China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Women - Junior 10 November 2023

Rank Name Country Time
1 WANG Yingying 王莹莹 LA2 CHN CHN 39,73
2 YU Shihui 于诗惠 LA1 CHN CHN 40,03
3 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 40,54
4 XIN Yuxin 信雨馨 LB2 CHN CHN 40,69
5 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB2 CHN CHN 40,82
6 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 41,01
7 WANG Mengyuan 王梦缘 LA1 CHN CHN 41,47
8 LIU Yunqi 刘昀琪 LB2 CHN CHN 41,50
9 XIA Ziqi 夏子淇 LA1 CHN CHN 41,52(4) SB
10 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 41,52(8)
11 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 41,55
12 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB2 CHN CHN 41,59
13 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 41,61
14 SHEN Shuhan 申书菡 LB1 CHN CHN 41,64 SB
15 DAI Wenjie 戴文洁 LA1 CHN CHN 41,71
16 GU Yanqing 顾艳青 LB2 CHN CHN 41,88
17 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 LB1 CHN CHN 42,19 PR SB
18 ZHANG Xinyue 张馨月 LA2 CHN CHN 42,22
19 QIU Xiuying 邱秀莹 LB1 CHN CHN 42,28
20 ZHAO Yitong 赵艺童 LA1 CHN CHN 42,31
21 LIU Ge 刘格 LB1 CHN CHN 42,50
22 ZHOU Beicong 周贝聪 LB1 CHN CHN 42,63
23 JIANG Jiamin 姜佳敏 LB1 CHN CHN 42,69
24 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 42,90(7)
25 YU Xin 于鑫 LA2 CHN CHN 42,90(8) PR SB
26 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 42,94
27 ZHAO Wenhan 赵文涵 LB1 CHN CHN 42,97
28 JIN Xiuzhen 金秀真 LA2 CHN CHN 43,05 SB
29 SHU Xueer 舒雪儿 LB2 CHN CHN 43,06
30 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 43,11(5)
31 QU Ping 曲萍 LB1 CHN CHN 43,11(9)
32 ZHANG Rui 张睿 LB1 CHN CHN 43,21
33 TONG Yilin 佟怡琳 LB1 CHN CHN 43,78 PR SB
34 QIN Liulian 秦浏莲 L? CHN CHN 43,82
35 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 43,91
36 XING Tongyan 邢桐妍 LB1 CHN CHN 44,09
37 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 44,10
38 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 44,18
39 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 44,20
40 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LA2 CHN CHN 44,22
41 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 44,24
42 HOU Jundan 侯俊丹 LA1 CHN CHN 44,30
43 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 44,38 PR SB
44 QI Zhenyue 祁珍玥 LB1 CHN CHN 44,43
45 WANG Yuzhi 王羽芝 LB1 CHN CHN 44,50
46 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 44,56
47 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 44,57
48 CHENG Shijiao 程世娇 LB1 CHN CHN 44,61
49 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 44,62
50 LI Shuo (2007) 李烁 L? CHN CHN 44,65
51 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 44,81
52 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 44,86
53 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 45,04
54 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 45,09
55 LIU Zhihan (2) 刘枳含 L? CHN CHN 45,16
56 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 45,21
57 ZHAO Xin (5) 赵昕 L? CHN CHN 45,25
58 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 45,40
59 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 45,63
60 SUI Fujia 隋孚嘉 LB1 CHN CHN 45,77 PR SB
61 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 45,97
62 YU Haixin 于海鑫 L? CHN CHN 46,02 PR SB
63 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 46,44
64 SUN Rui (2) 孙睿 L? CHN CHN 46,52
65 LI Anqi 李安琪 L? CHN CHN 47,49

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names