China - Single Distances Championships 2023 2022-2023赛季全国速度滑冰冠军赛

Urumqi (CHN) 20 - 23 March 2023 Source: chinacsa.net.cn

1500m Men 23 March 2023

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN4 CHN CHN 1.44,87
2 QUAN Xianghe 权相赫 MN2 CHN CHN 1.47,10
3 LIU Bin 刘斌 MB2 CHN CHN 1.47,32 PR SB
4 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.47,36
5 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.47,60 PR SB
6 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 1.47,72 PR SB
7 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.47,97
8 SUN Chuanyi 孙传懿 MN1 CHN CHN 1.48,11 PR SB
9 DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 1.48,48 PR SB
10 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 1.48,52
11 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.48,75 PR SB
12 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 1.48,88 PR SB
13 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 1.48,90 PR SB
14 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 1.49,07 PR SB
15 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 1.49,30 PR SB
16 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 1.49,44 PR SB
17 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.49,64 SB
18 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 1.50,09 PR SB
19 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 1.50,16 PR SB
20 XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN 1.50,33(0) PR SB
21 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.50,33(8) PR SB
22 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.50,49 PR SB
23 CUI Hongyu 崔红玉 MA1 CHN CHN 1.50,62 PR SB
24 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 1.50,95 PR SB
25 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.51,15
26 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 1.51,30 PR SB
27 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 1.51,43 PR SB
28 GUO Jian (2005) 郭建 MA1 CHN CHN 1.51,85 PR SB
29 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 1.51,95 PR SB
30 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 1.52,30 SB
31 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 1.52,45 PR SB
32 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 1.52,48 PR SB
33 QU Shiyi 曲世艺 MA2 CHN CHN 1.52,84 PR SB
34 PAN Baoshuo 潘宝硕 MB1 CHN CHN 1.52,94 PR SB
35 DING Zengxin 丁增新 M? CHN CHN 1.53,04 PR SB
36 JIN Jitao 靳纪涛 MA1 CHN CHN 1.53,46 PR SB
37 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 1.53,97 PR SB
38 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.53,98 SB
39 WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 1.54,72
40 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 1.55,52
DQ ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names