MU Guangxi M? CHN CHN 2.34,27 PR SB
115 WEI Dachuan M? CHN CHN 2.36,89 PR SB
116 LIU Hanlin M? CHN CHN 2.37,00 PR SB
117 WANG Tingzhong M? CHN CHN 2.40,18 PR SB
118 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYF CHN CHN 2.40,60 PR SB
119 LI Hongxuan M? CHN CHN 2.41,49 PR SB
120 WANG Yuze M? CHN CHN 2.43,58 PR SB
121 LIU Qiushi M? CHN CHN 2.47,75 PR SB
122 YOU Zhongzhi M? CHN CHN 2.47,95 PR SB
123 WANG Yuang M? CHN CHN 2.50,66 PR SB
124 ZHAO Ziyao M? CHN CHN 2.51,71 PR SB
125 XIE Hancheng M? CHN CHN 3.01,63 PR SB
126 SU Yiming M? CHN CHN 3.01,86 PR SB
127 ZHANG Qinyu M? CHN CHN 3.04,58 PR SB
128 ZHANG Ximo M? CHN CHN 3.05,80 PR SB
129 WEN Haolin M? CHN CHN 3.07,57 PR SB
130 WANG Zhong M? CHN CHN 3.09,08 PR SB
131 LU Mingze M? CHN CHN 3.09,51 PR SB
132 WANG Letong M? CHN CHN 3.10,83 PR SB
133 HUANG Zijie M? CHN CHN 3.11,73 PR SB
134 ZHANG Dianwei M? CHN CHN 3.13,74 PR SB
135 ZHONG Shi M? CHN CHN 3.18,11 PR SB
136 PO Zhezhu M? CHN CHN 3.20,14 PR SB
137 WANG Chu M? CHN CHN 3.23,05 PR SB
138 QIAN Bingji M? CHN CHN 3.41,92 PR SB
DNS LI Dongyang M? CHN CHN DNS
DNS ZHI Zhaozheng M? CHN CHN DNS
DNS LI Yueyang M? CHN CHN DNS
DNS LI Dalun M? CHN CHN DNS
DNS ZHAO Sixiang 赵思翔 MYD CHN CHN DNS
DNS YU Mingxin M? CHN CHN DNS
DNS FENG Qiurui 冯秋瑞 MYF CHN CHN DNS
DNS LIU Haoxuan M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Zuhao M? CHN CHN DNS
DNS PEI Guodong 裴国栋 MYD CHN CHN DNS
DNS DU Wenbo M? CHN CHN DNS
DNS JIN Kaizhi 靳凯智 MYC CHN CHN DNS
DNS WANG Shichun M? CHN CHN DNS
DNS CHE Jingzhi M? CHN CHN DNS
DNS QIAO Zhiyuan M? CHN CHN DNS
DNS WANG Runbo M? CHN CHN DNS
DNS ZHENG Yaming M? CHN CHN DNS
DNS FENG Wenming M? CHN CHN DNS
DNS YANG Sen M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Qun M? CHN CHN DNS
DNS DUAN Cunqiang M? CHN CHN DNS
DNS LIU Yubei M? CHN CHN DNS
DNS CAI Yunpu M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN DNS
DNS YIN Jinzhe M? CHN CHN DNS
DNS XIN Yongzhu M? CHN CHN DNS
DNS JIN Longzhe M? CHN CHN DNS
DNS FU Zhongren M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Chunhua M? CHN CHN DNS
DNS LI Gang M? CHN CHN DNS
DNS ZHU Jiazhi M? CHN CHN DNS
DNS CHEN Yuchen M? CHN CHN DNS
DQ NAN Xiongzhi M? CHN CHN DQ
DQ XU Zhongshi M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names