China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站

Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

1500m Women - Junior 2 November 2023

Rank Name Country Time
1 JIANG Jiamin 姜佳敏 LB1 CHN CHN 2.00,63 PR SB
2 LIU Yunqi 刘昀琪 LB2 CHN CHN 2.02,14 PR SB
3 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA2 CHN CHN 2.03,36 SB
4 WANG Mengyuan 王梦缘 L? CHN CHN 2.04,25 SB
5 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 2.04,38 PR SB
6 TAI Zhien 太智恩 LB2 CHN CHN 2.04,49 PR SB
7 XIN Yuxin 信雨馨 LB2 CHN CHN 2.04,64 PR SB
8 DAI Wenjie 戴文洁 L? CHN CHN 2.04,70 SB
9 ZHU Ying 朱莹 LB2 CHN CHN 2.04,75 PR SB
10 ZHOU Jiarong 周佳容 LA2 CHN CHN 2.04,94 SB
11 CHEN Aoyu 陈傲禹 LA2 CHN CHN 2.05,06 SB
12 ZHAO Yitong 赵艺童 L? CHN CHN 2.05,13 PR SB
13 SHU Xueer 舒雪儿 L? CHN CHN 2.05,17 PR SB
14 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA2 CHN CHN 2.05,98 SB
15 WANG Yimin 王艺敏 LA1 CHN CHN 2.06,22 PR SB
16 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 2.06,30 PR SB
17 WANG Yuxuan (2) 王禹萱 LB2 CHN CHN 2.06,53 PR SB
18 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 2.07,19 SB
19 HOU Zundan 侯俊丹 L? CHN CHN 2.07,30 PR SB
20 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB2 CHN CHN 2.07,62 PR SB
21 JIANG Xin 江鑫 L? CHN CHN 2.07,86 PR SB
22 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 2.07,92 PR SB
23 WANG Yingying 王莹莹 LA2 CHN CHN 2.08,34 SB
24 QU Ping 曲萍 L? CHN CHN 2.08,62 PR SB
25 XU Leyi 许乐怡 LB2 CHN CHN 2.08,72(4) PR SB
26 ZHANG Rui 张睿 L? CHN CHN 2.08,72(5) PR SB
27 NI Huaqing 倪华青 L? CHN CHN 2.09,04 SB
28 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 2.09,93 PR SB
29 LIU Yixuan 刘义璇 L? CHN CHN 2.10,05 PR SB
30 FEI Tianfeng 费天凤 LB1 CHN CHN 2.10,57 PR SB
31 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 2.10,64 PR SB
32 YU Shihui 于诗惠 LA1 CHN CHN 2.10,70 PR SB
33 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 2.10,83 PR SB
34 JIN Xiuzhen 金秀真 LA2 CHN CHN 2.10,98 SB
35 SHAO Shiqian 邵世倩 LA1 CHN CHN 2.11,06 SB
36 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 2.11,23 PR SB
37 QIU Xiuying 邱秀莹 L? CHN CHN 2.11,26 PR SB
38 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 2.11,52 PR SB
39 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 2.11,56 PR SB
40 LIU Ge 刘格 L? CHN CHN 2.12,20 PR SB
41 LI Jiadi 李佳娣 LA1 CHN CHN 2.12,24 PR SB
42 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 2.12,30 PR SB
43 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 2.12,82 PR SB
44 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LA2 CHN CHN 2.12,90 PR SB
45 WANG Yuzhi 王羽芝 L? CHN CHN 2.13,04 PR SB
46 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 2.13,78 PR SB
47 QI Zhenyue 祁珍玥 L? CHN CHN 2.13,90 SB
48 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 2.13,91 PR SB
49 GU Jinge 顾津阁 L? CHN CHN 2.14,13 PR SB
50 WANG Xiangqi 王湘淇 L? CHN CHN 2.14,43 PR SB
51 QIN Liulian 秦浏莲 L? CHN CHN 2.14,71 PR SB
52 LI Xiang (3) L? CHN CHN 2.14,73 PR SB
53 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 L? CHN CHN 2.14,95 PR SB
54 LI Xinle 李欣乐 L? CHN CHN 2.15,28 PR SB
55 CHENG Shijiao 程世娇 L? CHN CHN 2.15,79 PR SB
56 CHEN Sitong 陈思彤 L? CHN CHN 2.16,04 PR SB
57 BAI Xueying 白雪莹 L? CHN CHN 2.16,28 PR SB
58 YOU Liyuan 由力元 L? CHN CHN 2.16,76
59 LIU Weiqi 刘伟祺 L? CHN CHN 2.16,80 PR SB
60 ZHENG Jiarun 郑佳润 L? CHN CHN 2.16,97 PR SB
61 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB2 CHN CHN 2.16,98 SB
62 MAERJIANG Baheti 玛尔江巴合提 L? CHN CHN 2.17,64 PR SB
63 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 2.17,75 PR SB
64 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 2.17,82(2) PR SB
65 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 2.17,82(8) PR SB
66 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 2.18,30 PR SB
67 ZHAO Wenhan 赵文涵 LB1 CHN CHN 2.18,38 SB
68 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 2.18,55 PR SB
69 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 2.18,73 SB
70 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 2.18,84 PR SB
71 XING Tongyan 邢桐妍 L? CHN CHN 2.19,34 SB
72 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 2.19,57 PR SB
73 LIU Zhihan (2) 刘枳含 L? CHN CHN 2.20,06 PR SB
74 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 2.20,44 PR SB
75 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 2.21,33 PR SB
76 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 2.21,91 PR SB
77 ZHANG Xinyue 张馨月 LA2 CHN CHN 2.22,84 PR SB
78 TANG Siyu 唐思雨 L? CHN CHN 2.23,11 SB
79 JIA Huiqi 贾蕙绮 L? CHN CHN 2.23,89 PR SB
80 SUN Rui (2) 孙睿 L? CHN CHN 2.25,68 SB
81 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 2.26,03 SB
82 YU Haixin 于海鑫 L? CHN CHN 2.26,68 PR SB
83 JIA Yuhan 贾予涵 L? CHN CHN 2.28,17 SB
84 YANG Yang (3) 杨洋 L? CHN CHN 2.28,68 PR SB
85 ZHAO Xin (5) 赵昕 L? CHN CHN 2.30,89 SB
DQ GAO Yingxuan 高樱轩 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names