China Speed Skating National Training Camp

Beijing-Olympic (CHN) 27 - 29 September 2022 Source: speedskatingnews.info

1000m Men 29 September 2022

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN4 CHN CHN 1.09,79 SB
2 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.10,23 SB
3 LIAN Ziwen 廉子文 MSA CHN CHN 1.10,63 SB
4 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.11,39 SB
5 DU Haonan 都浩楠 MSA CHN CHN 1.11,54 SB
6 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.12,12 PR SB
7 QUAN Xianghe 权相赫 MN2 CHN CHN 1.12,16 SB
8 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.12,29 PR SB
9 LIU Bin 刘斌 MB2 CHN CHN 1.12,48 SB
10 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.12,90 SB
11 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 1.13,01 SB
12 SHEN Hanyang 沈晗扬 MSA CHN CHN 1.13,08 SB
13 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 1.13,97 PR SB
14 JU Jingyang 鞠晶洋 MA2 CHN CHN 1.14,38 PR SB
15 CUI Hongyu 崔红玉 MA1 CHN CHN 1.14,51 PR SB
16 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 1.14,83 SB
17 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 1.14,99 SB
18 WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 1.15,12 PR SB
19 GUO Jian 郭建 MA1 CHN CHN 1.16,46 PR SB
20 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 1.16,99 SB
21 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 1.17,11 SB
22 SUN Chuanyi 孙传懿 MN1 CHN CHN 1.18,40 SB
23 QU Shiyi 曲世艺 MA2 CHN CHN 1.19,98 PR SB
24 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 1.20,24 SB
25 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 1.20,85 SB
26 CONG Zhenlong 丛振龙 MA1 CHN CHN 1.21,27 PR SB
27 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 1.21,77 SB
28 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 1.22,72 SB
29 WU Yu 吴宇 MSA CHN CHN 1.23,66 SB
30 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 1.24,32 SB
31 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 1.25,67 SB
DQ MA Wei 马威 MSA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names