China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

1000m Men 10 November 2023

Rank Name Country Time
1 LIAN Ziwen 廉子文 MSA CHN CHN 1.11,16
2 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.11,89
3 CHEN Lei 陈磊 MN1 CHN CHN 1.12,09
4 XIAO Jinbao 肖金宝 MN2 CHN CHN 1.12,20
5 LIANG Zhihao 梁芷豪 MN4 CHN CHN 1.12,55
6 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MN2 CHN CHN 1.12,60
7 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.12,79
8 QUAN Xianghe 权相赫 MN3 CHN CHN 1.12,94
9 YANG Hanzhi 杨汉志 MN4 CHN CHN 1.12,95
10 GU Aofeng 谷傲峰 MN4 CHN CHN 1.13,09
11 LYU Shuai 吕帅 MN1 CHN CHN 1.13,16
12 HAN Xihao 韩锡昊 MSA CHN CHN 1.13,25
13 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN4 CHN CHN 1.13,28
14 TAN Sheng 谭昇 MN4 CHN CHN 1.13,37
15 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 1.13,47 SB
16 WANG Zilong 王子龙 MN3 CHN CHN 1.13,53
17 DUAN Quanzheng 段权政 MN4 CHN CHN 1.13,67
18 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN4 CHN CHN 1.13,71
19 MA Xiaochun 马晓春 MN1 CHN CHN 1.13,78
20 QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 1.13,94
21 ZHANG Hangrui 张航瑞 MN3 CHN CHN 1.13,96
22 XUE Zhiwen 薛智文 MN1 CHN CHN 1.14,00
23 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MN3 CHN CHN 1.14,16
24 ZHANG Guoqiang 张国强 MN3 CHN CHN 1.14,24
25 YANG Tianyi 杨添翼 MN4 CHN CHN 1.14,59
26 MAO Tianze 毛天泽 MSA CHN CHN 1.14,61
27 MA Xingguang 马兴光 M30 CHN CHN 1.14,75
28 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 1.14,84
29 XUE Kepeng 薛克鹏 MN1 CHN CHN 1.15,05
30 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MN1 CHN CHN 1.15,09
31 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MSA CHN CHN 1.15,31 SB
32 ZHANG Jian (2002) 张健 MN3 CHN CHN 1.15,38
33 LIU Xu (2001) 刘旭 MN3 CHN CHN 1.15,64
34 LIU Shuangfeng 刘双峰 MN4 CHN CHN 1.15,84
35 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 1.15,86
36 GE Bangxi 葛帮喜 MN3 CHN CHN 1.15,94
37 JIN Kaizhi 靳凯智 MN4 CHN CHN 1.15,97
38 LIU Xu (2) 刘旭 M? CHN CHN 1.16,58
39 WANG Xuqi 王绪琦 MN2 CHN CHN 1.16,63
40 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.16,75 SB
41 WANG Bo (2001) 王博 MN4 CHN CHN 1.16,99(3) SB
42 DONG Hao (2004) 董浩 MN1 CHN CHN 1.16,99(6)
43 LIU Zehao 刘泽昊 MN3 CHN CHN 1.17,01
44 WANG Yongxiang 王永祥 MN1 CHN CHN 1.17,22
45 ZHAO Junjie 赵俊杰 MA2 CHN CHN 1.17,36
46 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 1.17,56
47 ZHU Shuilong 朱水龙 MN1 CHN CHN 1.17,90
48 MO Huixu 么慧旭 MN2 CHN CHN 1.18,24
49 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.19,25 SB
50 LI Chunlei 李春雷 MN1 CHN CHN 1.19,57 SB
51 FENG Qiurui 冯秋瑞 MN1 CHN CHN 1.22,03
DQ JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN DQ

SB - Season Best

Native Language Names