China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

3000m Women - Junior 11 November 2023

Rank Name Country Time
1 TAI Zhien 太智恩 LB2 CHN CHN 4.21,53 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LA2 CHN CHN 4.27,38 SB
3 WANG Mengyuan 王梦缘 LA1 CHN CHN 4.28,26 SB
4 SHU Xueer 舒雪儿 LB2 CHN CHN 4.29,80 PR SB
5 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 4.29,81 PR SB
6 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 4.30,11 SB
7 JIANG Xin 江鑫 LA2 CHN CHN 4.30,16 PR SB
8 WANG Yimin 王艺敏 LA1 CHN CHN 4.31,42 PR SB
9 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA2 CHN CHN 4.31,87 SB
10 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA2 CHN CHN 4.33,76 SB
11 WANG Yuxuan (2007) 王禹萱 LB2 CHN CHN 4.33,88 PR SB
12 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 4.35,20 PR SB
13 LIU Yunqi 刘昀琪 LB2 CHN CHN 4.35,76 SB
14 QU Ping 曲萍 LB1 CHN CHN 4.35,98 PR SB
15 ZHAO Yitong 赵艺童 LA1 CHN CHN 4.37,00 PR SB
16 SU Mo 苏墨 LA2 CHN CHN 4.38,29 SB
17 TONG Yilin 佟怡琳 LB1 CHN CHN 4.38,71 PR SB
18 XU Leyi 许乐怡 LB2 CHN CHN 4.38,88 SB
19 NI Huaqing 倪华青 LB2 CHN CHN 4.38,95 SB
20 LI Jiadi 李佳娣 LA1 CHN CHN 4.39,02 PR SB
21 ZHU Ying 朱莹 LB2 CHN CHN 4.39,98 PR SB
22 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 4.40,02 PR SB
23 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 4.41,68 PR SB
24 DAI Wenjie 戴文洁 LA1 CHN CHN 4.42,03 SB
25 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 4.42,09 PR SB
26 JIN Xiuzhen 金秀真 LA2 CHN CHN 4.42,51 SB
27 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 4.42,56 PR SB
28 ZHANG Rui 张睿 LB1 CHN CHN 4.43,14 PR SB
29 FEI Tianfeng 费天凤 LB1 CHN CHN 4.43,38 PR SB
30 XIN Yuxin 信雨馨 LB2 CHN CHN 4.44,48 SB
31 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 4.44,67 PR SB
32 SHAO Shiqian 邵世倩 LA1 CHN CHN 4.44,84 SB
33 LIU Yixuan 刘义璇 LA1 CHN CHN 4.45,33 PR SB
34 WANG Yuzhi 王羽芝 LB1 CHN CHN 4.45,67 PR SB
35 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 4.45,88 PR SB
36 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 4.46,06 SB
37 QIU Xiuying 邱秀莹 LB1 CHN CHN 4.46,60 PR SB
38 CHENG Shijiao 程世娇 LB1 CHN CHN 4.47,60 PR SB
39 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 4.50,04 PR SB
40 WANG Xiangqi 王湘淇 L? CHN CHN 4.53,50 PR SB
41 BAI Xueying 白雪莹 L? CHN CHN 4.54,71 PR SB
42 LI Xiang (2006) LB2 CHN CHN 4.54,79 PR SB
43 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 4.55,38 PR SB
44 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 4.57,79
45 CHEN Sitong 陈思彤 L? CHN CHN 4.58,00 SB
46 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 4.58,12 PR SB
47 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 4.58,22 PR SB
48 YU Xin 于鑫 LA2 CHN CHN 4.58,44 SB
49 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 4.59,61 PR SB
50 QI Zhenyue 祁珍玥 LB1 CHN CHN 4.59,73
51 LIU Ge 刘格 LB1 CHN CHN 5.00,82 SB
52 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 LB1 CHN CHN 5.01,30 SB
53 YOU Liyuan 由力元 LB1 CHN CHN 5.02,11
54 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 5.02,36
55 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 5.05,37 SB
56 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 5.05,95 PR SB
57 SUI Fujia 隋孚嘉 LB1 CHN CHN 5.07,70
58 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 5.08,25 PR SB
59 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 5.11,86 SB
60 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 5.14,07 SB
61 LI Anqi 李安琪 L? CHN CHN 5.17,71 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names