2023-2024 U-Series Interschool League #2 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛-大庆第二站

Daqing (CHN) 31 August - 3 September 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Men - Group B 2 September 2023

Rank Name Country Time
1 LIU Jiayi (2007) 刘嘉一 MB1 CHN CHN 38,93 PR SB
2 MA Haoyu 马昊宇 M? CHN CHN 39,07 PR SB
3 CUI Yanzhe 崔延哲 MB2 CHN CHN 39,59 PR SB
4 FENG Anquan 冯安权 M? CHN CHN 39,60 PR SB
5 CAO Xuan 曹轩 M? CHN CHN 39,76 PR SB
6 ZHANG Siming 张斯铭 M? CHN CHN 39,82 PR SB
7 LIU Xuhang 刘旭航 M? CHN CHN 39,91 PR SB
8 MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 40,15(8) PR SB
9 ZHAO Le 赵乐 M? CHN CHN 40,15(9) PR SB
10 ZONG Yue 宗越 M? CHN CHN 40,16 PR SB
11 MA Bin (2006) 马彬 MB2 CHN CHN 40,19
12 AILIKAIMU Yasen 艾力凯木亚森 M? CHN CHN 40,25 SB
13 LIU Xinlei 刘鑫磊 M? CHN CHN 40,29
14 SHI Haotian 石昊天 M? CHN CHN 40,32(1) PR SB
15 WANG Zhenyuan 王震远 M? CHN CHN 40,32(8) PR SB
16 YU Shui 于水 M? CHN CHN 40,33 PR SB
17 SUN Mingze 孙铭泽 M? CHN CHN 40,34 PR SB
18 LI Guoyu 李国玉 M? CHN CHN 40,42 PR SB
19 ZHANG Dingyuan 张丁元 M? CHN CHN 40,56 PR SB
20 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 40,70 SB
21 ZHANG Wenbo 张文博 M? CHN CHN 40,76 PR SB
22 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 40,80 SB
23 CHEN Jinhui 陈金辉 M? CHN CHN 40,81 PR SB
24 LIU Yanzhuo 刘炎卓 M? CHN CHN 40,82
25 YANG Shiqi 杨士淇 M? CHN CHN 40,83(4) PR SB
25 HU Yuxuan 胡宇轩 M? CHN CHN 40,83(4) PR SB
27 BAHEJIANATI Muhamai 巴合加那提木哈买提 M? CHN CHN 40,86 PR SB
28 ZHAO Mingyang 赵明阳 M? CHN CHN 40,93 PR SB
29 YU Wenchen 于汶辰 M? CHN CHN 41,00 PR SB
30 WANG Mingda 王明达 M? CHN CHN 41,09 PR SB
31 SHEN Ziao 沈子傲 M? CHN CHN 41,14 PR SB
32 LI Zihang 李子航 M? CHN CHN 41,25 PR SB
33 JIN Chengmin (2) 金乘民 M? CHN CHN 41,27 PR SB
34 LI Haoran (2) 李浩然 M? CHN CHN 41,30
35 YESILI Shahengbaike 叶斯力沙恒拜克 M? CHN CHN 41,33 PR SB
36 LI Minghao (2) 李铭浩 M? CHN CHN 41,34 PR SB
37 YEERKEBULAN Habulei 叶尔克布兰哈布勒 M? CHN CHN 41,36 PR SB
38 BU Yanshuo 步彦烁 M? CHN CHN 41,41 PR SB
39 CHEN Yongzhi 陈勇志 M? CHN CHN 41,44 PR SB
40 ZHENG Mingrui 郑明瑞 M? CHN CHN 41,77 PR SB
41 ZHANG Borui (2) 张博瑞 M? CHN CHN 41,83(0) PR SB
42 XUE Haotian 薛皓天 M? CHN CHN 41,83(6) PR SB
43 XIAO Zhiwei 肖智伟 M? CHN CHN 41,84(0) PR SB
44 ZHAO Yuzhe (2) 赵禹哲 M? CHN CHN 41,84(2) PR SB
45 LUO Chuanxi 罗传禧 M? CHN CHN 41,91 PR SB
46 ZHOU Tongan 周桐安 M? CHN CHN 41,95(3)
47 ZHANG Fengchen 张锋晨 M? CHN CHN 41,95(8)
48 WANG Yisong 王艺淞 M? CHN CHN 41,97 PR SB
49 ZHAO Guanqiao 赵冠乔 M? CHN CHN 42,07 PR SB
50 LU Yaqi 卢亚岐 M? CHN CHN 42,48
51 LIU Hongxian 刘虹显 M? CHN CHN 42,53 PR SB
52 LI Yanshuo 李彦槊 M? CHN CHN 42,59(1) PR SB
53 YANG Yuting 杨宇霆 M? CHN CHN 42,59(8) PR SB
54 LI Bochen 李波辰 M? CHN CHN 42,71
55 XU Haibo 徐海博 M? CHN CHN 42,83 PR SB
56 MENG Lingqi 孟令旗 M? CHN CHN 42,86 PR SB
57 ZHUANG Kaizhe 庄凯喆 M? CHN CHN 42,97 PR SB
58 GAO Mingyang 高名扬 M? CHN CHN 42,98
59 ZHAO Ziyin 赵子印 M? CHN CHN 43,01
60 LIU Enqiao 刘恩桥 M? CHN CHN 43,54
61 JIANG Jian 姜健 M? CHN CHN 43,68
62 PAN Zhaoyue 潘赵越 M? CHN CHN 43,96 PR SB
63 ZHANG Han (4) 张晗 M? CHN CHN 44,00
64 ZHANG Jiaming 张家铭 M? CHN CHN 44,43
65 SONG Weixuan 宋伟旋 M? CHN CHN 44,69
66 XUE Zunru 薛俊儒 M? CHN CHN 44,86 PR SB
67 GUO Jiale 郭佳乐 M? CHN CHN 45,01 PR SB
68 LAI Zunan 赖俊安 M? CHN CHN 45,79
69 ZHAO Wangwang 赵旺旺 M? CHN CHN 46,56 PR SB
70 HAN Chenghao 韩承昊 M? CHN CHN 46,71 PR SB
71 SU Jinao 宿仅奥 M? CHN CHN 48,64 PR SB
72 LIU Chongyang 刘重阳 M? CHN CHN 57,91 SB
73 XING Luheng 邢路恒 M? CHN CHN 1.02,53
74 SONG Yuxi 宋禹羲 M? CHN CHN 1.09,71

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names