2012 Star Han Cup

Shenyang (CHN) 18 - 19 February 2012 Source: sskating.com

1000m Women 18 February 2012

Rank Name Country Time
1 PO Wenfeng L? CHN CHN 1.46,85 PR SB
2 CHEN Limei L? CHN CHN 1.47,79 PR SB
3 JIN Zhenlan L? CHN CHN 1.48,65 PR SB
4 LI Shunyu L? CHN CHN 1.52,20 PR SB
5 GAO Tiantian (2001) LYC CHN CHN 1.54,81 PR SB
6 CHEN Xinyang L? CHN CHN 1.55,24 PR SB
7 JIN Bowen L? CHN CHN 1.59,96 PR SB
8 LIU Qianru L? CHN CHN 2.00,75 PR SB
9 ZHANG Chuyi L? CHN CHN 2.01,64 PR SB
10 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 2.01,69 PR SB
11 WANG Miao L? CHN CHN 2.03,65 PR SB
12 REN Yu LYE CHN CHN 2.04,04 PR SB
13 ZHANG Miao L? CHN CHN 2.04,21 PR SB
14 CUI Xiuxian 崔秀显 LYE CHN CHN 2.04,81 PR SB
15 TIAN Xuchen L? CHN CHN 2.06,41 PR SB
16 JIANG Shunyu L? CHN CHN 2.06,61 PR SB
17 WEN Xichen L? CHN CHN 2.06,73 PR SB
18 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 2.08,50 PR SB
19 WANG Ying L? CHN CHN 2.08,72 PR SB
20 GU Wu 谷午 LYE CHN CHN 2.09,41 PR SB
21 SUN Haiting L? CHN CHN 2.10,67 PR SB
22 CHEN Peirou L? CHN CHN 2.15,92 PR SB
23 SHENG Jinhui L? CHN CHN 2.16,38 PR SB
24 ZHAO Ziyu LYE CHN CHN 2.17,24 PR SB
25 ZHANG Yujin L? CHN CHN 2.23,97 PR SB
26 YU Han (1) L? CHN CHN 2.27,37 PR SB
27 LONG Yuxiang L? CHN CHN 2.27,67 PR SB
28 ZHANG Yuqing L? CHN CHN 2.31,08 PR SB
29 LIU Jifei L? CHN CHN 2.32,17 PR SB
30 SONG Jiayi L? CHN CHN 2.34,06 PR SB
31 CUI Shuping L? CHN CHN 2.37,61 PR SB
32 FU Xin L? CHN CHN 2.39,91 PR SB
33 HUANG Fujiaqi LYD CHN CHN 2.42,38 PR SB
34 XIN Xin L? CHN CHN 2.44,01 PR SB
35 XIA Xinliang L? CHN CHN 2.46,50 PR SB
36 MA Yitong L? CHN CHN 2.47,09 PR SB
37 WANG Bohe L? CHN CHN 2.55,57 PR SB
38 SUN Lijuan (1) L? CHN CHN 2.57,20 PR SB
DNS WANG Jiazhen L? CHN CHN DNS
DNS LIU Siyang L? CHN CHN DNS
DNS LI Nan L? CHN CHN DNS
DNS WAN Siyu L? CHN CHN DNS
DNS JIN Jiaqi L? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Zhiqian L? CHN CHN DNS
DNS DU Xiaopeng 杜晓鹏 LYC CHN CHN DNS
DNS GAO Tiantian (2) L? CHN CHN DNS
DNS LIU Yuxin L? CHN CHN DNS
DNS PO Meiji L? CHN CHN DNS
DNS SUN Lijuan (2) L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names