2023-2024 U-Series Interschool League #1 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛

Daqing (CHN) 24 - 27 August 2023 Source: chinacsa.net.cn

1000m Men - Group B 27 August 2023

Rank Name Country Time
1 QIN Zhe 秦喆 M? CHN CHN 1.18,83 PR SB
2 ZONG Yue 宗越 M? CHN CHN 1.20,14 PR SB
3 LIU Xinlei 刘鑫磊 M? CHN CHN 1.20,16 PR SB
4 YANG Shiqi 杨士淇 M? CHN CHN 1.20,51 PR SB
5 CAO Xuan 曹轩 M? CHN CHN 1.20,74 PR SB
6 HU Yuxuan 胡宇轩 M? CHN CHN 1.20,82 PR SB
7 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 1.20,99 PR SB
8 SUN Mingze 孙铭泽 M? CHN CHN 1.21,01 PR SB
9 SHI Haotian 石昊天 M? CHN CHN 1.21,04 PR SB
10 YU Wenchen 于汶辰 M? CHN CHN 1.21,12 PR SB
11 LI Guoyu 李国玉 M? CHN CHN 1.21,24 PR SB
12 ZHANG Siming 张斯铭 M? CHN CHN 1.21,66 PR SB
13 MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 1.21,84 PR SB
14 SHEN Ziao 沈子傲 M? CHN CHN 1.21,98 PR SB
15 CHEN Yongzhi 陈勇志 M? CHN CHN 1.22,14 PR SB
16 XU Tianyu 徐天宇 M? CHN CHN 1.22,22 PR SB
17 ZHANG Dingyuan 张丁元 M? CHN CHN 1.22,35 PR SB
18 BAHEJIANATI Muhamai 巴合加那提木哈买提 M? CHN CHN 1.22,37 PR SB
19 HUANG Chuanhang 黄传航 M? CHN CHN 1.22,66 PR SB
20 JIN Chengmin (2) 金乘民 M? CHN CHN 1.22,82 PR SB
21 LI Haoran (2) 李浩然 M? CHN CHN 1.22,91 PR SB
22 ZHAO Le 赵乐 M? CHN CHN 1.22,99 SB
23 ZHOU Tongan 周桐安 M? CHN CHN 1.23,05 PR SB
24 YEERKEBULAN Habulei 叶尔克布兰哈布勒 M? CHN CHN 1.23,18 PR SB
25 ZHANG Fengchen 张锋晨 M? CHN CHN 1.23,24 PR SB
26 LIU Yanzhuo 刘炎卓 M? CHN CHN 1.23,38 PR SB
27 YU Shui 于水 M? CHN CHN 1.23,74 PR SB
28 YESILI Shahengbaike 叶斯力沙恒拜克 M? CHN CHN 1.24,03 PR SB
29 BU Yanshuo 步彦烁 M? CHN CHN 1.24,23 PR SB
30 AILIKAIMU Yasen 艾力凯木亚森 M? CHN CHN 1.24,26 SB
31 YANG Yuting 杨宇霆 M? CHN CHN 1.24,36(6) PR SB
32 LIU Xuhang 刘旭航 M? CHN CHN 1.24,36(7) PR SB
33 LI Minghao (2) 李铭浩 M? CHN CHN 1.24,43 PR SB
34 XU Liaoyang 徐廖阳 M? CHN CHN 1.24,84 PR SB
35 GAO Mingyang 高名扬 M? CHN CHN 1.24,85 PR SB
36 ZHENG Mingrui 郑明瑞 M? CHN CHN 1.24,89 PR SB
37 LIU Hongxian 刘虹显 M? CHN CHN 1.25,19 PR SB
38 ZHAO Mingyang 赵明阳 M? CHN CHN 1.25,20 PR SB
39 XU Haibo 徐海博 M? CHN CHN 1.25,57 PR SB
40 ZHAO Ziyin 赵子印 M? CHN CHN 1.25,60 PR SB
41 WANG Yisong 王艺淞 M? CHN CHN 1.26,02 PR SB
42 LU Yaqi 卢亚岐 M? CHN CHN 1.26,07 SB
43 MENG Lingqi 孟令旗 M? CHN CHN 1.26,18 PR SB
44 XIAO Zhiwei 肖智伟 M? CHN CHN 1.26,30 PR SB
45 SONG Weixuan 宋伟旋 M? CHN CHN 1.26,45 PR SB
46 LIU Enqiao 刘恩桥 M? CHN CHN 1.27,04 PR SB
47 ZHAO Yuzhe (2) 赵禹哲 M? CHN CHN 1.27,10 SB
48 XU Beichen 徐北辰 M? CHN CHN 1.27,30 PR SB
49 SONG Yuxi 宋禹羲 M? CHN CHN 1.27,41 SB
50 XING Luheng 邢路恒 M? CHN CHN 1.27,98 PR SB
51 LI Yanshuo 李彦槊 M? CHN CHN 1.28,16 PR SB
52 ZHUANG Kaizhe 庄凯喆 M? CHN CHN 1.28,43 SB
53 JIANG Jian 姜健 M? CHN CHN 1.28,90 PR SB
54 LI Bochen 李波辰 M? CHN CHN 1.29,07 PR SB
55 ZHANG Han (4) 张晗 M? CHN CHN 1.29,35 SB
56 ZHANG Jiaming 张家铭 M? CHN CHN 1.29,46 PR SB
57 YUAN Xindi 袁新迪 M? CHN CHN 1.30,11 SB
58 LAI Zunan 赖俊安 M? CHN CHN 1.30,62 PR SB
59 GUO Jiale 郭佳乐 M? CHN CHN 1.30,86 SB
60 DONG Tang 董唐 M? CHN CHN 1.34,93 PR SB
61 SU Jinao 宿仅奥 M? CHN CHN 1.36,16 PR SB
62 ZHAO Wangwang 赵旺旺 M? CHN CHN 1.36,46 PR SB
63 HAN Chenghao 韩承昊 M? CHN CHN 1.42,44 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names