2023-2024 U-Series Interschool League #1 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛

Daqing (CHN) 24 - 27 August 2023 Source: chinacsa.net.cn

3000m Men - Group B 24 August 2023

Rank Name Country Time
1 ZHENG Jiawei 郑佳伟 M? CHN CHN 4.09,72 PR SB
2 WANG Shuai (2006) 王帅 MB2 CHN CHN 4.16,09 SB
3 GUO Yibing 郭一兵 M? CHN CHN 4.19,52 PR SB
4 ZHANG Wanli 张万里 MB2 CHN CHN 4.19,79 PR SB
5 LI Guoyu 李国玉 M? CHN CHN 4.20,90 PR SB
6 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 4.21,84 PR SB
7 WANG Zhenyuan 王震远 M? CHN CHN 4.22,86 PR SB
8 ZHOU Tongan 周桐安 M? CHN CHN 4.23,79 PR SB
9 SHI Haotian 石昊天 M? CHN CHN 4.24,11 PR SB
10 CAO Xuan 曹轩 M? CHN CHN 4.24,70 PR SB
11 LIU Xinlei 刘鑫磊 M? CHN CHN 4.25,07 PR SB
12 CHEN Yongzhi 陈勇志 M? CHN CHN 4.25,26 PR SB
13 MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 4.25,51 PR SB
14 CUI Yanzhe 崔延哲 MB2 CHN CHN 4.25,53 SB
15 SU Ritai 苏日泰 M? CHN CHN 4.25,56 SB
16 ZONG Yue 宗越 M? CHN CHN 4.26,03 PR SB
17 SUN Mingze 孙铭泽 M? CHN CHN 4.26,17 PR SB
18 YANG Shiqi 杨士淇 M? CHN CHN 4.26,30 PR SB
19 LI Yang (3) 李洋 M? CHN CHN 4.26,43 PR SB
20 LI Yancheng 李彦澄 MB1 CHN CHN 4.26,49 SB
21 MA Bin (2006) 马彬 MB2 CHN CHN 4.26,50 PR SB
22 HU Yuxuan 胡宇轩 M? CHN CHN 4.26,84 PR SB
23 CHENG Qirui 程麒睿 M? CHN CHN 4.27,07 SB
24 ZHAO Le 赵乐 M? CHN CHN 4.27,24 PR SB
25 QIN Zhe 秦喆 M? CHN CHN 4.27,87 PR SB
26 HUANG Chuanhang 黄传航 M? CHN CHN 4.28,20 PR SB
27 XU Tianyu 徐天宇 M? CHN CHN 4.28,48 PR SB
28 YEERKEBULAN Habulei 叶尔克布兰哈布勒 M? CHN CHN 4.29,56 PR SB
29 YANG Yuting 杨宇霆 M? CHN CHN 4.29,59 PR SB
30 GAO Mingyang 高名扬 M? CHN CHN 4.29,72 PR SB
31 LIU Yanzhuo 刘炎卓 M? CHN CHN 4.31,07 PR SB
32 BAHEJIANATI Muhamai 巴合加那提木哈买提 M? CHN CHN 4.31,47 SB
33 JIN Chengmin (2) 金乘民 M? CHN CHN 4.33,15 PR SB
34 ZHAO Ziyin 赵子印 M? CHN CHN 4.33,43 PR SB
35 ZHAO Yuzhe (2) 赵禹哲 M? CHN CHN 4.33,82 PR SB
36 YANG Wenxuan 杨文萱 M? CHN CHN 4.36,24 PR SB
37 SONG Weixuan 宋伟旋 M? CHN CHN 4.36,33 PR SB
38 ZHANG Fengchen 张锋晨 M? CHN CHN 4.36,46 PR SB
39 ZHANG Dingyuan 张丁元 M? CHN CHN 4.36,88 PR SB
40 XU Haibo 徐海博 M? CHN CHN 4.37,31 PR SB
41 ZHENG Mingrui 郑明瑞 M? CHN CHN 4.37,88 PR SB
42 ZHANG Siming 张斯铭 M? CHN CHN 4.38,37 PR SB
43 AILIKAIMU Yasen 艾力凯木亚森 M? CHN CHN 4.40,61 SB
44 MENG Lingqi 孟令旗 M? CHN CHN 4.41,51 PR SB
45 JIANG Jian 姜健 M? CHN CHN 4.41,70 PR SB
46 LI Haoran (2) 李浩然 M? CHN CHN 4.43,41 PR SB
47 LIU Hongxian 刘虹显 M? CHN CHN 4.44,15 PR SB
48 GUO Jiale 郭佳乐 M? CHN CHN 4.45,28 PR SB
49 LIU Enqiao 刘恩桥 M? CHN CHN 4.47,15 PR SB
50 ZHUANG Kaizhe 庄凯喆 M? CHN CHN 4.48,22 PR SB
51 ZHANG Han (4) 张晗 M? CHN CHN 4.49,87 PR SB
52 BU Yanshuo 步彦烁 M? CHN CHN 4.50,65 PR SB
53 WANG Yisong 王艺淞 M? CHN CHN 4.51,54 PR SB
54 LU Yaqi 卢亚岐 M? CHN CHN 4.54,19 SB
55 XU Beichen 徐北辰 M? CHN CHN 4.54,31 PR SB
56 XING Luheng 邢路恒 M? CHN CHN 4.54,54 PR SB
57 LI Yanshuo 李彦槊 M? CHN CHN 4.54,59 PR SB
58 XIAO Zhiwei 肖智伟 M? CHN CHN 4.56,57 PR SB
59 ZHANG Jiaming 张家铭 M? CHN CHN 4.58,47 PR SB
60 LAI Zunan 赖俊安 M? CHN CHN 4.58,85 PR SB
61 LI Minghao (2) 李铭浩 M? CHN CHN 5.02,94 PR SB
62 SU Jinao 宿仅奥 M? CHN CHN 5.08,66 PR SB
63 ZHAO Wangwang 赵旺旺 M? CHN CHN 5.10,08 PR SB
DQ SHEN Ziao 沈子傲 M? CHN CHN DQ
DQ YU Wenchen 于汶辰 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names