China Cup Speed Skating Elite League #2

Urumqi (CHN) 1 - 4 October 2021 Source: speedskatingnews.info

3000m Women 1 October 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 4.04,12 TR SB
2 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 4.07,24 PR SB
3 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 4.10,98 SB
4 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 4.11,01
5 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 4.15,79
6 MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 4.16,43
7 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 4.19,61 PR SB
8 HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 4.20,60 SB
9 ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 4.22,13
10 GAO Chenxi 高晨曦 LA1 CHN CHN 4.25,61 PR SB
11 WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 4.28,22
12 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LB2 CHN CHN 4.29,44 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names