China Cup Speed Skating Elite League #1

Urumqi (CHN) 24 - 27 September 2021 Source: K. Borgström

1500m Women 27 September 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 1.55,07 TR PR SB
2 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.55,22 SB
3 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 1.56,83 SB
4 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 1.57,14 PR SB
5 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.58,44 PR SB
6 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.58,46 SB
7 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 1.58,52 SB
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.58,60 SB
9 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 2.00,31 SB
10 MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 2.01,42 SB
11 YANG Binyu 杨滨瑜 LA2 CHN CHN 2.02,55 PR SB
12 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 2.02,79 SB
13 ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 2.03,25 SB
14 XI Dongxue 奚冬雪 LN4 CHN CHN 2.03,28 SB
15 WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 2.04,44 PR SB
16 HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 2.04,81 SB
17 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 2.06,14 SB
18 LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 2.06,33 SB
19 JIN Jingzhu 金京珠 L30 CHN CHN 2.08,80 SB
20 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 2.13,03 SB
21 ZHANG Lina 张丽娜 LSA CHN CHN 2.15,57 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names