China League Cup 3

Changchun (CHN) 3 - 4 November 2007

1500m Men 3 November 2007

Rank Name Country Time
1 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 1.52,65 SB
2 SONG Xingyu MA1 CHN CHN 1.54,39 NRJ PR SB
3 YANG Ming MA2 CHN CHN 1.54,98 PR SB
4 CHEN Zengqiang MA2 CHN CHN 1.55,31 SB
5 LI Changyu MSA CHN CHN 1.55,53 SB
6 YAN Chao MN2 CHN CHN 1.55,55 SB
7 SUN Longjiang 孙龙将 MC2 CHN CHN 1.55,75 PR SB
8 SI Yujie MA2 CHN CHN 1.55,98 PR SB
9 ZHENG Jinzhe MN4 CHN CHN 1.56,27 SB
10 LI Hongyan MA1 CHN CHN 1.56,51 PR SB
11 ZHAO Sibo MN1 CHN CHN 1.57,74 PR SB
12 LIU Jia (1988) MA2 CHN CHN 1.57,75 SB
13 REN Zhenhua MA2 CHN CHN 1.58,01 SB
14 ZHAO Zhenbao MC2 CHN CHN 1.58,33 SB
15 ZHOU Yuqing MA1 CHN CHN 1.58,38 PR SB
16 CHEN Yu MB1 CHN CHN 1.58,47
17 LI Bailin 李佰林 MC2 CHN CHN 1.58,66 SB
18 FENG Jingnan MA2 CHN CHN 1.58,77 PR SB
19 XIE Peng (1992) MC2 CHN CHN 1.58,78 PR SB
20 ZHANG Wenming MC2 CHN CHN 1.58,80 SB
21 XIONG Zheng MN2 CHN CHN 1.58,81 SB
22 WANG Rongda MN1 CHN CHN 1.58,89 PR SB
23 ZHENG Ronghao MC2 CHN CHN 1.59,19 PR SB
24 LIU Zhuang MN4 CHN CHN 1.59,39 PR SB
25 MU Zhongsheng 牟钟声 MB1 CHN CHN 1.59,61 SB
26 ZHAO Changming MC2 CHN CHN 1.59,66 SB
27 GUAN Yu MB2 CHN CHN 2.00,12 PR SB
28 LI Chunlong MN1 CHN CHN 2.00,22 PR SB
29 XIA Liangwei MC1 CHN CHN 2.00,33 SB
30 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MA1 CHN CHN 2.00,58 PR SB
31 WANG Qiang MA1 CHN CHN 2.00,76 SB
32 DING Siyang 丁思杨 MC2 CHN CHN 2.00,79 PR SB
32 HU Zhiqiang (1992) MC2 CHN CHN 2.00,79 SB
34 LI Huae (1987) MN2 CHN CHN 2.00,94 PR SB
35 ZHENG Chunbo MB2 CHN CHN 2.01,03 SB
36 LI Bing (1992) MC2 CHN CHN 2.01,51 SB
37 GAO Wenyu MA1 CHN CHN 2.01,69 SB
38 FENG Jianlong MC1 CHN CHN 2.01,79 SB
39 CHEN Shengyu MA2 CHN CHN 2.02,07 SB
40 CHEN Zhi MSA CHN CHN 2.02,08
41 LIN Haotian MC1 CHN CHN 2.02,19 PR SB
42 ZHANG Lei MA2 CHN CHN 2.02,70 PR SB
43 GAO Dafeng MB2 CHN CHN 2.02,86 SB
44 LIU Yan (1992) MC2 CHN CHN 2.02,88 PR SB
45 JIN Xingyang MB1 CHN CHN 2.03,48 PR SB
46 WANG Kun MN4 CHN CHN 2.04,35 SB
47 SHEN Lin MA2 CHN CHN 2.04,48 PR SB
48 YANG Ziqing MC2 CHN CHN 2.04,51 SB
49 LIU Zhanlin MB2 CHN CHN 2.04,64 PR SB
50 LIU Tiansheng MB2 CHN CHN 2.05,21 SB
51 ZHANG Hongliang MB1 CHN CHN 2.06,33 SB
51 LI Nan MC2 CHN CHN 2.06,33 PR SB
53 LI Haolong MC2 CHN CHN 2.06,61 SB
54 YU Hongyao MB1 CHN CHN 2.06,87 SB
55 KAN Baoliang MA2 CHN CHN 2.06,92 PR SB
56 WANG Yong MC2 CHN CHN 2.07,05 PR SB
57 LIU Yang (1992) MC2 CHN CHN 2.07,10 SB
58 QIN Nan MB2 CHN CHN 2.07,14 PR SB
58 LI Xiaofeng MC2 CHN CHN 2.07,14 SB
60 YANG Fan (1979) MSA CHN CHN 2.07,22 PR SB
61 JIANG Sen MC1 CHN CHN 2.07,26 SB
62 ZHAO Lei (1992) 赵雷 MC2 CHN CHN 2.07,35 SB
63 TIAN Yumeng MB2 CHN CHN 2.07,53 SB
64 MA Chao (1991) MB2 CHN CHN 2.07,66 SB
65 GUO Zhiwen 国志文 MB1 CHN CHN 2.07,99 PR SB
66 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MC1 CHN CHN 2.08,22 PR SB
67 LI Qiutong MC1 CHN CHN 2.08,28 SB
68 ZHAO Honghan MC2 CHN CHN 2.08,47 PR SB
68 ZHOU Shengkai MA2 CHN CHN 2.08,47 PR SB
70 HE Yongxin MA2 CHN CHN 2.08,62 PR SB
71 GUAN Dianhe MN1 CHN CHN 2.08,71 SB
72 LIU Hao (1993) MC1 CHN CHN 2.08,96 PR SB
73 DONG Ming MB1 CHN CHN 2.09,19 PR SB
74 MA Xiaoyu MC2 CHN CHN 2.09,39 PR SB
75 LIU Xinping MB1 CHN CHN 2.09,43 SB
76 WANG Jianfeng MC2 CHN CHN 2.09,66 SB
77 LI Ji MB1 CHN CHN 2.09,90 SB
78 WEI Donghe MC2 CHN CHN 2.10,05 PR SB
79 LI Yang (1996) MYB CHN CHN 2.10,11 SB
80 ZHANG Weihao MC2 CHN CHN 2.10,73 SB
81 YANG Lipan MA2 CHN CHN 2.10,74 SB
82 ZHANG Yonghan MB1 CHN CHN 2.10,81 PR SB
83 MA Yue (1991) MB1 CHN CHN 2.10,98 PR SB
84 WU Bocheng MB2 CHN CHN 2.11,14 SB
85 WANG Chaoyu MC2 CHN CHN 2.11,15 PR SB
86 ZHANG Jinming MC1 CHN CHN 2.11,32 PR SB
87 BAI Fan M? CHN CHN 2.11,96 PR SB
88 GENG Lingcong MC1 CHN CHN 2.12,06 PR SB
89 WANG Wen MYA CHN CHN 2.12,14 SB
90 KE Jiaxin MC1 CHN CHN 2.12,31 PR SB
91 MENG Qingxin MC2 CHN CHN 2.13,45 PR SB
92 MENG Xiangyu MC1 CHN CHN 2.13,55 PR SB
93 ZHANG Liu MC2 CHN CHN 2.13,96 PR SB
94 YUAN Chao M? CHN CHN 2.14,09 PR SB
95 DONG Wenlong MC1 CHN CHN 2.15,31 PR SB
96 GUO Haoyu MB1 CHN CHN 2.15,84 PR SB
97 CONG Bochen 丛搏辰 MC2 CHN CHN 2.16,12 PR SB
98 YU Yunchao 于云超 MB1 CHN CHN 2.17,02 PR SB
99 TIAN Yu 田宇 MC1 CHN CHN 2.17,43 PR SB
100 HAO Shuai MC2 CHN CHN 2.19,22 PR SB
101 YANG Zhenjiang 杨镇江 MSA CHN CHN 2.20,09 PR SB
102 YU Yuan MC2 CHN CHN 2.23,70 PR SB
103 DONG Chen MC2 CHN CHN 2.30,76 PR SB
DNF LI Lin (1990) MB2 CHN CHN DNF
DQ WU Anchao MB2 CHN CHN DQ
DQ LIANG Xiufeng MN2 CHN CHN DQ

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names