2012 Star Han Cup

Shenyang (CHN) 18 - 19 February 2012 Source: sskating.com

500m Men 18 February 2012

Rank Name Country Time
1 TAN Chang MC1 CHN CHN 44,79
2 SONG Guanlin MYA CHN CHN 44,86 PR SB
3 WANG Haoran (1998) MYA CHN CHN 45,17 PR SB
4 CUI Zhibo 崔智博 MYA CHN CHN 47,04 PR SB
5 PO Zhexi M? CHN CHN 47,56 PR SB
6 LIU Jiangnan M? CHN CHN 47,93 PR SB
7 JIN Zhu M? CHN CHN 48,00 PR SB
8 DAI Liangzhi M? CHN CHN 48,25 PR SB
9 QUAN Chunzhu M? CHN CHN 48,57 PR SB
9 HAO Weiyi M? CHN CHN 48,57 PR SB
11 JIN Zhenxiu M? CHN CHN 48,66 PR SB
12 DONG Wenwu (2) M? CHN CHN 48,85 PR SB
13 JIN Chengquan M? CHN CHN 49,03 PR SB
14 XUAN Zhengnan M? CHN CHN 49,11 PR SB
15 AN Yunxiang M? CHN CHN 49,20 PR SB
16 ZHANG Lifu M? CHN CHN 49,24 PR SB
17 YAO Tianxiang M? CHN CHN 49,27 PR SB
18 LIU Jiji M? CHN CHN 49,30 PR SB
19 LIU Yuancheng M? CHN CHN 49,35 PR SB
20 LI Xuelin M? CHN CHN 49,36 PR SB
21 HAN Hongshi M? CHN CHN 49,48 PR SB
22 ZHUANG Wenjun M? CHN CHN 49,56 PR SB
23 JIANG Zhehao M? CHN CHN 49,62 PR SB
24 DING Puxin M? CHN CHN 49,70 PR SB
25 ZHANG Dedian M? CHN CHN 49,73 PR SB
26 YANG Zhiqiang M? CHN CHN 50,14 PR SB
27 ZHANG Tianli 张天力 MYC CHN CHN 50,17 PR SB
28 LI Qiaozhi 李乔治 MYA CHN CHN 50,38 PR SB
29 CHEN Zhen M? CHN CHN 50,45 PR SB
30 CUI Taiyi M? CHN CHN 50,48 PR SB
31 CAI Yunpu M? CHN CHN 50,58 PR SB
32 CHEN Yuhe M? CHN CHN 50,59 PR SB
33 WU Peizhe M? CHN CHN 50,63 PR SB
34 LIU Decai M? CHN CHN 50,80 PR SB
35 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MC1 CHN CHN 51,04 PR SB
36 CHEN Rishan M? CHN CHN 51,06 PR SB
37 LIU Hong M? CHN CHN 51,12 PR SB
38 LIU Enping M? CHN CHN 51,22 PR SB
39 BIAN Taicheng M? CHN CHN 51,71 PR SB
40 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 51,81 PR SB
41 LI Wanji M? CHN CHN 51,93 PR SB
42 JIANG Ke M? CHN CHN 52,03 PR SB
43 YANG Xuewen M? CHN CHN 52,19 PR SB
44 LI Tan M? CHN CHN 52,20 PR SB
45 HAN Fengyong M? CHN CHN 52,28 PR SB
46 XU Gongzhi M? CHN CHN 52,32 PR SB
47 LIU Guojun M? CHN CHN 52,55 PR SB
48 CHI Zhangxu M? CHN CHN 52,67 PR SB
49 LI Shugui M? CHN CHN 52,72 PR SB
50 YANG Shengbo M? CHN CHN 52,81 PR SB
51 MA Shijun M? CHN CHN 53,16 PR SB
52 SUN Shengyu M? CHN CHN 53,30 PR SB
53 JIANG Shilin M? CHN CHN 53,47 PR SB
54 XIA Peng M? CHN CHN 53,57 PR SB
55 XU Yuanzhe M? CHN CHN 53,67 PR SB
56 SONG Xijie M? CHN CHN 53,74 PR SB
57 LIN Xiongbiao M? CHN CHN 53,92 PR SB
58 LIANG Dafu M? CHN CHN 53,94 PR SB
59 DOU Hua M? CHN CHN 54,01 PR SB
60 DU Zhili M? CHN CHN 54,08 PR SB
61 WANG Lisheng M? CHN CHN 54,35 PR SB
61 XU Zhongshi M? CHN CHN 54,35 PR SB
61 KANG Ronghuai M? CHN CHN 54,35 PR SB
64 DONG Yiguang M? CHN CHN 54,42 PR SB
65 YU Shilong M? CHN CHN 54,44 PR SB
66 YU Bo (1) M? CHN CHN 54,49 PR SB
67 ZHANG Tao M? CHN CHN 54,63 PR SB
68 ZHANG Wenjiang M? CHN CHN 54,73 PR SB
69 MA Chuande M? CHN CHN 54,96 PR SB
70 WEI Bingshu M? CHN CHN 55,01 PR SB
71 LIANG Zhihao 梁芷豪 MYC CHN CHN 55,03 PR SB
72 LI Libing M? CHN CHN 55,05 PR SB
73 ZHANG Guangbin M? CHN CHN 55,12 PR SB
74 LIU Guangning M? CHN CHN 55,16 PR SB
75 FU Zhenhua M? CHN CHN 55,27 PR SB
76 LIN Chengfan M? CHN CHN 55,29 PR SB
77 GAO Junshan M? CHN CHN 55,65 PR SB
78 SUN Haoyang 孙浩杨 MYC CHN CHN 55,70 PR SB
79 ZHAO Lankai M? CHN CHN 55,90 PR SB
80 XIA Yangkun M? CHN CHN 56,11 PR SB
80 JIN Changfan M? CHN CHN 56,11 PR SB
82 ZHOU Fengwen M? CHN CHN 56,17 PR SB
83 JIN Qingshan M? CHN CHN 56,20 PR SB
84 WANG Mingfei M? CHN CHN 56,25 PR SB
85 WEN Xiangzhe M? CHN CHN 56,37 PR SB
86 ZHANG Zhenlong M? CHN CHN 56,46 PR SB
87 YIN Jinzhe M? CHN CHN 56,90 PR SB
88 GUO Wenting M? CHN CHN 57,02 PR SB
89 FENG Jialong M? CHN CHN 57,11 PR SB
90 DU Hang M? CHN CHN 57,16 PR SB
91 QUAN Xianghe 权相赫 MYD CHN CHN 57,30 PR SB
91 QIAO Zhigang M? CHN CHN 57,30 PR SB
93 WANG Baoren M? CHN CHN 57,32 PR SB
94 SHI Linhan M? CHN CHN 57,34 PR SB
95 JIANG Zhenglun M? CHN CHN 57,37 PR SB
96 ZHANG Zuojun M? CHN CHN 57,42 PR SB
97 XU Dianling M? CHN CHN 57,44 PR SB
98 ZHAO Zhenbang M? CHN CHN 57,47 PR SB
99 WANG Lixin (2) M? CHN CHN 57,70 PR SB
100 HAN Zhiming M? CHN CHN 57,75 PR SB
101 WANG Shichun M? CHN CHN 58,09 PR SB
102 JIANG Yi M? CHN CHN 58,28 PR SB
103 CHEN Jicai M? CHN CHN 58,39 PR SB
104 ZHANG Wenzhi M? CHN CHN 58,58 PR SB
105 RUAN Jie M? CHN CHN 58,95 PR SB
106 LI Dongquan M? CHN CHN 59,03 PR SB
107 XIN Yongzhu M? CHN CHN 59,07 PR SB
108 PAN Rui M? CHN CHN 59,17 PR SB
109 LI Houxue M? CHN CHN 59,22 PR SB
110 KANG Mingbao M? CHN CHN 59,58 PR SB
111 BO Yanlong M? CHN CHN 59,93 PR SB
112 LIU Weili M? CHN CHN 1.00,00 PR SB
113 LIU Jun M? CHN CHN 1.00,05 PR SB
114 ZHU Shaozheng M? CHN CHN 1.00,07 PR SB
115 QU Guochao M? CHN CHN 1.00,14 PR SB
116 GAO Mingxin M? CHN CHN 1.00,24 PR SB
117 WANG Xiaolong M? CHN CHN 1.00,33 PR SB
118 CHE Jingzhi M? CHN CHN 1.00,38 PR SB
119 JIN Longzhe M? CHN CHN 1.00,45 PR SB
120 YAN Zhen M? CHN CHN 1.00,46 PR SB
121 DONG Ping M? CHN CHN 1.00,49 PR SB
122 WANG Yuliang M? CHN CHN 1.00,70 PR SB
123 XU Guangyuan MYB CHN CHN 1.01,11 PR SB
124 LI Wenlong M? CHN CHN 1.01,30 PR SB
125 ZHANG Shibo M? CHN CHN 1.01,44 PR SB
126 QIAO Zhiyuan M? CHN CHN 1.01,47 PR SB
127 WANG Tingzhong M? CHN CHN 1.01,71 PR SB
128 LIU Wenbo 刘文博 M? CHN CHN 1.01,74 PR SB
129 LIAN Douri M? CHN CHN 1.01,78 PR SB
130 LIANG Haobo M? CHN CHN 1.01,88 PR SB
131 MA Zisong M? CHN CHN 1.02,27 PR SB
132 DONG Ziqi M? CHN CHN 1.03,19 PR SB
133 CUI Xiangxun M? CHN CHN 1.03,28 PR SB
134 TAO Hongting M? CHN CHN 1.04,00 PR SB
135 SONG Bailong M? CHN CHN 1.04,14 PR SB
136 WANG Bingzhi M? CHN CHN 1.04,18 PR SB
137 WANG Ming M? CHN CHN 1.04,46 PR SB
138 CUI Zheming M? CHN CHN 1.04,67 PR SB
139 DONG Zhenlin M? CHN CHN 1.04,70 PR SB
140 QUAN Shiyuan 权世元 MYD CHN CHN 1.05,10 PR SB
141 WU Shiqiang (1) M? CHN CHN 1.05,20 PR SB
141 LI Ke M? CHN CHN 1.05,20 PR SB
143 XIE Liquan M? CHN CHN 1.05,21 PR SB
144 NAN Xiongzhi M? CHN CHN 1.05,68 PR SB
145 JIN Shishan M? CHN CHN 1.05,72 PR SB
146 ZHANG Zuhao M? CHN CHN 1.05,88 PR SB
147 WANG Xizhu M? CHN CHN 1.06,01 PR SB
148 LI Xiangkui M? CHN CHN 1.06,17 PR SB
149 LI Mingyang M? CHN CHN 1.06,63 PR SB
150 WANG Shengjiang M? CHN CHN 1.06,85 PR SB
151 GUO Aiwei M? CHN CHN 1.07,12 PR SB
152 PENG Yuexi M? CHN CHN 1.07,17 PR SB
153 DONG Runchen M? CHN CHN 1.07,21 PR SB
153 WANG Runbo M? CHN CHN 1.07,21 PR SB
155 FU Zhongren M? CHN CHN 1.07,54 PR SB
156 CUI Chenglin MYD CHN CHN 1.07,59 PR SB
157 DU Yehao M? CHN CHN 1.08,86 PR SB
158 JIN Mingzhe M? CHN CHN 1.08,89 PR SB
159 HAN Bo (2) M? CHN CHN 1.09,38 PR SB
160 LIU Yifei M? CHN CHN 1.09,41 PR SB
161 PEI Guodong 裴国栋 MYD CHN CHN 1.09,51 PR SB
162 CHENG Yalin M? CHN CHN 1.09,52 PR SB
163 LI Dongyang M? CHN CHN 1.09,56 PR SB
164 PU Zhengxi 朴政熹 MYD CHN CHN 1.10,36 PR SB
165 LIU Kaiwei M? CHN CHN 1.10,90 PR SB
166 JIANG Bilun M? CHN CHN 1.11,17 PR SB
167 ZHANG Kaitian M? CHN CHN 1.11,20 PR SB
168 QIN Yingsui M? CHN CHN 1.11,22 PR SB
169 LI Danyang M? CHN CHN 1.11,87 PR SB
170 WU Haopeng M? CHN CHN 1.12,27 PR SB
171 GUAN Xianyang M? CHN CHN 1.12,85 PR SB
172 ZHANG Kun M? CHN CHN 1.13,55 PR SB
173 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYF CHN CHN 1.13,71 PR SB
174 LIU Pengcheng M? CHN CHN 1.13,98 PR SB
175 WANG Xuqi 王绪琦 MYE CHN CHN 1.14,00 PR SB
176 WANG Xuancheng M? CHN CHN 1.14,22 PR SB
177 WEI Dachuan M? CHN CHN 1.14,28 PR SB
178 DU Wenbo M? CHN CHN 1.14,48 PR SB
179 LIU Boyu M? CHN CHN 1.15,04 PR SB
180 LI Pu M? CHN CHN 1.16,01 PR SB
181 YOU Zhongzhi M? CHN CHN 1.16,63 PR SB
182 JIANG Siyuan M? CHN CHN 1.16,81 PR SB
183 ZHI Zhaozheng M? CHN CHN 1.16,99 PR SB
184 WANG Ziyi (1) M? CHN CHN 1.17,30 PR SB
185 MU Guangxi M? CHN CHN 1.17,54 PR SB
186 LI Yueyang M? CHN CHN 1.17,67 PR SB
187 LI Dalun M? CHN CHN 1.18,80 PR SB
188 CUI Chenhao M? CHN CHN 1.19,06 PR SB
189 LI Hongxuan M? CHN CHN 1.19,23 PR SB
190 ZHAO Ziyao M? CHN CHN 1.19,43 PR SB
191 WANG Yuze M? CHN CHN 1.19,83 PR SB
192 ZHAO Sihao M? CHN CHN 1.20,00 PR SB
193 ZHAO Sixiang 赵思翔 MYD CHN CHN 1.20,04 PR SB
194 LU Mingze M? CHN CHN 1.20,32 PR SB
195 MA Mingxuan M? CHN CHN 1.20,40 PR SB
196 HAN Rongguang M? CHN CHN 1.20,46 PR SB
197 WANG Huaibin M? CHN CHN 1.20,60 PR SB
198 XU Junhao M? CHN CHN 1.21,37 PR SB
199 GENG Haitao M? CHN CHN 1.21,48 PR SB
200 XIN Yueyuan M? CHN CHN 1.21,75 PR SB
201 LIU Qiushi M? CHN CHN 1.21,79 PR SB
202 YAO Yuhan M? CHN CHN 1.22,32 PR SB
203 WEN Haolin M? CHN CHN 1.23,06 PR SB
204 LI Rongrong M? CHN CHN 1.23,17 PR SB
205 HE Tiancheng M? CHN CHN 1.23,18 PR SB
206 WANG Yuang M? CHN CHN 1.23,77 PR SB
207 LU Hetong M? CHN CHN 1.23,78 PR SB
208 WANG Zhong M? CHN CHN 1.26,17 PR SB
209 LI Xu M? CHN CHN 1.28,30 PR SB
210 SHI Gengcheng M? CHN CHN 1.28,35 PR SB
211 ZHANG Qinyu M? CHN CHN 1.28,50 PR SB
212 ZHONG Shi M? CHN CHN 1.31,18 PR SB
213 WANG Letong M? CHN CHN 1.32,40 PR SB
214 ZHANG Xinyu M? CHN CHN 1.32,57 PR SB
215 PO Zhezhu M? CHN CHN 1.33,26 PR SB
216 LIU Hanlin M? CHN CHN 1.33,38 PR SB
217 XIE Hancheng M? CHN CHN 1.34,92 PR SB
218 WANG Chu M? CHN CHN 1.36,73 PR SB
219 DAN Ziyang M? CHN CHN 1.36,77 PR SB
220 JIN Fengyi M? CHN CHN 1.37,71 PR SB
221 LIANG Haoyan M? CHN CHN 1.40,78 PR SB
222 ZHAO Tianshuo M? CHN CHN 1.41,80 PR SB
223 QIAN Bingji M? CHN CHN 1.47,42 PR SB
224 DI Zhaowen M? CHN CHN 1.48,35 PR SB
225 HE Pengze M? CHN CHN 1.53,08 PR SB
226 MA Chuntao M? CHN CHN 1.54,01 PR SB
227 LI Yuncong M? CHN CHN 1.54,93 PR SB
228 ZHANG Guanxin M? CHN CHN 1.59,29 PR SB
229 KAN Yichen M? CHN CHN 2.00,47 PR SB
230 WANG Xiaoqian M? CHN CHN 2.03,52 PR SB
231 WU Mingyu M? CHN CHN 2.10,62 PR SB
232 ZHANG Ximo M? CHN CHN 2.10,75 PR SB
233 ZHANG Zuming (1) M? CHN CHN 2.18,77 PR SB
DNS WANG Yihe M? CHN CHN DNS
DNS WANG Guanjie M? CHN CHN DNS
DNS GAO Tianyang M? CHN CHN DNS
DNS YU Haichuan M? CHN CHN DNS
DNS WU Shiqiang (2) M? CHN CHN DNS
DNS SU Yiming M? CHN CHN DNS
DNS YU Mingxin M? CHN CHN DNS
DNS FENG Qiurui 冯秋瑞 MYF CHN CHN DNS
DNS LIU Haoxuan M? CHN CHN DNS
DNS JIN Kaizhi 靳凯智 MYC CHN CHN DNS
DNS LIN Haidong M? CHN CHN DNS
DNS LIU Mingxin M? CHN CHN DNS
DNS PO Yourui M? CHN CHN DNS
DNS ZHENG Yaming M? CHN CHN DNS
DNS FENG Wenming M? CHN CHN DNS
DNS YANG Sen M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Qun M? CHN CHN DNS
DNS DUAN Cunqiang M? CHN CHN DNS
DNS LIU Yubei M? CHN CHN DNS
DNS LIU Wenxue M? CHN CHN DNS
DNS DONG Wenwu (1) M? CHN CHN DNS
DNS QIAN Shenhai M? CHN CHN DNS
DNS WU Xuezhong M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Chunhua M? CHN CHN DNS
DNS LI Gang M? CHN CHN DNS
DNS ZHU Jiazhi M? CHN CHN DNS
DNS CHEN Yuchen M? CHN CHN DNS
DNS JIN Guangguo M? CHN CHN DNS
DNS CHEN Yongyue M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Fulin M? CHN CHN DNS
DNS TIAN Hong M? CHN CHN DNS
DNS LI Yunshan M? CHN CHN DNS
DNS YAO Jun M? CHN CHN DNS
DNS ZHOU Yong M? CHN CHN DNS
DNS DONG Guibin M? CHN CHN DNS
DNS SONG Weihong M? CHN CHN DNS
DNS MA Guang M? CHN CHN DNS
DNS MO Fengkui M? CHN CHN DNS
DNS KANG Ronghuan M? CHN CHN DNS
DQ ZHANG Anjun M? CHN CHN DQ
DQ HUANG Zijie M? CHN CHN DQ
DQ ZHANG Dianwei M? CHN CHN DQ
DQ LIU Shucheng M? CHN CHN DQ
DQ PEI Hongyi M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names