China Cup 1 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第一站

Hailar (CHN) 3 - 5 February 2023 Source: chinacsa.net.cn

1000m Men 3 February 2023

Rank Name Country Time
1 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.10,72 TR
2 DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 1.11,16 PR SB
3 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.11,53 PR SB
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.11,74 SB
5 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 1.12,06 SB
6 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.12,10 SB
7 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.12,20 PR SB
8 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 1.12,25 SB
9 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 1.12,28 SB
10 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 1.12,29 PR SB
11 LIU Ze 柳泽 MA2 CHN CHN 1.12,55 PR SB
12 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.12,56
13 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.12,86
14 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 1.13,05 PR SB
15 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 1.13,09 PR SB
16 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.13,10 SB
17 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN4 CHN CHN 1.13,11 SB
18 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.13,29 PR SB
19 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 1.13,36 PR SB
20 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 1.13,54 PR SB
21 ZHOU Changsen 周昌森 MSA CHN CHN 1.13,64 SB
22 RONG Hao 荣浩 MN2 CHN CHN 1.13,67 SB
23 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.13,78 SB
24 GONG Shipeng 宫世鹏 M? CHN CHN 1.13,83 PR SB
25 LI Tianlong 李添龙 MN2 CHN CHN 1.14,12 SB
26 DONG Hao (2004) 董浩 MA2 CHN CHN 1.14,22 PR SB
27 MA Wei 马威 MSA CHN CHN 1.14,23 PR SB
28 LI Kuokuo 李阔阔 MA2 CHN CHN 1.14,27 PR SB
29 XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN 1.14,33 PR SB
30 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 1.14,35 PR SB
31 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.14,45 PR SB
32 WANG Bingwang 王炳旺 M? CHN CHN 1.14,60 PR SB
33 YANG Fan (1996) 杨帆 MSA CHN CHN 1.14,66 SB
34 ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN 1.14,73 PR SB
35 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 1.14,80 PR SB
36 WANG Xuqi 王绪琦 MN1 CHN CHN 1.14,82 PR SB
37 ZHANG Xin (5) 张鑫 M? CHN CHN 1.14,83 PR SB
38 WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 1.14,88 PR SB
39 MAO Tianze 毛天泽 MN4 CHN CHN 1.14,91 SB
40 WANG Zilong 王子龙 MN2 CHN CHN 1.15,29 SB
41 XUE Zhiwen 薛智文 MA2 CHN CHN 1.15,34 SB
42 LIU Jinfei 刘锦飞 MA1 CHN CHN 1.15,37 SB
43 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 1.15,58 SB
44 LI Qiang (2002-02) 李强 MN2 CHN CHN 1.15,66 PR SB
45 PAN Baoshuo 潘宝硕 MB1 CHN CHN 1.15,83 PR SB
46 QI Sikai 亓思凯 MSA CHN CHN 1.15,85 SB
47 JIN Kaizhi 靳凯智 MN3 CHN CHN 1.15,88 SB
48 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 1.16,11 PR SB
49 LIU Xu (2001) 刘旭 MN2 CHN CHN 1.16,12 SB
50 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MN2 CHN CHN 1.16,23 SB
51 HU Xiaoyu 胡晓宇 M? CHN CHN 1.16,42 PR SB
52 LYU Minghao 吕明昊 MN2 CHN CHN 1.16,69 SB
53 YANG Tianyi 杨添翼 MN3 CHN CHN 1.16,72(3) SB
54 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 M? CHN CHN 1.16,72(6) PR SB
55 SONG Zhenglin 宋正林 M? CHN CHN 1.16,80 PR SB
56 LIU Hanbin 刘瀚彬 MB1 CHN CHN 1.16,86 PR SB
57 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MA2 CHN CHN 1.16,93 SB
58 CHEN Yanyu 陈彦宇 M? CHN CHN 1.17,03 PR SB
59 FENG Qiurui 冯秋瑞 MA2 CHN CHN 1.17,05 SB
60 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 1.17,06
61 JIAO Wenjie 焦文杰 MA1 CHN CHN 1.17,35 PR SB
62 MU Hongyu 牟红宇 MA2 CHN CHN 1.17,48(0) PR SB
63 PU Jiahao 蒲家豪 M? CHN CHN 1.17,48(8) PR SB
64 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 1.17,67 PR SB
65 WANG Wei (2002) 王威 MN1 CHN CHN 1.17,79 SB
66 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.17,85 PR SB
67 YANG Fengzhao 杨丰肇 MA1 CHN CHN 1.17,88 SB
68 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.17,90 SB
69 YANG Zhengze 杨正泽 MB2 CHN CHN 1.18,02 PR SB
70 WANG Yongxiang 王永祥 MA2 CHN CHN 1.18,10 PR SB
71 WU Shuxin 吴书新 MN3 CHN CHN 1.18,11 SB
72 MA Bin (2002) 马彬 MN1 CHN CHN 1.18,12 SB
73 LU Jinze 路金泽 M? CHN CHN 1.18,23 PR SB
74 MA Kaiwen 马凯文 MN2 CHN CHN 1.18,36 SB
75 GAO Xiaofeng 高晓锋 MB2 CHN CHN 1.18,57 PR SB
76 LIU Xu (2) 刘旭 M? CHN CHN 1.18,80 PR SB
77 QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 1.19,05 PR SB
78 CHEN Ziheng 陈子恒 MA2 CHN CHN 1.19,26 SB
79 YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 1.19,36(2) PR SB
80 JIA Haocheng 贾昊澄 MN1 CHN CHN 1.19,36(6) SB
81 CHI Haoyang 池浩阳 MA1 CHN CHN 1.19,42 PR SB
82 WANG Haoran (2005) 王浩然 MB2 CHN CHN 1.19,61 PR SB
83 CHEN Weizong 陈威从 M? CHN CHN 1.19,73 PR SB
84 ZHANG Qiwei 张淇玮 M? CHN CHN 1.19,80 PR SB
85 CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 1.19,96 PR SB
86 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.20,09 SB
87 HU Zhiwei 胡芷维 M? CHN CHN 1.20,26 PR SB
88 REN Bo 任博 MB2 CHN CHN 1.20,59 PR SB
89 YANG Guang 杨广 M? CHN CHN 1.20,74 PR SB
90 WU Jinlong 吴金龙 MA2 CHN CHN 1.20,81 SB
91 ZHANG Shaoze 张少泽 M? CHN CHN 1.22,77(2) PR SB
92 LU Xianfa 罗仙发 M? CHN CHN 1.22,77(7) PR SB
93 XU Wenting 徐闻廷 M? CHN CHN 1.22,88 PR SB
94 ZHANG Yunsen 张云森 M? CHN CHN 1.25,45 PR SB
95 YUAN Haolin 袁豪林 M? CHN CHN 1.32,23 SB
96 FANG Shenghao 方胜豪 MN2 CHN CHN 1.46,03 SB
DQ LIU Han (2004) 刘汉 MA1 CHN CHN DQ
DQ TANG Baole 汤宝乐 M? CHN CHN DQ
DQ LU Ziyang 卢梓扬 MA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names