China Cup 1 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第一站

Hailar (CHN) 3 - 5 February 2023 Source: chinacsa.net.cn

1500m Men 5 February 2023

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.48,93 SB
2 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.49,13
3 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN4 CHN CHN 1.49,19 SB
4 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 1.49,38 SB
5 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.49,98 SB
6 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.49,99 SB
7 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 1.50,34 PR SB
8 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 1.50,73 SB
9 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.50,83 SB
10 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 1.51,12 PR SB
11 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.51,52 PR SB
12 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 1.51,92 SB
13 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 1.51,95 PR SB
14 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 1.52,06 PR SB
15 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 1.52,07 PR SB
16 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 1.52,11(3) PR SB
17 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.52,11(9) PR SB
18 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 1.52,48 PR SB
19 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 1.52,53 SB
20 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 1.52,83 SB
21 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 1.53,15 PR SB
22 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 1.53,54 PR SB
23 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.53,65 PR SB
24 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 1.53,96 SB
25 XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN 1.54,05 PR SB
26 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.54,28 PR SB
27 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 1.54,37 PR SB
28 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 1.54,51 PR SB
29 GUO Jian 郭建 MA1 CHN CHN 1.54,73 PR SB
30 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.55,06 SB
31 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 1.55,14 SB
32 MAO Tianze 毛天泽 MN4 CHN CHN 1.55,26 SB
33 PAN Baoshuo 潘宝硕 M? CHN CHN 1.55,30 PR SB
34 YEKEBUNI Zainalihabuli 叶克布尼再纳力哈布力 M? CHN CHN 1.55,31 PR SB
35 JIAO Wenjie 焦文杰 MA1 CHN CHN 1.55,58 PR SB
36 YANG Fan (1996) 杨帆 MSA CHN CHN 1.55,67 SB
37 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 1.55,69 PR SB
38 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 1.55,75 PR SB
39 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 1.55,76 PR SB
40 QI Sikai 亓思凯 MSA CHN CHN 1.55,90 SB
41 JIN Kaizhi 靳凯智 MN3 CHN CHN 1.56,02 PR SB
42 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 1.56,03 SB
43 GONG Shipeng 宫世鹏 M? CHN CHN 1.56,18 PR SB
44 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 1.56,22 SB
45 WANG Bingwang 王炳旺 M? CHN CHN 1.56,23 PR SB
46 DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 1.56,32 PR SB
47 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.56,34 SB
48 LI Kuokuo 李阔阔 MA2 CHN CHN 1.56,46 SB
49 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 1.56,64 PR SB
50 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 1.56,66 PR SB
51 YANG Xin 杨鑫 M? CHN CHN 1.56,75 PR SB
52 QIN Haoxuan 秦浩轩 M? CHN CHN 1.56,87(2) PR SB
52 ME Huixu 么蕙旭 M? CHN CHN 1.56,87(2) PR SB
54 LU Ziyang 卢梓扬 MA1 CHN CHN 1.57,08 PR SB
55 ZHAO Xu 赵旭 MA1 CHN CHN 1.57,14 PR SB
56 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 1.57,19 SB
57 ZHANG Chi 张弛 MSA CHN CHN 1.57,22 SB
58 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 1.57,33(4) PR SB
59 YANG Hang 杨航 MA1 CHN CHN 1.57,33(8) PR SB
60 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 1.57,34 PR SB
61 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 1.57,39
62 HU Xiaoyu 胡晓宇 M? CHN CHN 1.57,53 PR SB
63 YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 1.57,57 PR SB
64 DING Zengxin 丁增新 M? CHN CHN 1.57,64 PR SB
65 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 M? CHN CHN 1.57,73 PR SB
66 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 1.57,77 PR SB
67 LIU Zihan 刘梓涵 MA1 CHN CHN 1.57,81 PR SB
68 JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 1.58,00 PR SB
69 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 1.58,24
70 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 1.58,31 SB
71 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 1.58,38 PR SB
72 YIN Zimiao 尹子淼 MN1 CHN CHN 1.58,51 PR SB
73 LI Qiang (2002-02) 李强 MN2 CHN CHN 1.58,52 PR SB
74 YANG Fengzhao 杨丰肇 MA1 CHN CHN 1.58,53(0) SB
75 ZHENG Yanyang 郑颜样 M? CHN CHN 1.58,53(9) PR SB
76 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MA2 CHN CHN 1.58,54 PR SB
77 LING Feng 凌峰 M? CHN CHN 1.58,72 PR SB
78 YANG Zhengze 杨正泽 MB2 CHN CHN 1.58,88 PR SB
79 YU Bocheng 于铂城 M? CHN CHN 1.58,92 PR SB
80 LIU Hanbin 刘瀚彬 MB1 CHN CHN 1.58,94 PR SB
81 AN Xin 安鑫 M? CHN CHN 1.58,97 PR SB
82 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.59,05 PR SB
83 ZHAO Chen (3) 赵晨 M? CHN CHN 1.59,06 PR SB
84 WU Bohan 吴泊涵 M? CHN CHN 1.59,39 PR SB
85 SONG Zhenglin 宋正林 M? CHN CHN 1.59,43 PR SB
86 LU Jinze 路金泽 M? CHN CHN 1.59,66 PR SB
87 YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 1.59,70 PR SB
88 LAN Tianhong 兰天宏 MN1 CHN CHN 1.59,76 SB
89 MU Hongyu 牟红宇 MA2 CHN CHN 1.59,78 PR SB
90 WANG Wei (2002) 王威 MN1 CHN CHN 1.59,85 SB
91 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MSA CHN CHN 2.00,28 SB
92 GAO Xiaofeng 高晓锋 M? CHN CHN 2.00,75 PR SB
93 SHI Jiawang 史佳旺 M? CHN CHN 2.01,07 PR SB
94 LIU Xu (2) 刘旭 M? CHN CHN 2.01,32 PR SB
95 SHEN Jianshi 沈建实 MA1 CHN CHN 2.01,43 PR SB
96 WANG Yongxiang 王永祥 MA2 CHN CHN 2.01,46 PR SB
97 YANG Huan 杨欢 M? CHN CHN 2.01,69 PR SB
98 LE Jialu 乐嘉路 M? CHN CHN 2.01,72 PR SB
99 DING Yi 丁一 MN2 CHN CHN 2.01,95 SB
100 ZHANG Zhihan 张秩瀚 M? CHN CHN 2.02,32 PR SB
101 WANG Xin (3) 王鑫 M? CHN CHN 2.02,59 PR SB
102 QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 2.02,67 PR SB
103 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 2.02,68 PR SB
104 LI Shuaikang 李帅康 M? CHN CHN 2.02,70 PR SB
105 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 2.02,73 SB
106 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 2.02,87 SB
107 CAI Yunchao 蔡运超 MN1 CHN CHN 2.03,03 PR SB
108 CHEN Ziheng 陈子恒 MA2 CHN CHN 2.03,09 SB
109 CHEN Weizong 陈威从 M? CHN CHN 2.03,13 PR SB
110 JIA Haocheng 贾昊澄 MN1 CHN CHN 2.03,20 SB
111 SUN Jianing 孙佳宁 MB2 CHN CHN 2.03,22 PR SB
112 FU Xuecheng 付学丞 M? CHN CHN 2.03,37 PR SB
113 JING Peifu 荆培甫 M? CHN CHN 2.03,66 PR SB
114 ZHU Shuilong 朱水龙 MA2 CHN CHN 2.04,79 SB
115 CHU Huaiyu 楚怀煜 M? CHN CHN 2.05,43 PR SB
116 MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 2.07,38 PR SB
117 LU Xianfa 罗仙发 M? CHN CHN 2.08,41 PR SB
118 HUANG Yupeng 黄宇鹏 M? CHN CHN 2.09,37 PR SB
119 JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN 2.26,80 SB
DQ DENG Zhihan 邓智瀚 M? CHN CHN DQ
DQ WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Qiwei 张淇玮 M? CHN CHN DQ
DQ YANG Guang 杨广 M? CHN CHN DQ
DQ QIN Jinghao 秦靖皓 M? CHN CHN DQ
DQ ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names