China - Allround Championships 2021

Harbin (CHN) 20 - 21 March 2021 Source: N. Terwindt / www.sskating.com

1500m Women 21 March 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN4 CHN CHN 2.02,18 SB
2 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN2 CHN CHN 2.04,05 SB
3 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN3 CHN CHN 2.05,00 SB
4 MA Yuhan 马语含 LA2 CHN CHN 2.05,74 SB
5 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB1 CHN CHN 2.06,78 SB
6 YANG Binyu 杨滨瑜 LA1 CHN CHN 2.06,89 SB
7 ZHOU Jiarong 周佳容 LB1 CHN CHN 2.07,00 SB
8 GAO Chenxi 高晨曦 LB2 CHN CHN 2.08,69(3) SB
8 HUANG Yulin 黄余琳 LA1 CHN CHN 2.08,69(3) SB
10 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.08,95 SB
11 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 2.09,25 SB
12 JIN Wenjing 金文靓 LA1 CHN CHN 2.10,65 SB
13 LI Leming 李乐铭 LN1 CHN CHN 2.10,75 SB
14 ZHOU Yuting 周宇婷 LN2 CHN CHN 2.10,77 SB
15 MA Wenjing 马文静 LN3 CHN CHN 2.11,21 SB
16 LI Xiang (2000) 李想 LN2 CHN CHN 2.11,30 SB
17 DENG Tianxin 邓天馨 LB1 CHN CHN 2.11,52 SB
18 WANG Yan (2000) 王炎 LN2 CHN CHN 2.11,71 SB
19 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN3 CHN CHN 2.13,16 SB
20 CHENG Na 程娜 LB2 CHN CHN 2.14,24 SB
21 WANG Caihong 王彩红 LA1 CHN CHN 2.14,64 SB
22 YANG Meina 杨美娜 LA2 CHN CHN 2.14,70 SB
23 LI Fulin 李富琳 LN2 CHN CHN 2.15,04 SB
24 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN3 CHN CHN 2.15,58 SB
25 XIA Ziqi 夏子淇 LC2 CHN CHN 2.15,67 SB
26 XU Mengjin L? CHN CHN 2.17,87 PR SB
27 JING Jie 静洁 LA1 CHN CHN 2.19,26 SB
28 FENG Qingqing 冯青青 LA2 CHN CHN 2.21,62 SB
29 LIU Anqi L? CHN CHN 2.22,30 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names