China - Single Distances Championships 2023 2022-2023赛季全国速度滑冰冠军赛

Urumqi (CHN) 20 - 23 March 2023 Source: chinacsa.net.cn

1000m Men 22 March 2023

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN4 CHN CHN 1.07,16 TR SB
2 LIAN Ziwen 廉子文 MSA CHN CHN 1.08,20
3 LIU Bin 刘斌 MB2 CHN CHN 1.09,16 PR SB
4 DU Haonan 都浩楠 MSA CHN CHN 1.09,34 PR SB
5 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.09,61
6 LIU Ze 柳泽 MA2 CHN CHN 1.09,68 PR SB
7 DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 1.09,86
8 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.10,03 SB
9 QUAN Xianghe 权相赫 MN2 CHN CHN 1.10,04 PR SB
10 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.10,13 SB
11 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.10,28 SB
12 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 1.10,30 PR SB
13 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.10,36 PR SB
14 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 1.10,38 PR SB
15 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.10,48
16 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.10,55
17 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN4 CHN CHN 1.10,62
18 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 1.10,93 PR SB
19 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 1.11,00 SB
20 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 1.11,46
21 GONG Shipeng 宫世鹏 M? CHN CHN 1.11,48 PR SB
22 LI Tianlong 李添龙 MN2 CHN CHN 1.11,53
23 ZHOU Changsen 周昌森 MSA CHN CHN 1.11,78
24 DONG Hao (2004) 董浩 MA2 CHN CHN 1.11,95 PR SB
25 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 1.11,99
26 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 1.12,04 PR SB
27 WANG Zilong 王子龙 MN2 CHN CHN 1.12,15 SB
28 XUE Zhiwen 薛智文 MA2 CHN CHN 1.12,17 PR SB
29 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.12,30 PR SB
30 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.12,57 SB
31 MAO Tianze 毛天泽 MN4 CHN CHN 1.12,60 SB
32 WANG Xuqi 王绪琦 MN1 CHN CHN 1.12,65 PR SB
33 RONG Hao 荣浩 MN2 CHN CHN 1.12,67
34 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 1.13,06
35 ZHANG Xin (5) 张鑫 M? CHN CHN 1.13,23 PR SB
36 WANG Bingwang 王炳旺 M? CHN CHN 1.13,70 PR SB
DQ LI Kuokuo 李阔阔 MA2 CHN CHN DQ
DQ XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN DQ
WDR CUI Hongyu 崔红玉 MA1 CHN CHN WDR
WDR ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names