China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Men - Junior 11 November 2023

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MA2 CHN CHN 36,26
2 ZHANG Jian (2005) 张建 MA2 CHN CHN 36,28
3 PU Jiahao 蒲家豪 MA2 CHN CHN 37,03
4 YANG Fengzhao 杨丰肇 MA2 CHN CHN 37,28
5 ZHANG Wanli 张万里 MB2 CHN CHN 37,29
6 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 MA1 CHN CHN 37,32
7 CAO Jingqi 曹景琦 MA2 CHN CHN 37,44
8 ZHU Qiwen 朱启文 MA2 CHN CHN 37,58
9 QU Yanbo 曲艳博 MA2 CHN CHN 37,59
10 ZHANG Yiqiang 张一强 MA1 CHN CHN 37,65
11 WANG Bingwang 王炳旺 MA2 CHN CHN 37,66(2)
12 LING Feng 凌峰 MB1 CHN CHN 37,66(3)
13 SHI Weiqiang 石伟强 MA1 CHN CHN 37,68
14 LI Shi 李仕 MA1 CHN CHN 37,72
15 DING Zihao 丁子皓 MA1 CHN CHN 37,81
16 CAO Jingze 曹景泽 MB2 CHN CHN 37,82
17 GONG Shipeng 宫世鹏 MA2 CHN CHN 37,85
18 HUANG Shiyi 黄石屹 MB2 CHN CHN 37,88
19 PAN Baoshuo 潘宝硕 MB2 CHN CHN 37,95
20 YANG Zhengze 杨正泽 MA1 CHN CHN 38,06 PR SB
21 LI Wenbo 李文博 MA1 CHN CHN 38,07
22 WANG Zebin 王泽槟 MA2 CHN CHN 38,11
23 ZHAO Xu 赵旭 MA2 CHN CHN 38,15
24 ZHOU Tianyu 周天宇 MB1 CHN CHN 38,18
25 YU Jiuyang 于久洋 M? CHN CHN 38,19
26 LIU Han (2004) 刘汉 MA2 CHN CHN 38,29(1)
27 SONG Zhenglin 宋正林 MA1 CHN CHN 38,29(2)
28 FENG Cheng 冯成 M? CHN CHN 38,31
29 ZHOU Xuanyu 周轩宇 MB1 CHN CHN 38,32 SB
30 ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 38,36 SB
31 WU Yintao 吴银涛 M? CHN CHN 38,38
32 WANG Haoran (2005) 王浩然 MA1 CHN CHN 38,40
33 LI Yancheng 李彦澄 MB1 CHN CHN 38,48
34 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 38,52
35 ZHENG Yunfeng 郑云峰 MA2 CHN CHN 38,60
36 WANG Yixuan (2007) 王轶玄 MB2 CHN CHN 38,61
37 AN Xin 安鑫 MA1 CHN CHN 38,63(1)
38 WANG Xudong 王旭东 MA1 CHN CHN 38,63(9)
39 ZHANG Shaoze 张少泽 MA1 CHN CHN 38,66
40 ZHANG Zhenxing 张振兴 M? CHN CHN 38,80
41 JI Xueliang 姬学良 MA2 CHN CHN 38,82 PR SB
42 ZHANG Nian 张念 M? CHN CHN 38,84(6)
43 GUO Chunfeng 郭春风 M? CHN CHN 38,84(7)
44 HAN Chenyang 韩晨阳 M? CHN CHN 38,87
45 SUN Rui (2004) 孙瑞 MA2 CHN CHN 38,89(1)
46 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 38,89(7)
47 LI Yang (2007) 李洋 MB1 CHN CHN 38,99
48 MA Haoyu 马昊宇 MB2 CHN CHN 39,00
49 LIU Jiayi (2007) 刘嘉一 MB1 CHN CHN 39,09
50 HU Yuxuan 胡宇轩 MB2 CHN CHN 39,16
51 YESIHATI Tahenbek 叶斯哈提塔恒别克 M? CHN CHN 39,19
52 HOU Xingyu 侯星宇 MB2 CHN CHN 39,22
53 CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 39,23 PR SB
54 CHEN Weicong 陈威从 MB1 CHN CHN 39,24
55 QIN Jinghao 秦靖皓 MA1 CHN CHN 39,25
56 LIU Zichen 刘梓宸 M? CHN CHN 39,27(2) PR SB
57 SHI Haotian 石昊天 MB2 CHN CHN 39,27(9)
58 MA Zixuan 马子轩 MB2 CHN CHN 39,29
59 LIU Xi (3) 陆熙 M? CHN CHN 39,37 PR SB
60 XU Weibo 许炜渤 M? CHN CHN 39,39
61 CHENG Qirui 程麒睿 MB1 CHN CHN 39,40
62 MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 39,44
63 SUN Mingze 孙铭泽 MB2 CHN CHN 39,46 PR SB
64 QIN Zhe 秦喆 MB1 CHN CHN 39,48
65 DI Jiaxin 翟佳鑫 M? CHN CHN 39,52
66 YE Zhihan 叶祉涵 MB1 CHN CHN 39,55
67 YANG Shiqi 杨士淇 MB2 CHN CHN 39,56
68 XU Qibo 徐启博 M? CHN CHN 39,60
69 ZHENG Zien 郑子恩 M? CHN CHN 39,61
70 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 39,64
71 GU Guangwei 顾光伟 M? CHN CHN 39,70(3)
71 LIN Jiahao 林嘉豪 M? CHN CHN 39,70(3)
71 LI Jiaye 李佳晔 MA2 CHN CHN 39,70(3)
74 LIU Zezheng 刘泽政 M? CHN CHN 39,71
75 ZHANG Siming 张斯铭 M? CHN CHN 39,72
76 LIU Yize 刘一泽 M? CHN CHN 39,74(4)
77 LIU Zixuan 刘梓轩 MB1 CHN CHN 39,74(7)
78 LIU Hongliang 刘泓良 M? CHN CHN 39,75(5)
79 LIU Xinlei 刘鑫磊 MB2 CHN CHN 39,75(6)
80 LI Shuaikang 李帅康 M? CHN CHN 39,76
81 CAO Xuan 曹轩 MB2 CHN CHN 39,79
82 CUI Yanzhe 崔延哲 MB2 CHN CHN 39,80
83 YEKEBUNI Zainalihabuli 叶克布尼再纳力哈布力 MA1 CHN CHN 39,83
84 PEI Xi 裴玺 MB2 CHN CHN 39,88
85 MA Desheng 马德胜 M? CHN CHN 39,89
86 YE Han 叶涵 M? CHN CHN 39,94
87 SHI Jinming 史金铭 M? CHN CHN 39,96
88 YU Bo (2) 于博 M? CHN CHN 39,97
89 LIU Xuhang 刘旭航 M? CHN CHN 40,00
90 YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 40,04
91 ZHANG Heng (2007) 张衡 MB1 CHN CHN 40,12
92 MA Bin (2006) 马彬 MB2 CHN CHN 40,14
93 ZHU Chunlan 朱春岚 M? CHN CHN 40,18
94 WANG Lihong 王力弘 M? CHN CHN 40,21(1)
95 ZONG Yue 宗越 MB2 CHN CHN 40,21(8)
96 AILIKAIMU Yasen 艾力凯木亚森 M? CHN CHN 40,22
97 YANG Xinda 杨鑫达 M? CHN CHN 40,25
98 YU Wenchen 于汶辰 MB2 CHN CHN 40,30(1)
99 PEI Tao 裴涛 M? CHN CHN 40,30(2)
100 ZHENG Ziming 郑子鸣 M? CHN CHN 40,32
101 LAN Zunyu 兰俊瑜 M? CHN CHN 40,37
102 TAN Ji 谭骥 M? CHN CHN 40,41 PR SB
103 XUE Guoliang 薛国良 M? CHN CHN 40,47
104 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 40,49
105 WANG Huailiang 汪怀亮 M? CHN CHN 40,50(0)
106 HU Yue 胡越 M? CHN CHN 40,50(2)
107 LI Guoyu 李国玉 MB2 CHN CHN 40,55
108 DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 40,62
109 LI Dongxu 李东旭 M? CHN CHN 40,64 PR SB
110 BOLAXIAKE Jiahesibieke 波拉夏克加合斯别克 M? CHN CHN 40,69
111 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 40,73
112 SU Ritai 苏日泰 MB1 CHN CHN 40,75
113 ZHANG Zexu 张泽旭 M? CHN CHN 40,77
114 ZHANG Zhiquan 张志泉 M? CHN CHN 40,79
115 YAN Ran 鄢然 M? CHN CHN 40,80 SB
116 ZHANG Haoyu 张浩宇 MB1 CHN CHN 40,85
117 WANG Jiaxing 王佳星 M? CHN CHN 40,90
118 MA Jun (2) 马俊 M? CHN CHN 40,91
119 LI Zhiming 李志明 M? CHN CHN 41,00
120 XU Donghua 徐东华 M? CHN CHN 41,10
121 ZHANG Wenbo 张文博 M? CHN CHN 41,12
122 HASIER Tasiheng 哈斯尔塔斯恒 M? CHN CHN 41,22
123 WANG Yanchun 王艳蠢 M? CHN CHN 41,29 PR SB
124 BAHEJIANATI Muhamai 巴合加那提木哈买提 M? CHN CHN 41,41
125 ZHAO Le 赵乐 M? CHN CHN 41,45
126 SUN Jianing 孙佳宁 MA1 CHN CHN 41,50
127 LI Zihang 李子航 M? CHN CHN 41,52
128 LIU Yanzhuo 刘炎卓 M? CHN CHN 41,63
129 MI Daiqiang 弥代强 M? CHN CHN 41,71(0) PR SB
130 SHAN Bingce 单炳策 M? CHN CHN 41,71(9)
131 ZHANG Bohan 张博晗 M? CHN CHN 41,74
132 XU Tianyu 徐天宇 M? CHN CHN 41,90
133 ZHANG Ning 张宁 M? CHN CHN 42,01 PR SB
134 ZHAO Yuzhe (2) 赵禹哲 M? CHN CHN 42,19
135 ZHANG Fengchen 张锋晨 M? CHN CHN 42,39
136 ZHANG Borui (2) 张博瑞 M? CHN CHN 42,72
137 ZHOU Tongan 周桐安 M? CHN CHN 42,74
138 LIU Hongxian 刘虹显 M? CHN CHN 43,93
139 ZHAO Yichu 赵翊初 M? CHN CHN 57,33
DQ MENG Lingqi 孟令旗 M? CHN CHN DQ
WDR SHI Jiawang 史佳旺 MA1 CHN CHN WDR
WDR YANG Wenxuan 杨文萱 M? CHN CHN WDR
WDR WANG Kaifeng 王凯锋 M? CHN CHN WDR
WDR ZHANG Dan 张丹 M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names