China Cup 1 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第一站

Hailar (CHN) 3 - 5 February 2023 Source: chinacsa.net.cn

5000m Men 3 February 2023

Rank Name Country Time
1 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN4 CHN CHN 6.29,47 TR SB
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 6.34,26 SB
3 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 6.40,87 PR SB
4 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 6.41,49 PR SB
5 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 6.42,47 PR SB
6 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 6.45,62 PR SB
7 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 6.48,18 PR SB
8 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 6.48,58 PR SB
9 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 6.49,27 SB
10 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 6.49,52 SB
11 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 6.50,55
12 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 6.53,19 PR SB
13 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 6.53,95 PR SB
14 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 6.54,19 SB
15 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 6.55,99
16 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 7.01,84 SB
17 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 7.02,61 PR SB
18 YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 7.02,96 PR SB
19 GAO Xiaofeng 高晓锋 MB2 CHN CHN 7.04,64 PR SB
20 JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 7.05,20 PR SB
21 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 7.05,86 SB
22 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 7.06,02 SB
23 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 7.06,65 PR SB
24 GUO Jian (2005) 郭建 MA1 CHN CHN 7.07,58 PR SB
25 DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 7.07,75 PR SB
26 DUAN Quanzheng 段权政 MN3 CHN CHN 7.09,80 SB
27 YANG Hang 杨航 MA1 CHN CHN 7.10,24 SB
28 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 7.10,34 PR SB
29 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 7.11,15
30 LIU Hanbin 刘瀚彬 MB1 CHN CHN 7.11,51 PR SB
31 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 7.11,65 SB
32 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 7.12,01 PR SB
33 LIU Zihan (2005) 刘梓涵 MA1 CHN CHN 7.13,01 PR SB
34 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 7.13,23 PR SB
35 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 7.14,88
36 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 7.15,45
37 YIN Zimiao 尹子淼 MN1 CHN CHN 7.16,56 PR SB
38 YANG Xin 杨鑫 MN1 CHN CHN 7.17,18 PR SB
39 DING Zengxin 丁增新 M? CHN CHN 7.17,97 PR SB
40 QIN Jinghao 秦靖皓 M? CHN CHN 7.20,52 PR SB
41 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 M? CHN CHN 7.20,60 PR SB
42 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 7.20,73 SB
43 ZHENG Yanyang 郑颜样 M? CHN CHN 7.21,00 PR SB
44 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 7.22,66 SB
45 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MSA CHN CHN 7.22,77 SB
46 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 7.23,40 PR SB
47 WANG Shuai (2001) 王帅 MN3 CHN CHN 7.23,47 PR SB
48 SUN Rui (2004) 孙瑞 MA1 CHN CHN 7.23,70 PR SB
49 JIN Jitao 靳纪涛 MA1 CHN CHN 7.23,95 PR SB
50 SHEN Jianshi 沈建实 MA1 CHN CHN 7.24,55 PR SB
51 CHEN Weizong 陈威从 M? CHN CHN 7.25,62 PR SB
52 LI Dengke 李登科 M? CHN CHN 7.26,42 PR SB
53 JIAO Wenjie 焦文杰 MA1 CHN CHN 7.26,44 SB
54 TIAN Jiajun 田嘉俊 M? CHN CHN 7.27,22 PR SB
55 WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 7.27,37 PR SB
56 QIN Haoxuan 秦浩轩 M? CHN CHN 7.27,68 PR SB
57 LUO Shuiqing 罗水淸 M? CHN CHN 7.28,56 PR SB
58 MU Hongyu 牟红宇 MA2 CHN CHN 7.28,73 PR SB
59 ZHAO Xu 赵旭 MA1 CHN CHN 7.30,12 PR SB
60 ZHANG Wanli 张万里 MB1 CHN CHN 7.30,90 PR SB
61 CAI Yunchao 蔡运超 MN1 CHN CHN 7.31,39 PR SB
62 JING Peifu 荆培甫 M? CHN CHN 7.31,50 PR SB
63 WEI Gui 帏炅 M? CHN CHN 7.32,50 PR SB
64 TANG Zhenghui 唐正辉 M? CHN CHN 7.33,86 PR SB
65 LING Feng 凌峰 MC2 CHN CHN 7.34,40 PR SB
66 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 7.35,03 PR SB
67 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 7.35,51 PR SB
68 ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 7.37,24 PR SB
69 WANG Tengyuan 王籐远 M? CHN CHN 7.37,68 PR SB
70 SHI Jiawang 史佳旺 MB2 CHN CHN 7.37,75 PR SB
71 ZHANG Shijun 张世君 MA1 CHN CHN 7.37,94 PR SB
72 LI Wenbo 李文博 M? CHN CHN 7.38,17 PR SB
73 LAN Tianhong 兰天宏 MN1 CHN CHN 7.39,77 SB
74 YANG Haowei 杨皓为 MN3 CHN CHN 7.40,93 SB
75 LE Jialu 乐嘉路 M? CHN CHN 7.41,20 PR SB
76 AN Xin 安鑫 MB2 CHN CHN 7.41,28 PR SB
77 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 7.41,59 SB
78 YANG Huan 杨欢 M? CHN CHN 7.42,25 PR SB
79 LU Jinze 路金泽 M? CHN CHN 7.45,00 PR SB
80 TANG Baole 汤宝乐 M? CHN CHN 7.47,39 PR SB
81 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 7.56,83 PR SB
82 ZHANG Yunsen 张云森 M? CHN CHN 7.58,04 PR SB
83 CUI Yandui 崔延対 M? CHN CHN 8.09,03 PR SB
DQ YEKEBUNI Zainalihabuli 叶克布尼再纳力哈布力 M? CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names