China - Single Distances Championships 2023 2022-2023赛季全国速度滑冰冠军赛

Urumqi (CHN) 20 - 23 March 2023 Source: chinacsa.net.cn

5000m Men 20 March 2023

Rank Name Country Time
1 WU Yu 吴宇 MSA CHN CHN 6.21,57 NR TR PR SB
2 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN4 CHN CHN 6.28,57
3 SHEN Hanyang 沈晗扬 MSA CHN CHN 6.30,25 SB
4 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 6.30,66 PR SB
5 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 6.34,68
6 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 6.36,05
7 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 6.36,52 PR SB
8 SUN Chuanyi 孙传懿 MN1 CHN CHN 6.38,18 PR SB
9 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 6.39,59 PR SB
10 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 6.39,81 PR SB
11 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 6.40,31 PR SB
12 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 6.41,18 SB
13 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 6.43,72 PR SB
14 DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 6.44,55 PR SB
15 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 6.45,13
16 QU Shiyi 曲世艺 MA2 CHN CHN 6.45,93
17 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 6.49,18 PR SB
18 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 6.49,36
19 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 6.49,64
20 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 6.50,91
21 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 6.51,51 SB
22 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 6.53,52 PR SB
23 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 6.53,53 PR SB
24 YIN Zimiao 尹子淼 MN1 CHN CHN 6.54,92 PR SB
25 YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 6.55,44 PR SB
26 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 6.55,47
27 LIU Zihan 刘梓涵 MA1 CHN CHN 6.56,06 PR SB
28 CUI Hongyu 崔红玉 MA1 CHN CHN 6.56,60 PR SB
29 JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 6.56,82 PR SB
30 GAO Xiaofeng 高晓锋 M? CHN CHN 6.57,01 PR SB
31 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 6.57,47 PR SB
32 YANG Hang 杨航 MA1 CHN CHN 6.58,99 PR SB
33 DUAN Quanzheng 段权政 MN3 CHN CHN 6.59,08 PR SB
34 LIU Hanbin 刘瀚彬 MB1 CHN CHN 6.59,27 PR SB
35 GUO Jian 郭建 MA1 CHN CHN 7.02,68 PR SB
36 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 7.03,29 SB
37 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 7.05,82(5) PR SB
38 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 7.05,82(7) PR SB
39 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 7.06,07
40 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 7.06,86 PR SB
41 YANG Xin 杨鑫 M? CHN CHN 7.07,29 PR SB
42 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MA2 CHN CHN 7.08,17 PR SB
43 DING Zengxin 丁增新 M? CHN CHN 7.12,20 PR SB
44 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 7.26,84

NR - National Record, TR - Track Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names