China Cup Speed Skating Elite League #1

Urumqi (CHN) 24 - 27 September 2021 Source: K. Borgström

1500m Men 27 September 2021

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.42,93 TR SB
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 1.45,76 PR SB
3 LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 1.45,93 PR SB
4 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 1.46,45 PR SB
5 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.46,50 PR SB
6 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.46,55 SB
7 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 1.47,25 PR SB
8 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 1.47,44 PR SB
9 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.47,46 SB
10 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.47,69 PR SB
11 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.48,19 SB
12 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.48,49 PR SB
13 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.48,59 SB
14 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 1.48,81 PR SB
15 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 1.49,88 PR SB
16 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.49,94 SB
17 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 1.50,53 PR SB
18 DENG Zhihan 邓智瀚 M? CHN CHN 1.51,71 PR SB
19 DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN 1.52,13 SB
20 LAN Tianhong 兰天宏 MA2 CHN CHN 1.52,86 PR SB
21 ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 1.54,84 PR SB
22 LIU Bin 刘斌 MB1 CHN CHN 1.57,70 PR SB
23 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 1.59,58 SB
24 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 2.06,09 SB
25 LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 2.07,91 SB
26 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 2.11,49 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names