China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

1000m Women - Junior 12 November 2023

Rank Name Country Time
1 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 1.21,90 PR SB
2 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 1.21,97 PR SB
3 WANG Mengyuan 王梦缘 LA1 CHN CHN 1.22,12
4 YU Shihui 于诗惠 LA1 CHN CHN 1.22,18
5 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB2 CHN CHN 1.22,31
6 SHU Xueer 舒雪儿 LB2 CHN CHN 1.22,76
7 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 1.23,02
8 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 1.23,19
9 DAI Wenjie 戴文洁 LA1 CHN CHN 1.23,20
10 WANG Yingying 王莹莹 LA2 CHN CHN 1.23,40
11 ZHAO Yitong 赵艺童 LA1 CHN CHN 1.23,47
12 XIA Ziqi 夏子淇 LA1 CHN CHN 1.23,59 SB
13 JIANG Xin 江鑫 LA2 CHN CHN 1.23,73
14 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 1.24,38
15 GU Yanqing 顾艳青 LB2 CHN CHN 1.25,06
16 QU Ping 曲萍 LB1 CHN CHN 1.25,18
17 YU Xin 于鑫 LA2 CHN CHN 1.25,23 PR SB
18 LIU Ge 刘格 LB1 CHN CHN 1.25,24
19 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 1.25,34
20 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 1.25,55 PR SB
21 QIU Xiuying 邱秀莹 LB1 CHN CHN 1.25,56
22 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB2 CHN CHN 1.25,68
23 SHAO Shiqian 邵世倩 LA1 CHN CHN 1.26,27
24 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 1.26,28
25 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 LB1 CHN CHN 1.27,32
26 QI Zhenyue 祁珍玥 LB1 CHN CHN 1.27,35
27 LI Jiadi 李佳娣 LA1 CHN CHN 1.27,67(1)
28 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 1.27,67(7) PR SB
29 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LA2 CHN CHN 1.27,72
30 WANG Yuzhi 王羽芝 LB1 CHN CHN 1.27,94
31 QIN Liulian 秦浏莲 L? CHN CHN 1.28,82
32 ZHANG Xinyue 张馨月 LA2 CHN CHN 1.29,02
33 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 1.29,16 PR SB
34 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 1.29,17
35 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 1.29,54
36 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 1.29,70
37 ZHOU Beicong 周贝聪 LB1 CHN CHN 1.29,78
38 CHENG Shijiao 程世娇 LB1 CHN CHN 1.29,81
39 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 1.30,04
40 YOU Liyuan 由力元 LB1 CHN CHN 1.30,74
41 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 1.30,83(4)
42 ZHAO Wenhan 赵文涵 LB1 CHN CHN 1.30,83(8)
43 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 1.30,85
44 LI Shuo (2007) 李烁 L? CHN CHN 1.30,96
45 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 1.31,02
46 LIU Zhihan (2) 刘枳含 L? CHN CHN 1.31,04
47 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 1.31,14
48 XING Tongyan 邢桐妍 LB1 CHN CHN 1.31,48
49 SUI Fujia 隋孚嘉 LB1 CHN CHN 1.31,59
50 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 1.31,72
51 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 1.31,83
52 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 1.32,27
53 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 1.32,41
54 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 1.32,91
55 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 1.33,13
56 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 1.34,27 SB
57 BAI Xueying 白雪莹 L? CHN CHN 1.34,45
58 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 1.34,55
59 SUN Rui (2) 孙睿 L? CHN CHN 1.35,07
60 LI Mengyu 李梦雨 L? CHN CHN 1.35,60
61 LI Anqi 李安琪 L? CHN CHN 1.39,15
62 ZHAO Xin (5) 赵昕 L? CHN CHN 1.39,43

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names