China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Men 11 November 2023

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MSA CHN CHN 35,02
2 LIAN Ziwen 廉子文 MSA CHN CHN 35,78
3 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 35,87
4 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 35,89
5 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,17
6 XUE Zhiwen 薛智文 MN1 CHN CHN 36,23
7 DONG Hao (2004) 董浩 MN1 CHN CHN 36,29
8 FENG Qiurui 冯秋瑞 MN1 CHN CHN 36,30
9 LYU Shuai 吕帅 MN1 CHN CHN 36,41
10 YANG Tianyi 杨添翼 MN4 CHN CHN 36,44
11 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN4 CHN CHN 36,50
12 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 36,53
13 HAN Xihao 韩锡昊 MSA CHN CHN 36,55
14 XIAO Jinbao 肖金宝 MN2 CHN CHN 36,60
15 ZHANG Jian (2002) 张健 MN3 CHN CHN 36,68
16 QUAN Xianghe 权相赫 MN3 CHN CHN 36,74
17 GU Aofeng 谷傲峰 MN4 CHN CHN 36,78
18 GE Bangxi 葛帮喜 MN3 CHN CHN 36,80
19 LIANG Zhihao 梁芷豪 MN4 CHN CHN 36,81
20 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MSA CHN CHN 36,82
21 WANG Zilong 王子龙 MN3 CHN CHN 36,86
22 LIU Xu (2001) 刘旭 MN3 CHN CHN 36,89 PR SB
23 HUANG Jiarui 黄家瑞 MN1 CHN CHN 36,93
24 ZHANG Hangrui 张航瑞 MN3 CHN CHN 37,06 SB
25 XUE Kepeng 薛克鹏 MN1 CHN CHN 37,32
26 WANG Bo (2001) 王博 MN4 CHN CHN 37,38
27 LIU Xifeng 刘锡峰 MN2 CHN CHN 37,47
28 WANG Xuqi 王绪琦 MN2 CHN CHN 37,52
29 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 37,56
30 MA Xiaochun 马晓春 MN1 CHN CHN 37,69
31 LIU Shuangfeng 刘双峰 MN4 CHN CHN 37,70 PR SB
32 SUN Chuanyi 孙传懿 MN2 CHN CHN 37,74(1) SB
33 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MN1 CHN CHN 37,74(9)
34 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MN3 CHN CHN 37,76(0)
35 TAN Sheng 谭昇 MN4 CHN CHN 37,76(9)
36 QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 37,89
37 YANG Hanzhi 杨汉志 MN4 CHN CHN 38,04
38 JIN Kaizhi 靳凯智 MN4 CHN CHN 38,19 SB
39 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 38,24
40 WANG Yongxiang 王永祥 MN1 CHN CHN 38,48
41 ZHAO Junjie 赵俊杰 MA2 CHN CHN 38,50
42 WU Jinlong 吴金龙 MN1 CHN CHN 38,80
43 MO Huixu 么慧旭 MN2 CHN CHN 39,04
44 LIU Zehao 刘泽昊 MN3 CHN CHN 39,07 SB
45 LI Chunlei 李春雷 MN1 CHN CHN 39,22

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names