2022-2023 National Skating U-Series Inter-School League 2022-2023全国滑冰U系列中小学校际联赛(速度滑冰)

Hailar (CHN) 17 - 19 February 2023 Source: chinacas.net.cn

3000m Men - U19 Elite (U19 精英组) 17 February 2023

Rank Name Country Time
1 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 3.49,14 TR PR SB
2 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 3.59,28 PR SB
3 HUANG Shiyi 黄石屹 M? CHN CHN 4.03,88 PR SB
4 YEKEBUNI Zainalihabuli 叶克布尼再纳力哈布力 M? CHN CHN 4.06,43 PR SB
5 DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 4.06,74 PR SB
6 MA Haoyu 马昊宇 M? CHN CHN 4.07,36 PR SB
7 QU Yanbo 曲艳博 M? CHN CHN 4.08,34 PR SB
8 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 M? CHN CHN 4.12,29 PR SB
9 XU Yuzhuo 徐钰琢 M? CHN CHN 4.12,79 PR SB
10 LI Xinchang 李欣昌 M? CHN CHN 4.13,07 PR SB
11 WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN 4.13,30 PR SB
12 PEI Xi 裴玺 M? CHN CHN 4.13,36 PR SB
13 LI Jun (2) 李俊 M? CHN CHN 4.14,43 PR SB
14 ZHENG Jiawei 郑佳伟 M? CHN CHN 4.15,42 PR SB
15 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 4.15,84 PR SB
16 SHI Jiawang 史佳旺 M? CHN CHN 4.16,28 PR SB
17 LI Dengke 李登科 M? CHN CHN 4.17,34 PR SB
18 XU Xiapeng 徐夏鹏 MB2 CHN CHN 4.17,84 PR SB
19 YESIHATI Tahenbek 叶斯哈提塔恒别克 M? CHN CHN 4.18,05 PR SB
20 LI Zhetong 李哲同 M? CHN CHN 4.18,36 PR SB
21 ZHANG Zhenxing 张振兴 M? CHN CHN 4.19,50 PR SB
22 CUI Yanzhe 崔延哲 M? CHN CHN 4.21,00 PR SB
23 ZHAO Xu 赵旭 MA1 CHN CHN 4.21,22 PR SB
24 ZHANG Shijun 张世君 MA1 CHN CHN 4.21,63 PR SB
25 ZHAO Long 赵龙 M? CHN CHN 4.22,40 PR SB
26 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 4.22,61 PR SB
27 LI Wenbo 李文博 M? CHN CHN 4.22,63 PR SB
28 ZHAO Junbo 赵骏博 M? CHN CHN 4.24,76 PR SB
29 CAO Xuan 曹轩 M? CHN CHN 4.25,68 PR SB
30 YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 4.25,87 PR SB
31 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 4.26,13 PR SB
32 MEI Huakun 梅华昆 MA1 CHN CHN 4.30,64 PR SB
33 AILIKAIMU Yasen 艾力凯木亚森 M? CHN CHN 4.30,82 PR SB
34 ZHOU Tongan 周桐安 M? CHN CHN 4.33,43 PR SB
35 LIU Hongliang 刘泓良 M? CHN CHN 4.35,38 PR SB
36 MA Jun (2) 马俊 M? CHN CHN 4.36,47 PR SB
37 HASIER Tasiheng 哈斯尔塔斯恒 M? CHN CHN 4.42,81 PR SB
38 FU Xuecheng 付学丞 M? CHN CHN 4.44,47 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names