China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

Mass Start (16 laps) Semifinal A Men 12 November 2023

Rank Name Country Time Points
1 WANG Zhengyang 王正阳 MN1 CHN CHN 8.10,80 60
2 YANG Hanzhi 杨汉志 MN4 CHN CHN 8.11,14 40
3 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MN2 CHN CHN 8.11,77 22
4 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 8.12,31 11
5 QUAN Xianghe 权相赫 MN3 CHN CHN 8.11,89 10
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN4 CHN CHN 8.17,92 5
7 YANG Xin 杨鑫 MN2 CHN CHN 8.12,41 3
8 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 MN1 CHN CHN 8.12,43 3
9 ZHANG He 张鹤 MN3 CHN CHN 8.37,27 1
10 HU Xiaoyu 胡晓宇 M? CHN CHN 8.13,04
11 XING Bo 邢博 MN3 CHN CHN 8.13,40
12 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 8.33,67
13 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MN3 CHN CHN
14 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN4 CHN CHN
15 WU Bohan 吴泊涵 M? CHN CHN
16 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN

Native Language Names