China - National Championships 2023 2022-2023赛季全国速度滑冰锦标赛

Urumqi (CHN) 13 - 16 March 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Men - Allround 13 March 2023

Rank Name Country Time
1 LIU Bin 刘斌 MB2 CHN CHN 35,95
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 36,38 PR SB
3 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 36,43 PR SB
4 SUN Chuanyi 孙传懿 MN1 CHN CHN 36,49 PR SB
5 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 36,51
6 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 36,57 PR SB
7 CUI Hongyu 崔红玉 MA1 CHN CHN 36,58 PR SB
8 QUAN Xianghe 权相赫 MN2 CHN CHN 36,77
9 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 36,78
10 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 36,83 PR SB
11 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 36,84 PR SB
12 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 36,88 PR SB
13 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 36,91 PR SB
14 WU Yu 吴宇 MSA CHN CHN 36,94 SB
15 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 36,97
16 DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 36,99 PR SB
17 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 37,32 PR SB
18 GUO Jian 郭建 MA1 CHN CHN 37,35 PR SB
19 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 37,36(4) PR SB
19 SHEN Hanyang 沈晗扬 MSA CHN CHN 37,36(4) SB
21 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 37,40 PR SB
22 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 37,49 PR SB
23 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 37,51 PR SB
24 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 37,64 SB
25 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 37,68 PR SB
26 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 37,73(1) PR SB
27 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 37,73(8) PR SB
28 QU Shiyi 曲世艺 MA2 CHN CHN 37,75 PR SB
29 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 37,77 PR SB
30 YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 37,79 PR SB
31 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN4 CHN CHN 37,81
32 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 37,84 PR SB
33 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 37,98 PR SB
34 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 38,06 SB
35 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 38,07 PR SB
36 JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 38,74 PR SB
37 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 38,81 PR SB
38 GAO Xiaofeng 高晓锋 M? CHN CHN 39,13 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names