2022-2023 National Skating U-Series Inter-School League 2022-2023全国滑冰U系列中小学校际联赛(速度滑冰)

Hailar (CHN) 17 - 19 February 2023 Source: chinacas.net.cn

Mass Start (10 laps) Women - U15 Elite (U15 精英组) 18 February 2023

Rank Name Country Time Points
1 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 7.19,76 31
2 ZHAO Wenhan 赵文涵 LC2 CHN CHN 7.22,23 20
3 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 7.22,30 10
4 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 L? CHN CHN 7.22,65 6
5 WANG Yuzhi 王羽芝 L? CHN CHN 7.22,67 6
6 LIU Ge 刘格 L? CHN CHN 7.32,27 3
7 XING Tongyan 邢桐妍 L? CHN CHN 7.32,39 2
8 QI Zhenyue 祁珍玥 L? CHN CHN 7.23,33 1
9 QIU Xiuying 邱秀莹 L? CHN CHN 7.23,65
10 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 7.27,52
11 LI Wanxuan 李宛轩 L? CHN CHN 7.29,76
12 LIU Zhihan (2) 刘枳含 L? CHN CHN 7.32,38
13 QU Zihan 曲梓涵 L? CHN CHN 7.32,66
14 SUN Rui (2) 孙睿 L? CHN CHN 7.39,27

Native Language Names