China Speed Skating National Training Camp

Beijing-Olympic (CHN) 27 - 29 September 2022 Source: speedskatingnews.info

500m Men 28 September 2022

Rank Name Country Time
1 LIAN Ziwen 廉子文 MSA CHN CHN 35,80 SB
2 NING Zhongyan 宁忠岩 MN4 CHN CHN 35,96 SB
3 DU Haonan 都浩楠 MSA CHN CHN 36,09 SB
4 ZHANG Junzhi 张钧智 MSA CHN CHN 36,16 SB
4 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 36,16 SB
6 LIU Bin 刘斌 MB2 CHN CHN 36,36 SB
7 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 36,37 SB
8 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 36,52 SB
9 QUAN Xianghe 权相赫 MN2 CHN CHN 36,59 SB
10 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 36,87 SB
11 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 36,99 SB
12 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 37,03 PR SB
13 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 37,09 SB
14 SUN Chuanyi 孙传懿 MN1 CHN CHN 37,63 PR SB
14 JU Jingyang 鞠晶洋 MA2 CHN CHN 37,63 PR SB
16 CUI Hongyu 崔红玉 MA1 CHN CHN 37,64 PR SB
17 MA Wei 马威 MSA CHN CHN 37,91 PR SB
18 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 38,01 PR SB
19 SHEN Hanyang 沈晗扬 MSA CHN CHN 38,03 SB
20 WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 38,06 PR SB
21 WU Yu 吴宇 MSA CHN CHN 38,07 SB
22 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 38,63 SB
23 GUO Jian 郭建 MA1 CHN CHN 38,75 PR SB
24 QU Shiyi 曲世艺 MA2 CHN CHN 39,02 PR SB
25 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 39,07 SB
26 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 39,15 SB
26 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 39,15 PR SB
28 CONG Zhenlong 丛振龙 MA1 CHN CHN 39,23 PR SB
29 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 39,36 PR SB
30 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 40,02 PR SB
31 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 40,99 SB
32 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 1.09,24 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names